emeritus mn 4A

(rég) ’nyugalmazott 〈tisztségviselő〉’ ❖ egy oldal Szobában, a’ hol az Emeritus Biró a’ Notariussal egygyütt ül, ott ki ki meg látván a’ candidált Személyeket, ugy adja Votumát, azután más ajton ki mégyen, ugy hogy a’ több voxolókkal nem találkozhatik; mely rendtartás által minden factiók [= pártütések] meg akadályoztatnak (1796 Teleki Domokos¹ 7344004, 109) | valami Szeberényi Lajos (mint hallom, emeritus vén deák), iszonyuan kezd szitkozódni, átkozódni Petőfi s e lap [ti. a Pesti Divatlap] szerkesztője ellen (1845 Petőfi napjai C1573, 82) | emeritus főhadnagy Kmety seregéből (1870 Tóth Kálmán C0567, 79).

a. (Isk) ’ún. professzori címmel rendelkező nyugalmazott v. tiszteletbeli 〈egyetemi tanár〉’ ❖ Mokry Bénjamin Emeritus Professor (1817 Mokry Benjámin C5487, 42) | dr. Erdős József (Szatmárnémeti) egyetemi emeritus professzor (1931 Magyar Nyelvőr C5988, 123) | 1961-ben Charles C. Fries, hosszú ideig az angol nyelv professzora Ann Arborban, de akkor már emeritus (1992 Szemerényi Oszvald C5932, 9) | Másutt már létezik az emeritus professzori cím, amely többek között anyagi feltételeket is biztosít a kutató további munkájához (1993 Népszabadság máj. 8. C7843, melléklet 23).

Vö. SzT.

emeritus melléknév 4A
(rég)
nyugalmazott 〈tisztségviselő〉
egy oldal Szobában, a’ hol az Emeritus Biró a’ Notariussal egygyütt ül, ott ki ki meg látván a’ candidált Személyeket, ugy adja Votumát, azután más ajton ki mégyen, ugy hogy a’ több voxolókkal nem találkozhatik; mely rendtartás által minden factiók [= pártütések] meg akadályoztatnak
(1796 Teleki Domokos¹)
valami Szeberényi Lajos (mint hallom, emeritus vén deák), iszonyuan kezd szitkozódni, átkozódni Petőfi s e lap [ti. a Pesti Divatlap] szerkesztője ellen
(1845 Petőfi napjai)
emeritus főhadnagy Kmety seregéből
(1870 Tóth Kálmán)
a. (Isk)
ún. professzori címmel rendelkező nyugalmazott v. tiszteletbeli 〈egyetemi tanár〉
Mokry Bénjamin Emeritus Professor
(1817 Mokry Benjámin)
dr.doktor Erdős József (Szatmárnémeti) egyetemi emeritus professzor
(1931 Magyar Nyelvőr)
1961-ben Charles C. Fries, hosszú ideig az angol nyelv professzora Ann Arborban, de akkor már emeritus
(1992 Szemerényi Oszvald)
Másutt már létezik az emeritus professzori cím, amely többek között anyagi feltételeket is biztosít a kutató további munkájához
(1993 Népszabadság máj. 8.)
Vö. SzT.

Beállítások