csavar¹ ige 1a

1. ts ’tengelye körül (erővel) egy irányban mozdít, fordít, ill. forgat vmit vki v. vmi’ ❖ ? Tsavarom: forgatom, fordíttom, tekerem (1792 Kisded szótár C0816, 241) | [a borbély] megnyírt, leborotvált, hol balra csavarta a nyakamat, hol jobbra (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | megfordult, hogy a karját csavaró Bimyvel számoljon le (1920 Krúdy Gyula CD54) | egyre feljebb csavarta […] az olajkályha gombját (1985 Krasznahorkai László 1084003, 159) | [A kis olasz agár a farkát] kissé oldalt csavarva tartja (1996 Szinák János–Veress István CD59).

1a. tn (tárgyragos határozóval) csavar vmin ’tengelye körül (erővel) egy irányban mozdít, fordít, ill. forgat vmin vki v. vmi’ ❖ Rajta egygyet tsavarok: Contorqueo, gyro, roto, verso (1810 Végtagokra szedett szótár C3748, 39) | csavarnom kell egyet rajta [ti. a dárdán], hogy kivegyem a[z alvó frank harcos] kezéből (1901 Gárdonyi Géza 9173006, 325) | csavar egyet a kormányon (1931 Gelléri Andor Endre 9179008, 161) | Nagyot csavart Müller orrán. – Rúgsz, piszok? (1969 Mándy Iván 9420030, 295) | ismét megpördül a helikopter, új szélcsatorna csavar egyet rajta (1980 Sebeők János 1139002, 150).

1b. ts (rég) ’más irányba térít, másfelé irányít vmit v. vkit’ ❖ paripáját balra csavarja (1815 Virág Benedek ford.–Horatius C4507, 41) | titeket más útra tsavar követéstek Gondatlan szele (1817 Vörösmarty Mihály 8524004, 43) | zavaros szemeit révedve az égre csavarja (1879 Szabó Dávid C3764, 95).

1c. ts (tárgy n. is) (Ját v. Sp) ’〈játékos golyót, labdát〉 úgy hajít, rúg stb., hogy az mozgás közben pörögve ívet írjon le, ill. 〈szögletet, gólt stb.〉 ilyen módon lő’ ❖ Ragyimov balról 15 méterről, rendkívüli higgadtsággal és pontossággal csavarta a bal felső sarokba a labdát (1994 Magyar Hírlap CD09) | A 33. percben Dombi kiugratta Preisingert, ő remekül csavart a hosszú sarokba – de leshelyzetből (1995 Magyar Hírlap CD09) | remekül kapu elé csavart szögletét [csapattársa] két lépésről pöccintette a hálóba (1996 Magyar Hírlap CD09) | három perccel a [vízilabda-mérkőzés] vége előtt Molnár csavar álomgólt, 8 : 5, s erre már nincs válaszuk az olaszoknak (2000 Magyar Hírlap CD09).

1d. ts (rég v. pejor) ’〈társalgást, figyelmet más témára〉 irányít, terel, ill. 〈szót, szavakat〉 a maga javára irányít, a maga érdeke szerint forgat’ ❖ igy csavarta másfelé a’ beszédet (1790 Dugonics András C1468, 54) | unalmas egy ollyan embert halgatni, a’ ki minden beszélgetést a’ maga’ kedves tárgyára tsavar (1798 Kis János¹ ford.–Knigge 7177010, 81) | a’ beszédet a’ pisztollal való lövldözésre csavarta (1808 Verseghy Ferenc C4428, 184) | Figyelmét más tárgyakra csavarja (1847 Vasvári Pál C4683, 183) | ügyesen csavarja a szavakat, hogy ha nem figyelek, könnyen kibújik a kérdéseim alól (1999 Magyar Hírlap CD09).

1e. tn (rég) ’más irányba fordul, kanyarodik’ ❖ Delleſt ellenbenn a’ nap’ keletére tsavarjon a’ Bojtár (1794 Baróti Szabó Dávid ford.–Vanière C0829, 105) | Meg-szalad hát az ijedtt Turnus, s’ a’ tágra hagyódott Körben erre, meg’ arra tsavar (1813 Baróti Szabó Dávid ford.–Vergilius C0831, 300) | az ökrök azért csavartak oldalra, mert szarvaikat nem a kis fiu tartotta (1853 Kemény Zsigmond C2604, 243).

1f. ts ’〈inger(t kiváltó dolog)〉 kellemetlen, görcsös v. facsaró érzést idéz elő’ ❖ Szag csavarja az orrát (1825 Balla Károly C0753, 69) | elrontott gyomrunkban dolgozni kezdett a savanyú tej, morgott, nyugtalankodott bennünk és kegyetlenül csavarni kezdte a beleinket (1927 Kassák Lajos 9314009, 49) | mintha egész nap égő tűz füstje csavarná orromat (1995 Protestáns Biblia CD1203).

1g. ts (rég) ’nem egyenes úton megszerez vmit v. vkit’ ❖ Tsavarok: (lopok.) Furor (1810 Végtagokra szedett szótár C3748, 39) | előbb Másnak vala Lekötve és jegyezve a’ Leány […] ’s Urad Magának Őt’ csak úgy csavarta volt Erővel és fortéllyal (1824 Kisfaludy Sándor 8243049, 379).

1h. ts ’tengelye körül forgatva illeszt v. erősít vhova, vmibe vmit’ ❖ [kísérlet előtt a] légedényt az acélfoglalatról lecsavarják, kiszivattyuzzák s aztán száraz levegővel töltik meg. Miután ismét a készülékre csavarták, olvadó jég közé teszik (1895 PallasLex. CD02) | Régi budai józsefvárosi házakban itt-ott még lehet látni a kapu alatt két, magasan a falba csavart vaskarikát. Ez volt az egykori vödrök ágasa (1938 Bevilaqua Béla 2138001, 311) | mielőtt a gumibetétes szelepsapkát a helyére csavarnánk, ujjunkat benyálazva nedvesítsük meg a szelepeket, és ellenőrizzük, hogy nem képződik-e buborék (1995 Magyar Hírlap CD09).

1i. ts (rég) ’〈készüléket〉 vmely részét forgatva hajt, teker’ ❖ A költő könnyebbnek találja a kintorrát csavarni, mint a lantot verni (1858 Vasárnapi Újság CD56) | A cső hátsó végén motóla volt, melyet kézi küllőkkel lehetett csavarni (1895 Bárczay Oszkár C0792, 107).

1j. ts (átv is) ’〈készüléket, gépet stb.〉 gombjának v. vmely alkatrészének elfordításával, forgatásával vmilyen helyzetbe állít’ ❖ Ha anyai egész örökünket a’ lehetségnek legfelsőbb ponttyára akarnánk is csavarni, […] még sem lehetne azt négynél több részre osztani, hogy valamelly csekély gazdaság kerüllyön belőle […] – mi pedig heten vagyunk hozzá! (1816 Kisfaludy Sándor 8243059, 313) | a lámpa lángját mindig feljebb csavarta, hogy üveghengerén át már égő veres füsttel lobogott az túl. Mégsem volt neki elég fényes (1869 Jókai Mór CD18) | Imruska az asztal mellett ült a magasracsavart zongoraszéken (1927 Babits Mihály C0698, 217) | félhangosra csavart rádió (1956 Németh László² 9485044, 444) | egy órával előbbre csavartuk az óránkat (1989 Annus József 2015018, 20).

2. ts (átv is) ’〈nedves, vizes ruhaneműt〉 két végénél fogva hossztengelye körül ellentétes irányban forgat, hogy a nedvességet kipréselje belőle’ ❖ Láttyuk, nincs nálad igazság, S bennünket kényedre csavarsz, törvénytelen ember! (1831 Pázmándi Horvát Endre 8358004, 134) | két kezével éppen a nedves ruhát csavarta (1895 Jókai Mór CD18) | nedves rongy […], melyet egy […] hatalmas kéz csavar (1927 Babits Mihály C0698, 192) | [a megsült tésztát] ráborítom egy majdnem szárazra csavart nedves konyharuhára és feltekerem (1989 Frank Júlia et al. CD19).

2a. ’〈nedvességet, vizet〉 ilyen mozdulattal kiprésel vmiből’ ❖ szakállából a vizet csavarva (1855 Jókai Mór CD18) | [amikor az autóversenyző] az eredményhirdetéskor megáll a kamerák előtt, alig látni rajta a fáradtságot. Némelyik ellenfele viszont már-már illetlenül tántorog, s ruhájából csavarni lehetne a vizet (1994 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’〈lédús gyümölcsöt〉 erősen összenyom, összeprésel, hogy leve kifolyjon belőle’ ❖ egy egész citromot csavarnak a limonádéba (1956 Nők Lapja aug. 2. C1503, 11) | a teába csavart citrom (1998 Magyar Hírlap CD09).

2c. (átv is) ’〈gyümölcs levét〉 préselve kifolyatja’ ❖ némellyek Baloghnak azon minapi mondását, hogy meg tellett a keserü pohár, sokallani látszottak, kötelességének tartá abba egy két keserü cseppet csavarni (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Sokan citromlevet csavarnak a [piócacsípés okozta] sebre (1933 Az állatok világa ford. CD46).

2d. (rég) ’〈vmely testi v. lelki hatás könnyet〉 idéz elő’ ❖ a meggyilkolt virtus végnyögése S az imádó arany bájoló pengése […] könnyet csavarhatnak a nem érző fából (1795 e. Csokonai Vitéz Mihály ford.–Kotzebue CD01) | A’ mit a’ Velenczei rév’ felszabadítatása felől mondék, az eggy olly tiszteletes hazafinak mint Te vagy, tántoríthatatlan lelkű ember! könnyeket fog csavarni szemeiből – örömkönnyeket (1830 Kazinczy Ferenc C4938, 826) | Az édes torma könnyet nem csavar a szemünkből (1893 PallasLex. CD02).

3. ts (átv is) ’〈hajlékony anyagot, dolgot〉 gyűrű v. hengeres alakú dologgá formál, teker’ ❖ A’ szörnyű kígyó csörgését megszaporítván Forgó társai közt testét karikába csavarja (1826 Vörösmarty Mihály 8524382, 66) | csigának csavart hajtincsei (1890 Jókai Mór CD18) | koszorúba csavart hajjal (1937 Hunyady Sándor 9266001, 10) | [kocsonya készítésekor] a bőröket kis tekerccsé csavarom (1991 Frank Júlia CD19).

3a. ts ’tekeréssel, sodrással készít, előállít vmiből vmit’ ❖ gúzst […] hajló veszszőkből tsavarnék (1821 Mátyási József 7221007, 166) | [Böszörményi] pokrócából kötelet csavart s azzal verekedett (1920 Móricz Zsigmond C6293, 33) | Az emberek újságjaikból fáklyákat csavartak, meggyújtva magasba emelték (1978 Kabdebó Tamás 9816001, 8) | papírból tölcsért csavarok (1991 Frank Júlia CD19) | [a gyertyaöntő] forma közepébe szöszből csavart vagy kenderkócból készített belet feszítettek ki (1998 Természet Világa CD50).

3b. ts ’〈bajuszt, szakállt〉 szálait ujjai közt sodorgatva pödör’ ❖ [az arckép] aranyhímes díszben, tollas föveggel ábrázolta a néhai Krucsayt, amint keselyűarcával, vékonyra csavart fekete bajuszával és hófehér szakállával vizsga szemmel figyelte az egymás után következő Krucsaynékat (1911 Krúdy Gyula CD54) | Anyagos András nem felel, hanem csavarja, pödörgeti a bajszát (1927 Szitnyai Zoltán CD10).

3c. tn (tárgyragos határozóval) csavar vmin ’〈bajuszán〉 szálait ujjai közt sodorva pödör’ ❖ – Azért nem kell megijedni, – mondta. Egyet csavart a bajuszán s szemérmesen mondta: – Meg itt leszek én is! (1910 Kádár Endre CD10) | csavar egyet a bajuszán, olyan mozdulattal, amely önmagában is csupa kötekedés (1971 Kardos G. György 9303002, 64).

4. ts ’körben többszörösen vmire v. vmi köré teker, ill. vmivel körültekerve vkihez, vmihez rögzít vmit, es. vkit’ ❖ a henger hoszszának megfelelő szélességü acélrugó, melly a tengely köré rétes alakulag csavartatik (1843 Tarczy Lajos 8464003, 86) | Karosszékbe ült, olvasót csavart a kezére, lehunyta a szemét és meghalt, mert meg akart halni (1918 Krúdy Gyula 9365003, 28) | A vendégek táncoltak, nyakuk köré csavarták a színes papírszalagokat, kis tasakokból szórták egymásra a konfettit (1974 Szakonyi Károly 2025014, 582) | a természeti népeknél igen gyakori, hogy az anya lepedővel csavarja magához csecsemőjét (1999 Magyar néprajz CD47).

4a. ’ilyen módon teljesen betakar, begöngyöl vmibe vmit v. vkit’ ❖ Óh! te [ti. pántlika] kiben kedvesemnek Gyakran haját tsavartam (1792 Szalkay Antal ford.–Blumauer 7306001, 125) | Keszi Benedek levelét egy más takaróba csavarván, Keszi Balázs urnak czimezte Bécsbe (1857 Vas Gereben 8514013, 42) | [a leányka] egy staniolba csavart csokoládékockát bontogatott (1913 Gárdonyi Géza C1850, 284) | [A tésztát] a tepsiből kiborítom és még melegen konyharuhába csavarom (1998 Magyar Hírlap CD09).

5. ts (rég) ’vmivé v. vmilyenné átformál, változtat vmit’ ❖ a’ már régolta megmagyarosított ’s használt [tót, rác] szavakat erőnek erejével törzsökös magyar szóvá csavarni nem erölködnének (1835 Hasznos Mulatságok 8629002, 381) | méltán követelem azt is, hogy szavaimat senki, más értelemre ne csavarja (1842 Pesti Hírlap CD61) | a hibát jóra csavarnia (1867 Rákosi Jenő ford.–Shakespeare C3730, 241) | Az olyan fordító, aki az eredetivel színben, tömörségben versenyezni igyekszik – legsajátosabb nyelvi fogásait, amennyire lehet, magyarrá csavarni – helyenként túlzásokba csap (1953 Németh László² 9485053, 341).

5a. tn (tárgyragos határozóval is) csavar vmin ’alakít, változtat vmin’ ❖ Emberünk pedig látva a zavart, Beszéde módján eképpen csavart (1878 Boruth Elemér C1170, 35) | a ravasz bérlők és még ravaszabb intézőik évről-évre csavartak egyet a szerződésen. A tizedik részért való aratás így romlott tizenegy-tizenkettő, később meg a tizenhárom-tizennegyedik részre (1941 Veres Péter 9771013, 82) | [az Utánunk a tűzözön című akciófilm] a műfajban valaha is előfordult összes hatásos elemet előszámlálja, a forma kedvéért itt-ott azért óvatosan csavarva egy kicsit rajtuk (1997 Magyar Hírlap CD09).

5b. ts ’〈vmely szöveget〉(kiforgatva a szavak értelmét) a maga számára kedvezően magyaráz’ ❖ Nem örömest látom Íróinkban, midn királyinknak törvényit, mellyek az egyháziakat illetik, egyházi historikushoz küldik; annál inkább, ha csavarják ’s balra magyarázzák (1808 Virág Benedek 8522057, 134) | Hát hogyan lehet a törvényt úgy csavarni, hogy ez ebben az összefüggésben ne érvényesüljön?! (1991 Országgyűlési Napló CD62).

5c. tn csavar vmin (tárgyragos határozóval is) ’〈történet menetén〉 egy meglepő, hirtelen fordulattal változtat’ ❖ a szerző csavar egyet a történeten (1990 Erdélyi Kiss Mihály CD53) | A szerzők persze igyekeztek csavarni a sztorin, nem is egyet (1998 Magyar Hírlap CD09).

J: teker.

Ö: át~, be~, bele~, csűr-~, el~, fel~, hátra~, ki~, le~, meg~, össze~, rá~, szét~, vissza~.

Fr: ész, orr.

ÖU: félre~, körül~, oda~.

Sz: csavargat, csavargózik, csavarul.

Vö. CzF. csavar¹; ÉrtSz. csavar¹; TESz.; ÉKsz. csavar¹; SzT.; ÚMTsz. csavar¹

csavar¹ ige 1a
1. tárgyas
tengelye körül (erővel) egy irányban mozdít, fordít, ill. forgat vmit vki v. vmi
?
Tsavarom: forgatom, fordíttom, tekerem
(1792 Kisded szótár)
[a borbély] megnyírt, leborotvált, hol balra csavarta a nyakamat, hol jobbra
(1882 Mikszáth Kálmán)
megfordult, hogy a karját csavaró Bimyvel számoljon le
(1920 Krúdy Gyula)
egyre feljebb csavarta […] az olajkályha gombját
(1985 Krasznahorkai László)
[A kis olasz agár a farkát] kissé oldalt csavarva tartja
(1996 Szinák János–Veress István)
1a. tárgyatlan (tárgyragos határozóval) csavar vmin
tengelye körül (erővel) egy irányban mozdít, fordít, ill. forgat vmin vki v. vmi
Rajta egygyet tsavarok: Contorqueo, gyro, roto, verso
(1810 Végtagokra szedett szótár)
csavarnom kell egyet rajta [ti. a dárdán], hogy kivegyem a[z alvó frank harcos] kezéből
(1901 Gárdonyi Géza)
csavar egyet a kormányon
(1931 Gelléri Andor Endre)
Nagyot csavart Müller orrán. – Rúgsz, piszok?
(1969 Mándy Iván)
ismét megpördül a helikopter, új szélcsatorna csavar egyet rajta
(1980 Sebeők János)
1b. tárgyas (rég)
más irányba térít, másfelé irányít vmit v. vkit
paripáját balra csavarja
(1815 Virág Benedek ford.Horatius)
titeket más útra tsavar követéstek Gondatlan szele
(1817 Vörösmarty Mihály)
zavaros szemeit révedve az égre csavarja
(1879 Szabó Dávid)
1c. tárgyas (tárgy n. is) (Ját v. Sp)
〈játékos golyót, labdát〉 úgy hajít, rúg stb., hogy az mozgás közben pörögve ívet írjon le, ill. 〈szögletet, gólt stb.〉 ilyen módon lő
Ragyimov balról 15 méterről, rendkívüli higgadtsággal és pontossággal csavarta a bal felső sarokba a labdát
(1994 Magyar Hírlap)
A 33. percben Dombi kiugratta Preisingert, ő remekül csavart a hosszú sarokba – de leshelyzetből
(1995 Magyar Hírlap)
remekül kapu elé csavart szögletét [csapattársa] két lépésről pöccintette a hálóba
(1996 Magyar Hírlap)
három perccel a [vízilabda-mérkőzés] vége előtt Molnár csavar álomgólt, 8 : 5, s erre már nincs válaszuk az olaszoknak
(2000 Magyar Hírlap)
1d. tárgyas (rég v. pejor)
〈társalgást, figyelmet más témára〉 irányít, terel, ill. 〈szót, szavakat〉 a maga javára irányít, a maga érdeke szerint forgat
igy csavarta másfelé a’ beszédet
(1790 Dugonics András)
unalmas egy ollyan embert halgatni, a’ ki minden beszélgetést a’ maga’ kedves tárgyára tsavar
(1798 Kis János¹ ford.Knigge)
a’ beszédet a’ pisztollal való lövldözésre csavarta
(1808 Verseghy Ferenc)
Figyelmét más tárgyakra csavarja
(1847 Vasvári Pál)
ügyesen csavarja a szavakat, hogy ha nem figyelek, könnyen kibújik a kérdéseim alól
(1999 Magyar Hírlap)
1e. tárgyatlan (rég)
más irányba fordul, kanyarodik
Delleſt ellenbenn a’ nap’ keletére tsavarjon a’ Bojtár
(1794 Baróti Szabó Dávid ford.Vanière)
Meg-szalad hát az ijedtt Turnus, s’ a’ tágra hagyódott Körben erre, meg’ arra tsavar
(1813 Baróti Szabó Dávid ford.Vergilius)
az ökrök azért csavartak oldalra, mert szarvaikat nem a kis fiu tartotta
(1853 Kemény Zsigmond)
1f. tárgyas
〈inger(t kiváltó dolog) kellemetlen, görcsös v. facsaró érzést idéz elő
Szag csavarja az orrát
(1825 Balla Károly)
elrontott gyomrunkban dolgozni kezdett a savanyú tej, morgott, nyugtalankodott bennünk és kegyetlenül csavarni kezdte a beleinket
(1927 Kassák Lajos)
mintha egész nap égő tűz füstje csavarná orromat
(1995 Protestáns Biblia)
1g. tárgyas (rég)
nem egyenes úton megszerez vmit v. vkit
Tsavarok: (lopok.) Furor
(1810 Végtagokra szedett szótár)
előbb Másnak vala Lekötve és jegyezve a’ Leány […] ’s Urad Magának Őt’ csak úgy csavarta volt Erővel és fortéllyal
(1824 Kisfaludy Sándor)
1h. tárgyas
tengelye körül forgatva illeszt v. erősít vhova, vmibe vmit
[kísérlet előtt a] légedényt az acélfoglalatról lecsavarják, kiszivattyuzzák s aztán száraz levegővel töltik meg. Miután ismét a készülékre csavarták, olvadó jég közé teszik
(1895 PallasLex.)
Régi budai józsefvárosi házakban itt-ott még lehet látni a kapu alatt két, magasan a falba csavart vaskarikát. Ez volt az egykori vödrök ágasa
(1938 Bevilaqua Béla)
mielőtt a gumibetétes szelepsapkát a helyére csavarnánk, ujjunkat benyálazva nedvesítsük meg a szelepeket, és ellenőrizzük, hogy nem képződik-e buborék
(1995 Magyar Hírlap)
1i. tárgyas (rég)
〈készüléket〉 vmely részét forgatva hajt, teker
A költő könnyebbnek találja a kintorrát csavarni, mint a lantot verni
(1858 Vasárnapi Újság)
A cső hátsó végén motóla volt, melyet kézi küllőkkel lehetett csavarni
(1895 Bárczay Oszkár)
1j. tárgyas (átv is)
〈készüléket, gépet stb.〉 gombjának v. vmely alkatrészének elfordításával, forgatásával vmilyen helyzetbe állít
Ha anyai egész örökünket a’ lehetségnek legfelsőbb ponttyára akarnánk is csavarni, […] még sem lehetne azt négynél több részre osztani, hogy valamelly csekély gazdaság kerüllyön belőle […] – mi pedig heten vagyunk hozzá!
(1816 Kisfaludy Sándor)
a lámpa lángját mindig feljebb csavarta, hogy üveghengerén át már égő veres füsttel lobogott az túl. Mégsem volt neki elég fényes
(1869 Jókai Mór)
Imruska az asztal mellett ült a magasracsavart zongoraszéken
(1927 Babits Mihály)
félhangosra csavart rádió
(1956 Németh László²)
egy órával előbbre csavartuk az óránkat
(1989 Annus József)
2. tárgyas (átv is)
〈nedves, vizes ruhaneműt〉 két végénél fogva hossztengelye körül ellentétes irányban forgat, hogy a nedvességet kipréselje belőle
Láttyuk, nincs nálad igazság, S bennünket kényedre csavarsz, törvénytelen ember!
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
két kezével éppen a nedves ruhát csavarta
(1895 Jókai Mór)
nedves rongy […], melyet egy […] hatalmas kéz csavar
(1927 Babits Mihály)
[a megsült tésztát] ráborítom egy majdnem szárazra csavart nedves konyharuhára és feltekerem
(1989 Frank Júlia et al.)
2a.
〈nedvességet, vizet〉 ilyen mozdulattal kiprésel vmiből
szakállából a vizet csavarva
(1855 Jókai Mór)
[amikor az autóversenyző] az eredményhirdetéskor megáll a kamerák előtt, alig látni rajta a fáradtságot. Némelyik ellenfele viszont már-már illetlenül tántorog, s ruhájából csavarni lehetne a vizet
(1994 Magyar Hírlap)
2b.
〈lédús gyümölcsöt〉 erősen összenyom, összeprésel, hogy leve kifolyjon belőle
egy egész citromot csavarnak a limonádéba
(1956 Nők Lapja aug. 2.)
a teába csavart citrom
(1998 Magyar Hírlap)
2c. (átv is)
〈gyümölcs levét〉 préselve kifolyatja
némellyek Baloghnak azon minapi mondását, hogy meg tellett a keserü pohár, sokallani látszottak, kötelességének tartá abba egy két keserü cseppet csavarni
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
Sokan citromlevet csavarnak a [piócacsípés okozta] sebre
(1933 Az állatok világa ford.)
2d. (rég)
〈vmely testi v. lelki hatás könnyet〉 idéz elő
a meggyilkolt virtus végnyögése S az imádó arany bájoló pengése […] könnyet csavarhatnak a nem érző fából
(1795 e. Csokonai Vitéz Mihály ford.Kotzebue)
A’ mit a’ Velenczei rév’ felszabadítatása felől mondék, az eggy olly tiszteletes hazafinak mint Te vagy, tántoríthatatlan lelkű ember! könnyeket fog csavarni szemeiből – örömkönnyeket
(1830 Kazinczy Ferenc)
Az édes torma könnyet nem csavar a szemünkből
(1893 PallasLex.)
3. tárgyas (átv is)
〈hajlékony anyagot, dolgot〉 gyűrű v. hengeres alakú dologgá formál, teker
A’ szörnyű kígyó csörgését megszaporítván Forgó társai közt testét karikába csavarja
(1826 Vörösmarty Mihály)
csigának csavart hajtincsei
(1890 Jókai Mór)
koszorúba csavart hajjal
(1937 Hunyady Sándor)
[kocsonya készítésekor] a bőröket kis tekerccsé csavarom
(1991 Frank Júlia)
3a. tárgyas
tekeréssel, sodrással készít, előállít vmiből vmit
gúzst […] hajló veszszőkből tsavarnék
(1821 Mátyási József)
[Böszörményi] pokrócából kötelet csavart s azzal verekedett
(1920 Móricz Zsigmond)
Az emberek újságjaikból fáklyákat csavartak, meggyújtva magasba emelték
(1978 Kabdebó Tamás)
papírból tölcsért csavarok
(1991 Frank Júlia)
[a gyertyaöntő] forma közepébe szöszből csavart vagy kenderkócból készített belet feszítettek ki
(1998 Természet Világa)
3b. tárgyas
〈bajuszt, szakállt〉 szálait ujjai közt sodorgatva pödör
[az arckép] aranyhímes díszben, tollas föveggel ábrázolta a néhai Krucsayt, amint keselyűarcával, vékonyra csavart fekete bajuszával és hófehér szakállával vizsga szemmel figyelte az egymás után következő Krucsaynékat
(1911 Krúdy Gyula)
Anyagos András nem felel, hanem csavarja, pödörgeti a bajszát
(1927 Szitnyai Zoltán)
3c. tárgyatlan (tárgyragos határozóval) csavar vmin
〈bajuszán〉 szálait ujjai közt sodorva pödör
– Azért nem kell megijedni, – mondta. Egyet csavart a bajuszán s szemérmesen mondta: – Meg itt leszek én is!
(1910 Kádár Endre)
csavar egyet a bajuszán, olyan mozdulattal, amely önmagában is csupa kötekedés
(1971 Kardos G. György)
4. tárgyas
körben többszörösen vmire v. vmi köré teker, ill. vmivel körültekerve vkihez, vmihez rögzít vmit, es. vkit
a henger hoszszának megfelelő szélességü acélrugó, melly a tengely köré rétes alakulag csavartatik
(1843 Tarczy Lajos)
Karosszékbe ült, olvasót csavart a kezére, lehunyta a szemét és meghalt, mert meg akart halni
(1918 Krúdy Gyula)
A vendégek táncoltak, nyakuk köré csavarták a színes papírszalagokat, kis tasakokból szórták egymásra a konfettit
(1974 Szakonyi Károly)
a természeti népeknél igen gyakori, hogy az anya lepedővel csavarja magához csecsemőjét
(1999 Magyar néprajz)
4a.
ilyen módon teljesen betakar, begöngyöl vmibe vmit v. vkit
Óh! te [ti. pántlika] kiben kedvesemnek Gyakran haját tsavartam
(1792 Szalkay Antal ford.Blumauer)
Keszi Benedek levelét egy más takaróba csavarván, Keszi Balázs urnak czimezte Bécsbe
(1857 Vas Gereben)
[a leányka] egy staniolba csavart csokoládékockát bontogatott
(1913 Gárdonyi Géza)
[A tésztát] a tepsiből kiborítom és még melegen konyharuhába csavarom
(1998 Magyar Hírlap)
5. tárgyas (rég)
vmivé v. vmilyenné átformál, változtat vmit
a’ már régolta megmagyarosított ’s használt [tót, rác] szavakat erőnek erejével törzsökös magyar szóvá csavarni nem erölködnének
(1835 Hasznos Mulatságok)
méltán követelem azt is, hogy szavaimat senki, más értelemre ne csavarja
(1842 Pesti Hírlap)
a hibát jóra csavarnia
(1867 Rákosi Jenő ford.Shakespeare)
Az olyan fordító, aki az eredetivel színben, tömörségben versenyezni igyekszik – legsajátosabb nyelvi fogásait, amennyire lehet, magyarrá csavarni – helyenként túlzásokba csap
(1953 Németh László²)
5a. tárgyatlan (tárgyragos határozóval is) csavar vmin
alakít, változtat vmin
Emberünk pedig látva a zavart, Beszéde módján eképpen csavart
(1878 Boruth Elemér)
a ravasz bérlők és még ravaszabb intézőik évről-évre csavartak egyet a szerződésen. A tizedik részért való aratás így romlott tizenegy-tizenkettő, később meg a tizenhárom-tizennegyedik részre
(1941 Veres Péter)
[az Utánunk a tűzözön című akciófilm] a műfajban valaha is előfordult összes hatásos elemet előszámlálja, a forma kedvéért itt-ott azért óvatosan csavarva egy kicsit rajtuk
(1997 Magyar Hírlap)
5b. tárgyas
〈vmely szöveget〉 (kiforgatva a szavak értelmét) a maga számára kedvezően magyaráz
Nem örömest látom Íróinkban, midn királyinknak törvényit, mellyek az egyháziakat illetik, egyházi historikushoz küldik; annál inkább, ha csavarják ’s balra magyarázzák
(1808 Virág Benedek)
Hát hogyan lehet a törvényt úgy csavarni, hogy ez ebben az összefüggésben ne érvényesüljön?!
(1991 Országgyűlési Napló)
5c. tárgyatlan csavar vmin (tárgyragos határozóval is)
〈történet menetén〉 egy meglepő, hirtelen fordulattal változtat
a szerző csavar egyet a történeten
(1990 Erdélyi Kiss Mihály)
A szerzők persze igyekeztek csavarni a sztorin, nem is egyet
(1998 Magyar Hírlap)
J: teker
Fr: ész, orr
ÖU: félrecsavar, körülcsavar, odacsavar
Sz: csavargat, csavargózik, csavarul
Vö. CzF. csavar¹; ÉrtSz. csavar¹; TESz.; ÉKsz. csavar¹; SzT.; ÚMTsz. csavar¹

Beállítások