esedezik ige 14b8esedez (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)

1. tn ’szívre hatóan, kitartóan könyörög (vkinek, vkihez vmiért, vkiért) vki’ ❖ [a basa] haragjának hertelenségéböl a’ hajós Kapitányt minden kegyelem nélkül meg-ſinóroztatta volna, ha más érdemes jó-akarói magokat érette közbe nem vetették, és életéért nem eſedeztek volna (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 211) | Ruhával ellátom magam, csak egy jó fegyverért esedezem önnek jó uram (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | – Azért jöttem, hogy ne büntesd miattam Henriette-et. – Ahán! Látjátok? Ő nem magáért jött könyörgeni. Ő nagy úr; ő nem ereszkedik le a maga érdekében könyörögni; ő csak másokért esedezik (1860 Jókai Mór CD18) | Esedezem, Uram, ne vonja meg tőlem azt a kis segélyt, a mit kérek (1863 Kazinczy Gábor ford.–Molière 8230001, 62) | [a lány] az ifjúhoz ekként esedez: „Lovag, lovag! mindnyájan elveszénk, Hahogy te még meg nem védelmezesz […]” (1864 e. Madách Imre CD01) | [Golyó] elkezdett könyörögni, bocsánatért esedezett, sírt, zokogott (2008 Szilánkokra hullva 3333002, 86).

1a. ’〈isteni hatalomhoz〉 fordulva könyörög, imádkozik vkiért, vmiért vki’ ❖ ez után a’ bóldogság után foháſzkodom ſzünetlen, ezért a’ vigaſztalásért eſedezem végetlen (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 160) | [A római katolikusok] hiszik, hogy a szenteket tisztelni, segitségül hivni hasznos és üdvös, mert mind az élőkért, mind a megholtakért istennél esedezhetnek (1873 Táncsics Mihály 8463011, 133) | támadásaik [ti. a magyarokéi] elhárításáért [Európa népei] az Úr irgalmához esedeztek (1930 Pintér Jenő CD44) | az Újszövetség szerint Jézus Krisztus is végzi ezt a prófétai szolgálatot, szüntelenül esedezik értünk, mint Szószólónk (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

1b. ’〈vmely szöveg, kül. imádság v. vmely megnyilvánulás〉 szívre hatóan könyörög vmiért’ ❖ magamis mint egy eſedezö jellel intvén nékie [ti. unokabátyámnak], mutattam hogy látogaſſon meg (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0810, 194) | orvoslatért esedező kérelmünket a’ legfensőbb trón zsámolyánál teendjük le (1842 Pesti Hírlap CD61) | innen [ti. Rozsnyóról] ment levél az angol királynőhöz segítségért esedezni (1897 PallasLex. CD02) | [a lány] ártatlan őzszemei irgalomért esedeztek (1927 Török Sophie CD10) | [szárazság idején] fel-felszállt az esőért esedező ima a község templomában (2000 Hornyák Mária CD36).

2. ts (/ritk) ’könyörögve kér (vkitől) vmit vki’ ❖ nem a’ testnek, hanem a’ meg-gyzhetetlen Seregek Urának karja által kelletik a’ gyzedelmet reménylennk, és ahoz az elégſéges világosítást és ert attól esedeznnk (1789 Mindenes Gyűjtemény C0366, 140) | a kegyes László király Újra kínos, kétes aggalomban áll: Nem veszíti Istenében el hitét, De nem meri esedezni új kegyét (1851 Garay János CD01) | [János király] elküldözte a követeit a francia, angol, portugál királyokhoz, velencei dózséhoz, segélyt esedezve (1892 Jókai Mór CD18) | Itt van megírva… ragaszkodhatunk a munkához, a joghoz, előleget esedezhetünk (1972 Illyés Gyula 9274056, 20).

2a. ’〈vmely megnyilvánulás, szöveg, kül. ima〉 könyörögve kér vmit’ ❖ Ő Excellentziája, a’ Nagy Széchény, bévégezte kívánságomat az által, hogy a’ másik 300 P. forintot esedező levelemre egyenesen Légrády Úr kezébe küldötte (1820 Ungvárnémeti Tóth László C2570, 177) | Himrényi V. Lászlója is az elnézést esedező gyenge kisérletek közé tartozik (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Az „Asamnu” kezdetű ima az ú. n. Kis Vidde, ehhez járul engesztelő napon az „Álchét” kezdetű ima, kb. 80-90 bűn felsorolása és több bűnbocsánatot esedező ima (1926 RévaiNagyLex. C5715, 222).

3. tn (egysz 1. sz-ben) ’〈mentegetőzve ellentmondás tompítására〉’ ❖ „Hát ki parancsol nekem?” kérdi az ur. Senki sem, – méltóságos uram, – hanem annál inkább parancsol nekem Kállay Miklós ur, – pedig ha engem ő elcsap, három vármegyében országos rosz embernek tartanak; – azért alázatosan esedezem, majd oda terelem ezt a négy lovat (1857 Vas Gereben 8514010, 9) | Halljuk! halljuk! – nem engem, esedezem alásan; hanem hogy: mi csikorog ott a síkon távolban (1860 Virág Lajos 8523002, 113) | – Értem, kedves Klementy. Azt akarja ön mondani, hogy én is benne leszek [a műben]. Hát szép, szép, de talán mégis jobb volna, ha az utódom alatt jelenne meg a munka. – Miért lenne jobb, esedezem? (1906–1907 Mikszáth Kálmán CD04).

4. tn ’erősen vágyakozik vmi után’ ❖ a föld megrepedezik a nagy szomjuság miatt s nyilásaival esedezik egy kis eső, egy kis enyhitő harmat után (1856 Vasárnapi Újság CD56).

5. tn (rég v. nyj) ’〈eső, hó〉 eseget’ ❖ Porka havak hulladoznak, vagy egy varians szerint: esedeznek (1863 Vadrózsák C2827, 532).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. esd; ÉKsz.; SzT. ~, esedező; ÚMTsz.

esedezik ige 14b8
esedez (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)
1. tárgyatlan
szívre hatóan, kitartóan könyörög (vkinek, vkihez vmiért, vkiért) vki
[a basa] haragjának hertelenségéböl a’ hajós Kapitányt minden kegyelem nélkül meg-ſinóroztatta volna, ha más érdemes jó-akarói magokat érette közbe nem vetették, és életéért nem eſedeztek volna
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Ruhával ellátom magam, csak egy jó fegyverért esedezem önnek jó uram
(1848 Kossuth Hírlapja)
– Azért jöttem, hogy ne büntesd miattam Henriette-et. – Ahán! Látjátok? Ő nem magáért jött könyörgeni. Ő nagy úr; ő nem ereszkedik le a maga érdekében könyörögni; ő csak másokért esedezik
(1860 Jókai Mór)
Esedezem, Uram, ne vonja meg tőlem azt a kis segélyt, a mit kérek
(1863 Kazinczy Gábor ford.Molière)
[a lány] az ifjúhoz ekként esedez: „Lovag, lovag! mindnyájan elveszénk, Hahogy te még meg nem védelmezesz […]
(1864 e. Madách Imre)
[Golyó] elkezdett könyörögni, bocsánatért esedezett, sírt, zokogott
(2008 Szilánkokra hullva)
1a.
〈isteni hatalomhoz〉 fordulva könyörög, imádkozik vkiért, vmiért vki
ez után a’ bóldogság után foháſzkodom ſzünetlen, ezért a’ vigaſztalásért eſedezem végetlen
(1772 Mészáros Ignác ford.)
[A római katolikusok] hiszik, hogy a szenteket tisztelni, segitségül hivni hasznos és üdvös, mert mind az élőkért, mind a megholtakért istennél esedezhetnek
(1873 Táncsics Mihály)
támadásaik [ti. a magyarokéi] elhárításáért [Európa népei] az Úr irgalmához esedeztek
(1930 Pintér Jenő)
az Újszövetség szerint Jézus Krisztus is végzi ezt a prófétai szolgálatot, szüntelenül esedezik értünk, mint Szószólónk
(1995 Jubileumi kommentár)
1b.
〈vmely szöveg, kül. imádság v. vmely megnyilvánulás〉 szívre hatóan könyörög vmiért
magamis mint egy eſedezö jellel intvén nékie [ti. unokabátyámnak], mutattam hogy látogaſſon meg
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
orvoslatért esedező kérelmünket a’ legfensőbb trón zsámolyánál teendjük le
(1842 Pesti Hírlap)
innen [ti. Rozsnyóról] ment levél az angol királynőhöz segítségért esedezni
(1897 PallasLex.)
[a lány] ártatlan őzszemei irgalomért esedeztek
(1927 Török Sophie)
[szárazság idején] fel-felszállt az esőért esedező ima a község templomában
(2000 Hornyák Mária)
2. tárgyas (/ritk)
könyörögve kér (vkitől) vmit vki
nem a’ testnek, hanem a’ meg-gyzhetetlen Seregek Urának karja által kelletik a’ gyzedelmet reménylennk, és ahoz az elégſéges világosítást és ert attól esedeznnk
(1789 Mindenes Gyűjtemény)
a kegyes László király Újra kínos, kétes aggalomban áll: Nem veszíti Istenében el hitét, De nem meri esedezni új kegyét
(1851 Garay János)
[János király] elküldözte a követeit a francia, angol, portugál királyokhoz, velencei dózséhoz, segélyt esedezve
(1892 Jókai Mór)
Itt van megírva… ragaszkodhatunk a munkához, a joghoz, előleget esedezhetünk
(1972 Illyés Gyula)
2a.
〈vmely megnyilvánulás, szöveg, kül. ima〉 könyörögve kér vmit
Ő Excellentziája, a’ Nagy Széchény, bévégezte kívánságomat az által, hogy a’ másik 300 P.pengő forintot esedező levelemre egyenesen Légrády Úr kezébe küldötte
(1820 Ungvárnémeti Tóth László)
Himrényi V. Lászlója is az elnézést esedező gyenge kisérletek közé tartozik
(1860 Vasárnapi Újság)
Az „Asamnu” kezdetű ima az ú. n.úgynevezett Kis Vidde, ehhez járul engesztelő napon az „Álchét” kezdetű ima, kb.körülbelül 80-90 bűn felsorolása és több bűnbocsánatot esedező ima
(1926 RévaiNagyLex.)
3. tárgyatlan (egysz 1. sz-ben)
〈mentegetőzve ellentmondás tompítására〉
„Hát ki parancsol nekem?” kérdi az ur. Senki sem, – méltóságos uram, – hanem annál inkább parancsol nekem Kállay Miklós ur, – pedig ha engem ő elcsap, három vármegyében országos rosz embernek tartanak; – azért alázatosan esedezem, majd oda terelem ezt a négy lovat
(1857 Vas Gereben)
Halljuk! halljuk! – nem engem, esedezem alásan; hanem hogy: mi csikorog ott a síkon távolban
(1860 Virág Lajos)
– Értem, kedves Klementy. Azt akarja ön mondani, hogy én is benne leszek [a műben]. Hát szép, szép, de talán mégis jobb volna, ha az utódom alatt jelenne meg a munka. – Miért lenne jobb, esedezem?
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
4. tárgyatlan
erősen vágyakozik vmi után
a föld megrepedezik a nagy szomjuság miatt s nyilásaival esedezik egy kis eső, egy kis enyhitő harmat után
(1856 Vasárnapi Újság)
5. tárgyatlan (rég v. nyj)
〈eső, hó〉 eseget
Porka havak hulladoznak, vagy egy varians szerint: esedeznek
(1863 Vadrózsák)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. esd; ÉKsz.; SzT. ~, esedező; ÚMTsz.

Beállítások