elvitat ts ige 5a

(/ritk) ’létét, szükségességét, igazságát stb. kétségbe vonva nem ismer el, v. (meg)cáfol vmit vki’ ❖ a’ győzelem reménye […] mindenkor nagy ingert ad a’ győzni szokott pártnak zászlóihoz állani. Ezen állitás a’ gyakorlati életben számtalanszor bebizonyitott tényen alapszik, mit elvitatni nem lehet (1844 Pesti Hírlap CD61) | [A kínaiak] a festészetben elvitatják a perspectivet (1870 Csengery Antal C1268, 218) | Elkezdte fejtegetni a Talmudot, Rohling nyomán, ki rettenetes dogmákat tulajdonít e könyv nyomán a zsidóknak s ezer tallért ígér annak, aki azokból csak egyet is elvitat (1882 Mikszáth Kálmán 8312139, 190) | Alexander [Bernát] vitába száll mindazokkal, akik elvitatják a filozófia külön tárgyát, és részben azokkal is, akik megkérdőjelezik sajátos módszerét (1986 Gábor Éva CD30) | Ó, megtörtént velem nem egyszer, Hogy helyzetem volt, tiszta ziccer, És gombcsatárom lőtt – naná, Bevágta, durr, a léc alá, De kipattant a labda messze, És elvitatták azt a gólt… (2003 Varró Dániel 3334002, 147).

a. ’〈annak kif-ére, hogy vmely (pozitív) tulajdonságot, érdemet, jogot stb. vkire, vmire vonatk.-an kétségbe von, nem ismer el vki〉’ ❖ elvitatjuk tőlök az ép elmét (1839 Remény C3611, 39) | Rőmerbad szép fürdő, ezt tőle elvitatni nem lehet (1881 Vértesi Károly C4518, 199) | [Jeszenszky Danó] érvelésétől azt az érdemet el nem vitathatjuk, hogy igen élénk világításba helyezi Madách vállalkozásának roppant merészségét (1900 Palágyi Menyhért 9509002, 340) | a nemzetiek nem engedték elvitatni demokrata jellegüket és a demokraták sem nemzeti mivoltukat (1985 Borbándi Gyula 9811008, 172) | nem lehet elvitatni a csaknem másfél milliót kitevő erdélyi magyarságtól azt a jogot, hogy a saját ügyében maga határozzon és saját magát kormányozza (1990 Balogh Júlia CD17).

b. (kissé rég) ’〈annak kif-ére, hogy vkinek a tulajdonjogát, szerzőségét stb. vitatva kétségbe vonja, és így vmit magának megszerezni igyekszik vki〉’ ❖ ? abstreiten: elvitatni okoknál fogva valamit valamitől (1823 Márton József¹ C3047, 41) | az egész gyűjteményt elvitatjuk Anakreontól (1885 Thewrewk Emil C4134, 74) | ezt nem azért említem meg, mintha az elsőség érdemét magamnak akarnám elvitatni (1891 Szarvas Gábor C5956, 132) | [I. Ferenc francia király] a német császári koronát versenytársától, V. Károly spanyol királytól nem bírta elvitatni, és Károllyal viselt első háborújában Pavia mellett (1525) fogságba került (1913 RévaiNagyLex. C5704, 85) | A norvégek Grönland jelentékeny részét is maguknak akarták elvitatni a dánoktól, mig végül a mult tavasszal a hágai döntőbiróság elé került az ügy, mely a norvég annexiós követeléseket elutasitotta (1933 Pesti Hírlap nov. 26. C5681, 10).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

elvitat tárgyas ige 5a
(/ritk)
létét, szükségességét, igazságát stb. kétségbe vonva nem ismer el, v. (meg)cáfol vmit vki
a’ győzelem reménye […] mindenkor nagy ingert ad a’ győzni szokott pártnak zászlóihoz állani. Ezen állitás a’ gyakorlati életben számtalanszor bebizonyitott tényen alapszik, mit elvitatni nem lehet
(1844 Pesti Hírlap)
[A kínaiak] a festészetben elvitatják a perspectivet
(1870 Csengery Antal)
Elkezdte fejtegetni a Talmudot, Rohling nyomán, ki rettenetes dogmákat tulajdonít e könyv nyomán a zsidóknak s ezer tallért ígér annak, aki azokból csak egyet is elvitat
(1882 Mikszáth Kálmán)
Alexander [Bernát] vitába száll mindazokkal, akik elvitatják a filozófia külön tárgyát, és részben azokkal is, akik megkérdőjelezik sajátos módszerét
(1986 Gábor Éva)
Ó, megtörtént velem nem egyszer, Hogy helyzetem volt, tiszta ziccer, És gombcsatárom lőtt – naná, Bevágta, durr, a léc alá, De kipattant a labda messze, És elvitatták azt a gólt…
(2003 Varró Dániel)
a.
〈annak kif-ére, hogy vmely (pozitív) tulajdonságot, érdemet, jogot stb. vkire, vmire vonatk.-an kétségbe von, nem ismer el vki〉
elvitatjuk tőlök az ép elmét
(1839 Remény)
Rőmerbad szép fürdő, ezt tőle elvitatni nem lehet
(1881 Vértesi Károly)
[Jeszenszky Danó] érvelésétől azt az érdemet el nem vitathatjuk, hogy igen élénk világításba helyezi Madách vállalkozásának roppant merészségét
(1900 Palágyi Menyhért)
a nemzetiek nem engedték elvitatni demokrata jellegüket és a demokraták sem nemzeti mivoltukat
(1985 Borbándi Gyula)
nem lehet elvitatni a csaknem másfél milliót kitevő erdélyi magyarságtól azt a jogot, hogy a saját ügyében maga határozzon és saját magát kormányozza
(1990 Balogh Júlia)
b. (kissé rég)
〈annak kif-ére, hogy vkinek a tulajdonjogát, szerzőségét stb. vitatva kétségbe vonja, és így vmit magának megszerezni igyekszik vki〉
?
abstreiten: elvitatni okoknál fogva valamit valamitől
(1823 Márton József¹)
az egész gyűjteményt elvitatjuk Anakreontól
(1885 Thewrewk Emil)
ezt nem azért említem meg, mintha az elsőség érdemét magamnak akarnám elvitatni
(1891 Szarvas Gábor)
[I. Ferenc francia király] a német császári koronát versenytársától, V. Károly spanyol királytól nem bírta elvitatni, és Károllyal viselt első háborújában Pavia mellett (1525) fogságba került
(1913 RévaiNagyLex.)
A norvégek Grönland jelentékeny részét is maguknak akarták elvitatni a dánoktól, mig végül a mult tavasszal a hágai döntőbiróság elé került az ügy, mely a norvég annexiós követeléseket elutasitotta
(1933 Pesti Hírlap nov. 26.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások