ezres mn és fn  ezeres (rég) , ezrös (nyj)

I. mn 2B6

1. (kül. a szám szó jelzőjeként) ’a tíz harmadik hatványával egyenlő 〈természetes szám〉, ill. az azt jelölő(, több számjegyből álló) 〈írásjel〉’ ❖ Az ezeres bankjegyek elején az 1000-es szám vörös jegygyel van megjelelve (1857 Pesti Napló jún. 17. C8639, 2) | [Nostradamus versében] a villa két oszlopon jelenti a római ezres számot, amit így írnak: M. (1938 Magyar Nemzet dec. 25. C8354, 91) | Az ezernek megfelelő héber szó (’äläf) [...] nem feltétlenül az ezres számot jelenti, hanem a törzsi-nemzetségi tagolódásban egy összetartozó csoportot, rokoni köteléket (1995 Jubileumi kommentár CD1206) | Sárga alapnyomatban két keresztezett ék-kalapács bányászjelvény között az 1000-es szám látható (1998 Szemán Attila CD52) | Az ezres szám szorzatait (2002 Magyar Könyvszemle CD40).

1a. ’〈tízes számrendszerben:〉 e számnak megfelelő 〈helyérték〉 v. 〈helyértéknek〉 ezerrel való szorzással létrehozott 〈változása〉, ill. ilyen (hely)értékkel bíró 〈szám〉’ ❖ „Találjon egy négy számból álló összeget, melyek összesen 25-öt adnak, olyképen, hogy a százas és ezres számok összege egyenlő a tizes számmal, és hogy a tizes és ezres számok öszege egyenlő az egyes számmal. Ha az összeget megforditjuk, ugy 8082-vel nagyobbodik.” Inaudi három perc hosszat gondolkodott, aztán megmondta az eredményt: 1789 (1892 Pesti Hírlap febr. 13. C5640, 5) | Az állatforgalmi adót is ezres számjegyekre kell kikerekiteni (1926 Pesti Hírlap ápr. 21. C5674, 18) | Olyankor fordulhat elő [hiba a mérőberendezésben], ha a számdobot lazán szerelték fel, vagy a számláló fogaskerekéből kitörik egy fog. És ha éppen a százas, vagy netán az ezres helyi érték, akkor a hiba már óriási eltérést eredményez (1993 Népszava szept. 15. C7458, 8) | az általunk használt vessző, mint helyiérték-jelölő írásjel az angolszász szakirodalomban ponttal jelölendő! Az angolban ezzel az ezres helyiérték-ugrásokat jelölhetjük (1999 Figyelő CD2601) | [a számítógépes szakemberek] több mint két éven keresztül gyötrődtek az Y2K problémával, vagyis a naptárrendszerünk ezres számjegyének átváltása körüli felhajtással (2001 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’〈a természetes számok〉 azon 〈csoportja〉, amelyet az ezer, valamint az ezer és a tízezer közé eső számok alkotnak, v. ebbe a számkörbe tartozó 〈szám〉, ill. 〈vminek〉 ilyen számmal jelölhető 〈nagyságrendje〉’ ❖ a nyulak félelmetes iramban szaporodtak. A másfélszáz anya egész fészekalja kölyköt lökött a világra egy-egy ellésnél – esztendő elteltével már csak ezres számokban lehetett kifejezni a szaporulatot (1960 Népszava aug. 12. C4824, 3) | [A Számország című könyv] a harmadik osztályban tanultak átismétlése után az ezres számkörben folytatja a matematikai műveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás), a szöveges feladatok megoldásának gyakoroltatását (1996 Új Könyvek CD29) | ezres nagyságrendben érkező kifogások (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. (szn-i jelzővel v. összetételben szn-i előtaggal is) ’〈vmiknek, vkiknek〉 ilyen nagyságrendű, ill. (hozzávetőlegesen) egy- v. vhány ezret kitevő 〈mennyisége〉’ ❖ nemzeti elszántságunk zsarnok-pusztító hatalma túl fogja dörögni a szabadsághóhérok ágyúit, ha azok 100-as, vagy 1000-es számban nyomúlnak is ellenünk, mert mi milliónyi érczkeblet állítunk ellenekbe (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | [az ún. kormos szerkők] főtömege e [ti. április] hó végén és május első napjaiban mutatkozik. Ilyenkor tóságainkon csakúgy hemzsegnek százas és ezres számban, kisebb-nagyobb csapatokban (1899 Chernel István CD34) | a MacDonald-terv [háromszázezer helyett] csak kétszázezer főnyi hadsereget szánt Németországnak. […] De ha csakugyan bekövetkezik a leszerelés, Németország hajlandó tárgyalni a kétszázezres létszámról (1933 Pesti Hírlap dec. 22. C5681, 1) | az elkövetők a tervezett ezer darab ötezres helyett csak mintegy 800 darabot készítettek el. Ezért a bíróság nagy mennyiségű – ez legalább ezres mennyiség – pénzhamisítás bűntettének csak kísérlete miatt találta bűnösnek a vádlottakat (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. (szn-i jelzővel v. összetételben szn-i előtaggal is)(vhány) ezret jelentő v. (vhány) ezerrel kezdődő 〈szám mint jel (része)〉, ill. 〈felsorolásban, ábrán stb. sorszámnévi jelentéssel is:〉 ilyen számjellel jelölt(, sorrendileg ezredik) 〈dolog〉’ ❖ Mindenféle kvalitású erények igen jutányosan vehetők mademoiselle Eufrosine pipereboltjában, Soroksári utca, 1000. szám (1886 Jókai Mór CD18) | Érdligeten ezres számu telken két helyiségből álló üzlet kiadó (1936 Pesti Hírlap jan. 24. C5684, 22) | Vajon müködne-e az ezres sorszámmal kezdődő második program? (1989 Népszabadság jan. 21. C7839, 17) | [ezek az alapítványok] háromezres számúak voltak, ami azt jelenti, hogy nem kell őket a Magyar Közlönyben megjelentetni (1993 Országgyűlési Napló CD62) | Az intézkedések ütemterve „1000-es” határozat formájában a Magyar Közlönyben jelenik meg (1995 Magyar Hírlap CD09) | az 1000-es számú ügyvédi irodát (1999 Magyar Nemzet szept. 28. C6108, 4) | Ha a számítógéppel kapcsolatban merül fel kérdésük, akkor hívják a 452-1000-es számot vagy látogassanak el weboldalunkra (2001 Népszabadság jún. 26. C7849, 10).

3a. ’〈vmely időszámítási rendszerben:〉 az ezredik v. 1001 és 1100 közé eső 〈év〉, ill. abból v. azokból az évekből való, származó’ ❖ az elefántcsontból faragott keresztvas és markolatgomb [...] skandináviai, közelebbről gotlandi faragvány, nagyjából az 1000-es évek idejéből (1977 László Gyula¹ 9384003, 352) | a Kr. e.-i 1000-es évek végére keltezett iratnak, az Amenemope nevű egyiptomi bölcs intelmeinek (1993 BibliaiLex. CD1207) | Érdemes összevetni az 1000-es és a 2000-es Európa-térképet (2000 Magyar Hírlap CD09) | [a kiállításon eredetiben látható] az 1000-es évek elejéről való esztergomi Benedictionale (2001 Magyar Hírlap CD09).

4. (szn-i jelzővel v. összetételben szn-i előtaggal is)(vhány) ezer tagból, elemből álló, ill. vkikből, vmikből annyit tartalmazó v. ilyen nagyságrendű 〈csoport, csomag stb.〉’ ❖ Nem ballagnak ökrök ezres seregekkel (1780 Ányos Pál CD01) | [A fütyülő récét] nálunk fészkelve még nem találták, de októberben, novemberben s visszavonuláskor, márcziusban, áprilisban ezres csapatokban fordul elő (1899 Chernel István CD34) | Prága népe százezres tömegekben állt kint az utcán (1945 Darvas József 9101014, 93) | mehet ebédelni az első ezres turnus (1962 Népszabadság okt. 3. C4814, 6) | százezres könyvtárakat (1966 Bori Imre–Szeli István CD53) | az idei Business Week ezres listájának (1995 Magyar Hírlap CD09) | [a szavazócédulák] szigorú őrizet alatt vannak, azokat ezres csomagokban, hővel ragasztott fóliaborításban, zárt autóban szállították, illetve szállítják a járási hivatalokba (1998 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’〈folyamat, jelenség〉(vhány) ezerszer ismétlődő 〈mozzanata〉, ill. ’olyan 〈folyamat, jelenség〉, amely ennyi ismétlődő mozzanatból áll, v. amelynek ennyi résztvevője van’ ❖ Ezentúl automobilokat fog gyártani, ezres sorozatban (1904 Budapesti Hírlap aug. 4. C4692, 11) | Százezres megmozdulás Teheránban (1980 Népszabadság jún. 6. C7830, 2) | több ezres tüntetés zajlik Budapesten a bős–nagymarosi vízlépcső ellen (1989 Tények könyve CD37) | a napi ezres-kétezres járműforgalmat (1999 Országgyűlési Napló CD62) | 9 ezres fordulaton leadott 280 lóerős teljesítmény (2001 Figyelő CD2601).

4b. (leg)jellemző(bb) fizikai tulajdonságát tekintve ezer egységnyivel bíró v. annyi egységet teljesítő’ ❖ Az ellenállások 10, 100 és 1000-es vannak megjelölve, de egy dugó segélyével az ellenállás értéke 1, illetve 0·1-re szállítható le (1894 PallasLex. CD02) | a baldachin alatt két drb. 1000-es villanykörte szórta a fényt (1933 Zsidó Újság 2141001, 7) | Kétezres Fiat, Ardita autó és egy 500-as oldalkocsis motorkerékpár eladó (1938 Pesti Hírlap márc. 20. C5686, 28) | [eladó] egy rönkvágó kocsis 1000-es szalagfűrész, egy 1000-es és egy 700-as szalagfűrész (1970 Népszabadság ápr. 22. C4820, [15]) | Az új ára 2 millió 100 ezer volt a körablakos kis járműnek, amelyet ezres motor hajt, katalizátoros, ötajtós, öt litert fogyaszt, sérülésmentes, szervizkönyvében 35 ezer kilométer szerepelt (1998 Magyar Hírlap CD09).

4c. ’〈sportban:〉(vhány) ezer métert kitevő 〈táv〉, ilyen távon teljesített 〈verseny(szám)〉 v. elért 〈eredmény〉, ill. ilyen számban versenyző 〈személy, csapat〉’ ❖ Némethy kivételével ötezres futóink 1.05 mp.-es kezdő 400 után, a tizedik 400-at már 1.22, sőt 1.26 mp. alatt tették meg (1922 Nemzeti Sport jan. 21. C6648, 4) | kajak egyesben, s tízezres távon is lehet győzelmet aratni (1965 Népsport szept. 19. C8036, 2) | [az ifjúsági kajak-kenu világbajnokságon] jó esélyeik vannak a mieinknek. Különösen a fiú 500-as kajak négyesnek, az 1000-es kettesnek és a kenu 1000-en induló négyesünknek (1993 Nemzeti Sport júl. 28. C8062, 2) | Ma már az eddiginél sokkal nagyobb a tét, délelőtt középfutamok, délután döntők következnek a férfiak ezres számaiban (1995 Magyar Hírlap CD09) | Az 1000-es győzelem azért [kedves], mert ennek a számnak most volt a vb-premierje (2001 Magyar Hírlap CD09).

5. (szn-i jelzővel v. összetételben szn-i előtaggal is) ’vmely, kül. az érvényes pénzegységből (vhány) ezret érő 〈bankjegy〉, ill. (nagyságrendileg) ilyen 〈összeg〉 v. ilyen értékű 〈dolog〉’ ❖ [a bárók] ezerni ezeres jövedelmeknek bőségiben úszván, vont ezüstű kárpitos palótákban sétalnak (1791 Laczkovics János 7033001, 150) | Eddig egyesektől százas, de sőt ezeres adomány is jött (1842 Pesti Hírlap CD61) | szörözhetnék én most az úrnak égy ezrös pöngöt (1898 Pesti Hírlap okt. 23. C5646, 4) | [Zsuzsika] ott lakott a tűzoltó-laktanyánál, olyan ütött-kopott kunyhóban, mint a többi paraszt. De rengeteg pénze volt. – Gyerekkoromban azt hallottam, hogy a ládafiában tartja az aranyat s szalmazsákjait ezresbankókkal béleli (1933 Kosztolányi Dezső 9359181, 143) | A leleményes kereskedők egyike-másika rövid idő alatt százezres vagyont gyűjtött magának (1997 Magyar Hírlap CD09) | A forintosokból összegyűlt néhány ezres összegeket ugyanis nagyobb címletre beváltani aligha lehet ráfizetés nélkül (2007 Népszabadság dec. 29. C7855, 1).

II. fn 4B

1. (az) ezer mint természetes szám (írott jele)’ ❖ Losteiner meglehetős rosz másolatát adja az épület nyug. oldalán volt évszámnak [...] mit ő 1448-nak vél, s ez valószinü is, mert az első roszul irt jegy M vagy ezeres lehetett, a négy C négyszáz, a négy X negyven, a V öt (1869 Orbán Balázs 8340007, 19) | [az ókori Rómában] az egységet egy vágással jelezték igy: |, a tizest két vágással igy: X, a százast három vágással 11. kép [egy vonás és a vonás két végénél egy-egy vízszintes vonal] , az ezrest négy vágással |X|. (1897 Pesti Hírlap nov. 14. C5645, 18) | a Szerémi sor-mentiek aláírásgyűjtő íveinek utolsó sorszámát már csak egy hajszál választotta el az ezrestől (1994 Népszabadság okt. 25. C7844, melléklet I).

1a. ’〈tízes számrendszerben:〉 e számnak megfelelő (hely)értékkel bíró szám(jegy)’ ❖ A’ Negyedik helyen vagynak az Ezereſek. P. O. (4355) a’ 4. [!] egyes, az 5. tizes, a’ 3. ſzázas, a’ 4. ezeres (1780 Bévezetés a számvetésre 7397001, 3) | E körirat a szent-mártoninak hasonmása, azon különbséggel, hogy itt az ezeres M-mel, ott pedig egyessel van kiirva (1869 Orbán Balázs CD22) | Az évszámból csak az ezres van meg (1873 Bunyitay Vince CD57) | A feliratokon már azelőtt is az ezresek kifejezésére a betűjegyektől balra egy függőleges vonást húztak (pl. IB=2000) (1904 ÓkoriLex. CD28) | Az előterjesztésben 4 milliárd 454 millió 909 ezer forint szerepel, tehát egy nagyon pontosan kimunkált számadat, hiszen ezresekig számolt az előterjesztő (2003 Országgyűlési Napló CD62).

1b. ’olyan szám, amely az ezer és a tízezer közé esik, v. ilyen számot jelölő írásjel, ill. az ilyen számok nagyságrendje’ ❖ az idén megjelent könyvek száma az ezeresbe megy át (1856 Vasárnapi Újság CD56) | most először életemben bámulhattam meg olyasvalakit, akinek rabszáma nem tízezres, nem ezres, de még csak nem is százas, hanem mindössze csupán két jegy (1975 Kertész Imre² CD41) | Egytől kilencig a számokat vízszintes illetve függőleges vonalakkal jelölték (például: 3= III). A tízeseket a halom jelezte, a százasokat a zsinórral, az ezreseket a lótuszvirággal, a tízezret az ujjal, a százezret az ebihallal [fejezték ki az ókori egyiptomiak] (2000 Természet Világa CD50).

2. ’vmely, kül. a forgalomban levő pénzegységből ezernek megfelelő értékű bankjegy, ill. pénz, összeg’ ❖ a garasok nemzik a forintokat, ezek az ezreseket (1835 Széchenyi István C3881, 187) | 800 forint! – Tud egy ezresből visszaadni? (1850 Dobsa Lajos 8107005, 116) | A baka másnap megkapta az ezröst ėgydarabba (1872 Magyar Nyelvőr C0358, 378) | Amikor egy-egy árut becsomagolunk, a kísérő iratokon ott van a küldemény ára is. Egynéhány hónapon belül azt vettük észre, hogy ami azelőtt százasokkal méretett, most ezresekben kezd jelentkezni (1973 László-Bencsik Sándor 9383004, 379) | Talpra szédült, előbányászott a zsebéből egy marék gyűrött ezrest, és kivágta az asztalra, mint aki megüti a bankot (1989 Csengey Dénes 1028003, 59).

3. (rég) ’ezreskapitány’ ❖ A’ háború kiütvén, az Ezeresnek (Obester) táborba kellett seregével menni (1809 e. Báróczi Sándor ford.–Korn 7031010, 10) | A német tábor nagy szemmeltartását Rákóczi főleg a két tartalékdandárra bizta, melyek élén Vak Bottyán ezeres és Károlyi Sándor generális állt (1905 Pesti Napló máj. 11. C6634, 2).

Vö. CzF. ezėres¹, ~; ÉrtSz.; TESz. ezer; ÉKsz.; ÚMTsz.

ezres melléknév és főnév
ezeres I. 2B6 II. 4B (rég)
ezrös I. 2C7 II. 4C (nyj)
I. melléknév 2B6
1. (kül. a szám szó jelzőjeként)
a tíz harmadik hatványával egyenlő 〈természetes szám〉, ill. az azt jelölő(, több számjegyből álló) 〈írásjel〉
Az ezeres bankjegyek elején az 1000-es szám vörös jegygyel van megjelelve
(1857 Pesti Napló jún. 17.)
[Nostradamus versében] a villa két oszlopon jelenti a római ezres számot, amit így írnak: M.
(1938 Magyar Nemzet dec. 25.)
Az ezernek megfelelő héber szó (’äläf) [...] nem feltétlenül az ezres számot jelenti, hanem a törzsi-nemzetségi tagolódásban egy összetartozó csoportot, rokoni köteléket
(1995 Jubileumi kommentár)
Sárga alapnyomatban két keresztezett ék-kalapács bányászjelvény között az 1000-es szám látható
(1998 Szemán Attila)
Az ezres szám szorzatait
(2002 Magyar Könyvszemle)
1a.
〈tízes számrendszerben:〉 e számnak megfelelő 〈helyérték〉 v. 〈helyértéknek〉 ezerrel való szorzással létrehozott 〈változása〉, ill. ilyen (hely)értékkel bíró 〈szám〉
„Találjon egy négy számból álló összeget, melyek összesen 25-öt adnak, olyképen, hogy a százas és ezres számok összege egyenlő a tizes számmal, és hogy a tizes és ezres számok öszege egyenlő az egyes számmal. Ha az összeget megforditjuk, ugy 8082-vel nagyobbodik.” Inaudi három perc hosszat gondolkodott, aztán megmondta az eredményt: 1789
(1892 Pesti Hírlap febr. 13.)
Az állatforgalmi adót is ezres számjegyekre kell kikerekiteni
(1926 Pesti Hírlap ápr. 21.)
Olyankor fordulhat elő [hiba a mérőberendezésben], ha a számdobot lazán szerelték fel, vagy a számláló fogaskerekéből kitörik egy fog. És ha éppen a százas, vagy netán az ezres helyi érték, akkor a hiba már óriási eltérést eredményez
(1993 Népszava szept. 15.)
az általunk használt vessző, mint helyiérték-jelölő írásjel az angolszász szakirodalomban ponttal jelölendő! Az angolban ezzel az ezres helyiérték-ugrásokat jelölhetjük
(1999 Figyelő)
[a számítógépes szakemberek] több mint két éven keresztül gyötrődtek az Y2K problémával, vagyis a naptárrendszerünk ezres számjegyének átváltása körüli felhajtással
(2001 Magyar Hírlap)
1b.
〈a természetes számok〉 azon 〈csoportja〉, amelyet az ezer, valamint az ezer és a tízezer közé eső számok alkotnak, v. ebbe a számkörbe tartozó 〈szám〉, ill. 〈vminek〉 ilyen számmal jelölhető 〈nagyságrendje〉
a nyulak félelmetes iramban szaporodtak. A másfélszáz anya egész fészekalja kölyköt lökött a világra egy-egy ellésnél – esztendő elteltével már csak ezres számokban lehetett kifejezni a szaporulatot
(1960 Népszava aug. 12.)
[A Számország című könyv] a harmadik osztályban tanultak átismétlése után az ezres számkörben folytatja a matematikai műveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás), a szöveges feladatok megoldásának gyakoroltatását
(1996 Új Könyvek)
ezres nagyságrendben érkező kifogások
(2002 Magyar Hírlap)
2. (szn-i jelzővel v. összetételben szn-i előtaggal is)
〈vmiknek, vkiknek〉 ilyen nagyságrendű, ill. (hozzávetőlegesen) egy- v. vhány ezret kitevő 〈mennyisége〉
nemzeti elszántságunk zsarnok-pusztító hatalma túl fogja dörögni a szabadsághóhérok ágyúit, ha azok 100-as, vagy 1000-es számban nyomúlnak is ellenünk, mert mi milliónyi érczkeblet állítunk ellenekbe
(1848 Kossuth Hírlapja)
[az ún. kormos szerkők] főtömege e [ti. április] hó végén és május első napjaiban mutatkozik. Ilyenkor tóságainkon csakúgy hemzsegnek százas és ezres számban, kisebb-nagyobb csapatokban
(1899 Chernel István)
a MacDonald-terv [háromszázezer helyett] csak kétszázezer főnyi hadsereget szánt Németországnak. […] De ha csakugyan bekövetkezik a leszerelés, Németország hajlandó tárgyalni a kétszázezres létszámról
(1933 Pesti Hírlap dec. 22.)
az elkövetők a tervezett ezer darab ötezres helyett csak mintegy 800 darabot készítettek el. Ezért a bíróság nagy mennyiségű – ez legalább ezres mennyiség – pénzhamisítás bűntettének csak kísérlete miatt találta bűnösnek a vádlottakat
(1998 Magyar Hírlap)
3. (szn-i jelzővel v. összetételben szn-i előtaggal is)
(vhány) ezret jelentő v. (vhány) ezerrel kezdődő 〈szám mint jel (része), ill. 〈felsorolásban, ábrán stb. sorszámnévi jelentéssel is:〉 ilyen számjellel jelölt(, sorrendileg ezredik) 〈dolog〉
Mindenféle kvalitású erények igen jutányosan vehetők mademoiselle Eufrosine pipereboltjában, Soroksári utca, 1000. szám
(1886 Jókai Mór)
Érdligeten ezres számu telken két helyiségből álló üzlet kiadó
(1936 Pesti Hírlap jan. 24.)
Vajon müködne-e az ezres sorszámmal kezdődő második program?
(1989 Népszabadság jan. 21.)
[ezek az alapítványok] háromezres számúak voltak, ami azt jelenti, hogy nem kell őket a Magyar Közlönyben megjelentetni
(1993 Országgyűlési Napló)
Az intézkedések ütemterve „1000-es” határozat formájában a Magyar Közlönyben jelenik meg
(1995 Magyar Hírlap)
az 1000-es számú ügyvédi irodát
(1999 Magyar Nemzet szept. 28.)
Ha a számítógéppel kapcsolatban merül fel kérdésük, akkor hívják a 452-1000-es számot vagy látogassanak el weboldalunkra
(2001 Népszabadság jún. 26.)
3a.
〈vmely időszámítási rendszerben:〉 az ezredik v. 1001 és 1100 közé eső 〈év〉, ill. abból v. azokból az évekből való, származó
az elefántcsontból faragott keresztvas és markolatgomb [...] skandináviai, közelebbről gotlandi faragvány, nagyjából az 1000-es évek idejéből
(1977 László Gyula¹)
a Kr. e.-iKrisztus előtti 1000-es évek végére keltezett iratnak, az Amenemope nevű egyiptomi bölcs intelmeinek
(1993 BibliaiLex.)
Érdemes összevetni az 1000-es és a 2000-es Európa-térképet
(2000 Magyar Hírlap)
[a kiállításon eredetiben látható] az 1000-es évek elejéről való esztergomi Benedictionale
(2001 Magyar Hírlap)
4. (szn-i jelzővel v. összetételben szn-i előtaggal is)
(vhány) ezer tagból, elemből álló, ill. vkikből, vmikből annyit tartalmazó v. ilyen nagyságrendű 〈csoport, csomag stb.〉
Nem ballagnak ökrök ezres seregekkel
(1780 Ányos Pál)
[A fütyülő récét] nálunk fészkelve még nem találták, de októberben, novemberben s visszavonuláskor, márcziusban, áprilisban ezres csapatokban fordul elő
(1899 Chernel István)
Prága népe százezres tömegekben állt kint az utcán
(1945 Darvas József)
mehet ebédelni az első ezres turnus
(1962 Népszabadság okt. 3.)
százezres könyvtárakat
(1966 Bori Imre–Szeli István)
az idei Business Week ezres listájának
(1995 Magyar Hírlap)
[a szavazócédulák] szigorú őrizet alatt vannak, azokat ezres csomagokban, hővel ragasztott fóliaborításban, zárt autóban szállították, illetve szállítják a járási hivatalokba
(1998 Magyar Hírlap)
4a.
〈folyamat, jelenség〉 (vhány) ezerszer ismétlődő 〈mozzanata〉, ill. ’olyan 〈folyamat, jelenség〉, amely ennyi ismétlődő mozzanatból áll, v. amelynek ennyi résztvevője van
Ezentúl automobilokat fog gyártani, ezres sorozatban
(1904 Budapesti Hírlap aug. 4.)
Százezres megmozdulás Teheránban
(1980 Népszabadság jún. 6.)
több ezres tüntetés zajlik Budapesten a bős–nagymarosi vízlépcső ellen
(1989 Tények könyve)
a napi ezres-kétezres járműforgalmat
(1999 Országgyűlési Napló)
9 ezres fordulaton leadott 280 lóerős teljesítmény
(2001 Figyelő)
4b.
(leg)jellemző(bb) fizikai tulajdonságát tekintve ezer egységnyivel bíró v. annyi egységet teljesítő
Az ellenállások 10, 100 és 1000-es vannak megjelölve, de egy dugó segélyével az ellenállás értéke 1, illetve 0·1-re szállítható le
(1894 PallasLex.)
a baldachin alatt két drb.darab 1000-es villanykörte szórta a fényt
(1933 Zsidó Újság)
Kétezres Fiat, Ardita autó és egy 500-as oldalkocsis motorkerékpár eladó
(1938 Pesti Hírlap márc. 20.)
[eladó] egy rönkvágó kocsis 1000-es szalagfűrész, egy 1000-es és egy 700-as szalagfűrész
(1970 Népszabadság ápr. 22.)
Az új ára 2 millió 100 ezer volt a körablakos kis járműnek, amelyet ezres motor hajt, katalizátoros, ötajtós, öt litert fogyaszt, sérülésmentes, szervizkönyvében 35 ezer kilométer szerepelt
(1998 Magyar Hírlap)
4c.
〈sportban:〉 (vhány) ezer métert kitevő 〈táv〉, ilyen távon teljesített 〈verseny(szám) v. elért 〈eredmény〉, ill. ilyen számban versenyző 〈személy, csapat〉
Némethy kivételével ötezres futóink 1.05 mp.-esmásodperces kezdő 400 után, a tizedik 400-at már 1.22, sőt 1.26 mp.másodperc alatt tették meg
(1922 Nemzeti Sport jan. 21.)
kajak egyesben, s tízezres távon is lehet győzelmet aratni
(1965 Népsport szept. 19.)
[az ifjúsági kajak-kenu világbajnokságon] jó esélyeik vannak a mieinknek. Különösen a fiú 500-as kajak négyesnek, az 1000-es kettesnek és a kenu 1000-en induló négyesünknek
(1993 Nemzeti Sport júl. 28.)
Ma már az eddiginél sokkal nagyobb a tét, délelőtt középfutamok, délután döntők következnek a férfiak ezres számaiban
(1995 Magyar Hírlap)
Az 1000-es győzelem azért [kedves], mert ennek a számnak most volt a vb-premiervébépremierje
(2001 Magyar Hírlap)
5. (szn-i jelzővel v. összetételben szn-i előtaggal is)
vmely, kül. az érvényes pénzegységből (vhány) ezret érő 〈bankjegy〉, ill. (nagyságrendileg) ilyen 〈összeg〉 v. ilyen értékű 〈dolog〉
[a bárók] ezerni ezeres jövedelmeknek bőségiben úszván, vont ezüstű kárpitos palótákban sétalnak
(1791 Laczkovics János)
Eddig egyesektől százas, de sőt ezeres adomány is jött
(1842 Pesti Hírlap)
szörözhetnék én most az úrnak égy ezrös pöngöt
(1898 Pesti Hírlap okt. 23.)
[Zsuzsika] ott lakott a tűzoltó-laktanyánál, olyan ütött-kopott kunyhóban, mint a többi paraszt. De rengeteg pénze volt. – Gyerekkoromban azt hallottam, hogy a ládafiában tartja az aranyat s szalmazsákjait ezresbankókkal béleli
(1933 Kosztolányi Dezső)
A leleményes kereskedők egyike-másika rövid idő alatt százezres vagyont gyűjtött magának
(1997 Magyar Hírlap)
A forintosokból összegyűlt néhány ezres összegeket ugyanis nagyobb címletre beváltani aligha lehet ráfizetés nélkül
(2007 Népszabadság dec. 29.)
II. főnév 4B
1.
(az) ezer mint természetes szám (írott jele)
Losteiner meglehetős rosz másolatát adja az épület nyug.nyugati oldalán volt évszámnak [...] mit ő 1448-nak vél, s ez valószinü is, mert az első roszul irt jegy M vagy ezeres lehetett, a négy C négyszáz, a négy X negyven, a V öt
(1869 Orbán Balázs)
[az ókori Rómában] az egységet egy vágással jelezték igy: |, a tizest két vágással igy: X, a százast három vágással 11. kép [egy vonás és a vonás két végénél egy-egy vízszintes vonal] , az ezrest négy vágással |X|.
(1897 Pesti Hírlap nov. 14.)
a Szerémi sor-mentiek aláírásgyűjtő íveinek utolsó sorszámát már csak egy hajszál választotta el az ezrestől
(1994 Népszabadság okt. 25.)
1a.
〈tízes számrendszerben:〉 e számnak megfelelő (hely)értékkel bíró szám(jegy)
A’ Negyedik helyen vagynak az Ezereſek. P. O.példának okáért (4355) a’ 4. [!] egyes, az 5. tizes, a’ 3. ſzázas, a’ 4. ezeres
(1780 Bévezetés a számvetésre)
E körirat a szent-mártoninak hasonmása, azon különbséggel, hogy itt az ezeres M-mel, ott pedig egyessel van kiirva
(1869 Orbán Balázs)
Az évszámból csak az ezres van meg
(1873 Bunyitay Vince)
A feliratokon már azelőtt is az ezresek kifejezésére a betűjegyektől balra egy függőleges vonást húztak (pl.például IB=2000)
(1904 ÓkoriLex.)
Az előterjesztésben 4 milliárd 454 millió 909 ezer forint szerepel, tehát egy nagyon pontosan kimunkált számadat, hiszen ezresekig számolt az előterjesztő
(2003 Országgyűlési Napló)
1b.
olyan szám, amely az ezer és a tízezer közé esik, v. ilyen számot jelölő írásjel, ill. az ilyen számok nagyságrendje
az idén megjelent könyvek száma az ezeresbe megy át
(1856 Vasárnapi Újság)
most először életemben bámulhattam meg olyasvalakit, akinek rabszáma nem tízezres, nem ezres, de még csak nem is százas, hanem mindössze csupán két jegy
(1975 Kertész Imre²)
Egytől kilencig a számokat vízszintes illetve függőleges vonalakkal jelölték (például: 3= III). A tízeseket a halom jelezte, a százasokat a zsinórral, az ezreseket a lótuszvirággal, a tízezret az ujjal, a százezret az ebihallal [fejezték ki az ókori egyiptomiak]
(2000 Természet Világa)
2.
vmely, kül. a forgalomban levő pénzegységből ezernek megfelelő értékű bankjegy, ill. pénz, összeg
a garasok nemzik a forintokat, ezek az ezreseket
(1835 Széchenyi István)
800 forint! – Tud egy ezresből visszaadni?
(1850 Dobsa Lajos)
A baka másnap megkapta az ezröst ėgydarabba
(1872 Magyar Nyelvőr)
Amikor egy-egy árut becsomagolunk, a kísérő iratokon ott van a küldemény ára is. Egynéhány hónapon belül azt vettük észre, hogy ami azelőtt százasokkal méretett, most ezresekben kezd jelentkezni
(1973 László-Bencsik Sándor)
Talpra szédült, előbányászott a zsebéből egy marék gyűrött ezrest, és kivágta az asztalra, mint aki megüti a bankot
(1989 Csengey Dénes)
3. (rég)
A’ háború kiütvén, az Ezeresnek (Obester) táborba kellett seregével menni
(1809 e. Báróczi Sándor ford.Korn)
A német tábor nagy szemmeltartását Rákóczi főleg a két tartalékdandárra bizta, melyek élén Vak Bottyán ezeres és Károlyi Sándor generális állt
(1905 Pesti Napló máj. 11.)
Vö. CzF. ezėres¹, ~; ÉrtSz.; TESz. ezer; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások