egybezavar ts ige 1a (rég)

1. ’〈több dolgot, ill. vmivel vmit〉 összekever úgy, hogy szét nem választhatókká, meg nem különböztethetőkké válnak’ ❖ A’ csak annyit téſzen, hogy haſznotokért a’ Mennyet a’ Pokollal-is egybe zavarjátok (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. C1866, 71) | [a tojás sárgáját] fejérivel jól egybe-zavarod (1789 Mátyus István C3070, 80) | ha  mély elmélkedéſeiben belé merl, […] égybe-zavarja a’ dólgokat (1793 Csernátoni Vajda Sámuel ford.–Flögel C1296, 112) | Nekünk ugy látszik, hogy itt a’ hiteltörvények két külön ágazatának külön philosophiája egészen egybe van zavarva (1843 Pesti Hírlap CD61).

1a. ’összezavar vmit, vkit (úgy, hogy az rendezetlen, szétesett lesz)’ ❖ ? Ez az [a herceg], a’ ki egyedül egybe zavarta egéſz Táborotokat, és valamerre fordult, mindenütt magával vitte a’ gyözedelmet (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0811, 94) | oly felséges intézetü rendét [ti. a világét] egybe zavarni iparkodtok gyáva […] dagálytokkal (1807 Cserey Farkas² C2557, 460) | második gyermeki kort érvén, egybe zavarva fecseg a nélkül, hogy tudná, mirül és mit (1808 Cserey Farkas² C2559, 60).

2. ’vmivel, vkivel összetéveszt, ugyanannak tartva összecserél vmit, ill. vkit’ ❖ [A paszternák] gyökerét-is formájáról a’ mérges bürök-gyökérrel könnyen egybe-zavarhatni (1787 Mátyus István 7222016, 264) | a’ Gothusokat égyben zavarták a’ Poëták ’s máſok a’ Dákusokkal (1793 Csernátoni Vajda Sámuel ford.–Flögel C1296, 135) | A’ görtstl származott hányást egybe ne zavarja senki az epés iszaptól származottal (1802 Haiszler György C1998, 253) | az, ki tehetetlen s nem birja szolgálni a hont, kimélve, azokkal ne zavartassék igazságtalanul egybe, kik birnák ugyan szolgálni azt, de nem akarják (1843 Széchenyi István CD1501) | a Pálffy-család ősét, Kont Pált részint Kont Istvántól, részint pedig Kont Miklóstól (tévesen az egészen más eredetü hasonnevü nádorral zavarták egybe) származtatják (1896 PallasLex. CD02).

Sz: egybezavarodik.

egybezavar tárgyas ige 1a (rég)
1.
〈több dolgot, ill. vmivel vmit〉 összekever úgy, hogy szét nem választhatókká, meg nem különböztethetőkké válnak
A’ csak annyit téſzen, hogy haſznotokért a’ Mennyet a’ Pokollal-is egybe zavarjátok
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
[a tojás sárgáját] fejérivel jól egybe-zavarod
(1789 Mátyus István)
ha  mély elmélkedéſeiben belé merl, […] égybe-zavarja a’ dólgokat
(1793 Csernátoni Vajda Sámuel ford.Flögel)
Nekünk ugy látszik, hogy itt a’ hiteltörvények két külön ágazatának külön philosophiája egészen egybe van zavarva
(1843 Pesti Hírlap)
1a.
összezavar vmit, vkit (úgy, hogy az rendezetlen, szétesett lesz)
?
Ez az [a herceg], a’ ki egyedül egybe zavarta egéſz Táborotokat, és valamerre fordult, mindenütt magával vitte a’ gyözedelmet
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
oly felséges intézetü rendét [ti. a világét] egybe zavarni iparkodtok gyáva […] dagálytokkal
(1807 Cserey Farkas²)
második gyermeki kort érvén, egybe zavarva fecseg a nélkül, hogy tudná, mirül és mit
(1808 Cserey Farkas²)
2.
vmivel, vkivel összetéveszt, ugyanannak tartva összecserél vmit, ill. vkit
[A paszternák] gyökerét-is formájáról a’ mérges bürök-gyökérrel könnyen egybe-zavarhatni
(1787 Mátyus István)
a’ Gothusokat égyben zavarták a’ Poëták ’s máſok a’ Dákusokkal
(1793 Csernátoni Vajda Sámuel ford.Flögel)
A’ görtstl származott hányást egybe ne zavarja senki az epés iszaptól származottal
(1802 Haiszler György)
az, ki tehetetlen s nem birja szolgálni a hont, kimélve, azokkal ne zavartassék igazságtalanul egybe, kik birnák ugyan szolgálni azt, de nem akarják
(1843 Széchenyi István)
a Pálffy-család ősét, Kont Pált részint Kont Istvántól, részint pedig Kont Miklóstól (tévesen az egészen más eredetü hasonnevü nádorral zavarták egybe) származtatják
(1896 PallasLex.)
Sz: egybezavarodik

Beállítások