fagyott mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → fagy¹.

II. mn 12A

1. ’〈vminek〉(meg)szilárd(ult) v. (fagyástól, hidegtől) dermedt, (meg)kemény(edett)(halmaz)állapota〉’ ❖ tudjuk, hogy a higany csak igen nagy melegséghiány, tehát igen nagy hidegségi fokozat mellett lehet merővé, hogyha azonban azt merevült állapotban rá teszszük egy darab jégre, visszanyeri előbbeni folyó állapotát, azaz: a jég annyit veszitend el a maga melegségéből, (tehát a jég bir melegséggel?) mennyi a higany felolvasztására, azaz merev vagy fagyott állapotából folyová változtatására megkivántatik (1847 Hetilap CD61) | É-ra úgy a Kordillerák, mint Laurencium fenyvesei egybeolvadnak, lassankint elnyomorodnak s átmennek a Jeges-tenger partvidékén tundrákba. Ezek csak télen, fagyott állapotban járhatók (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 211) | A takarékosabb főzésre való felkészülés egyik fontos mozzanata, hogy a hűtőszekrényben fagyott állapotban tárolt nyersanyagot [...] természetes hőmérsékleten hagyjuk kiengedni (1980 Nyerges Ágnes 2206001, 5) | a kőzet és az esetleg benne levő víz néhol több száz méterig is fagyott állapotban van (1995 Természet Világa CD50).

1a. ’ilyen (halmaz)állapotú 〈anyag, dolog〉’ ❖ A’ leveg-víz vagy folyó vagy fagyott. A’ folyóhoz tartozik a’ harmat, az es, és a’ felh-ſzakadás. A’ fagyotthoz pedig a’ zuzmaráz, a’ jég-es, és a’ hó (1791 Sándor István 7287057, 71) | a méz, a fölötte uszó fagyott viasz-rétegen csinált nyiláson keresztül lefejtetik (1861 Farkas Mihály 8137003, 85) | Fagyott hótól göröngyös még az aszfalt (1912 Lányi Sarolta 9380015, 21) | fagyottan eszi meg a töltött káposztát a szobájában (1929 Krúdy Gyula CD54) | kerítésen lógó fagyott ingeken (1965 Juhász Ferenc 9285021, 9) | [a suhanc] éppen csak derékig érő, piros műanyagból készült kabátkája minden mozdulatától fagyottan zörgött, surrogott (1986 Nádas Péter 9466005, 519) | fagyott talaj (2005 Kordos László–Ujhelyi Péter 3329001, 26).

2. ’〈embernek, állatnak〉 hidegtől (meg)dermedt, átfagyott, ill. kihűlt, megfagyott v. fagyástól sérült 〈állapota〉’ ❖ Átalános és teljes megfagyás eseteiben az állatok oly helyzetben vannak, mintha még élnének. A csontok hihetetlen könnyűséggel törnek, s ha a fagyott állapot elég hosszan tartott, az izmok is könnyen szakadnak (1868 Orvosi Hetilap C8118, 92) | Az énekesnőre hárult tehát a feladat, hogy Frigyest az ablakból [a hóra] kidobott kapukulccsal kisegítse fagyott állapotából (1930 Krúdy Gyula CD54).

2a. ’ilyen állapotú 〈test(rész)〉, ill. kórosan lehűlt v. hidegtől elpusztult 〈ember, állat〉’ ❖ a’ hideg éſzaki tartományokban lévö lakoſok régen meg-tanúlták, hogy a’ fagyott embert, vagy annak tagját, mindjáráſt jeges vizben kell fröſzteni (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 471) | Fagyott tagok’ gyógyitása (1834 Fillértár 8623002, 159) | a cipészek lába fagyottan törik le a feketülő lábszárról (1927 Markovits Rodion 9423002, 58) | A világból pedig csak annyit láttam ezen a télen, amennyit a jégbe karcolt betűkön keresztül látni lehetett. Fagyott madarakat a hóban (1934 Móra Ferenc C3203, 20) | Jó a hó fagyott arcot dörzsölni (1962 Lengyel József 9395002, 222) | az afgán–pakisztáni határon egy fagyott holttestet találtak francia személyazonossági okmányokkal (2001 Magyar Hírlap CD09).

3. ’elfagyott 〈(haszon)növény〉, ill. ilyen módon sérültté (és csökkent értékűvé) vált 〈növényi rész, kül. termés〉’ ❖ fagyott almát, krtvélyt (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 468) | A’ büdös takarmányból és fagyott torzsából könnyen elvetélkedhetik [a tehén] (1844 e. Edvi Illés Pál 8573002, 56) | Becsületszavamra, bácsi, három napja nem ettünk, csak tegnap egy kis fagyott krumplit, amit már berondítottak az egerek (1947 Déry Tibor 2005098, 12) | Számos Heves megyei szőlős termelőszövetkezet elhatározta, hogy a fagyott szőlők sorai közé köztesbabot vetnek, így is meg­kísérlik csökkenteni a terméskiesésből származó károkat (1962 Szabad Föld jún. 3. C4861, [1]) | [télen] már csak fagyott hagymát kapni a csarnokban, és édes lesz tőle az étel (2005 Lázár Ervin 3207002, 358).

4. ’bénult, dermedt, mozdulatlan 〈(lelki)állapot〉’ ❖ [a törvényes rend a szabadságtól] elválva, fagyott feszültséggé fajul, ’s a’ társaság egyedeit gépekké aljasitja (1841 Pesti Hírlap CD61) | Nem látod e szellemet, mellyet most elébem állit a képzelet, ez egyetlen működő s meleg tagja fagyott lelkemnek? (1850 Vajda János 8503065, 36) | A kisasszony dereka elmerevedett és ellenállás nélkül, fagyottan tűrte, hogy az idegen férfi magához szorítsa és fellobbanó szenvedélyében a díványra, az övére, a puhára, kedvesre, megszokottra, brutálisan levágja (1926 Szenes Piroska CD10) | Már csaknem az őrszobához értünk, amikor meghallottam a lövést. Fagyott csend követte (1974 Munkácsi Miklós 2025025, 604) | Egy nőt keresnek, csecsemővel. Bárki látja, köteles jelenteni. A parancs megszegőjét a helyszínen agyonlövik, házát porig rombolják. Fagyott szívvel álltunk: kutatnak-e? (1989 Lázár Ervin 2025056, 36).

4a. ’érzelemmentes v. érzelmet nem kifejező 〈(tudat)állapot, magatartás〉, ill. érzelmet nem tükröző, merev v. közönyös 〈arc, tekintet, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ Dani rávet [a feleségére] egy nyugodt, fagyott, természetes pillantást (1911 Móricz Zsigmond C3228, 199) | Valamennyinek felhevült volt az arca, csak Antónia volt sápadt, mint egy halálfő. Merev és fagyott volt arca (1921 Krúdy Gyula CD54) | Aki nemrégiben még mosolygott és bólogatott, az már mereven, fagyottan nézte őt (1943 Illés Endre 9273008, 220) | fagyott vigyorral az arcán (1959 Szentkuthy Miklós 9664005, 93) | Fegyin arca hideg, mint a fájdalomra tett borogatás, végig az az érzésem, hogy fagyott óvatossággal fogalmaz (1980 Bodor Pál 1019080, 370).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

fagyott melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévfagy¹
II. melléknév 12A
1.
〈vminek〉 (meg)szilárd(ult) v. (fagyástól, hidegtől) dermedt, (meg)kemény(edett) (halmaz)állapota〉
tudjuk, hogy a higany csak igen nagy melegséghiány, tehát igen nagy hidegségi fokozat mellett lehet merővé, hogyha azonban azt merevült állapotban rá teszszük egy darab jégre, visszanyeri előbbeni folyó állapotát, azaz: a jég annyit veszitend el a maga melegségéből, (tehát a jég bir melegséggel?) mennyi a higany felolvasztására, azaz merev vagy fagyott állapotából folyová változtatására megkivántatik
(1847 Hetilap)
Éészak-ra úgy a Kordillerák, mint Laurencium fenyvesei egybeolvadnak, lassankint elnyomorodnak s átmennek a Jeges-tenger partvidékén tundrákba. Ezek csak télen, fagyott állapotban járhatók
(1926 TolnaiÚjLex.)
A takarékosabb főzésre való felkészülés egyik fontos mozzanata, hogy a hűtőszekrényben fagyott állapotban tárolt nyersanyagot [...] természetes hőmérsékleten hagyjuk kiengedni
(1980 Nyerges Ágnes)
a kőzet és az esetleg benne levő víz néhol több száz méterig is fagyott állapotban van
(1995 Természet Világa)
1a.
ilyen (halmaz)állapotú 〈anyag, dolog〉
A’ leveg-víz vagy folyó vagy fagyott. A’ folyóhoz tartozik a’ harmat, az es, és a’ felh-ſzakadás. A’ fagyotthoz pedig a’ zuzmaráz, a’ jég-es, és a’ hó
(1791 Sándor István)
a méz, a fölötte uszó fagyott viasz-rétegen csinált nyiláson keresztül lefejtetik
(1861 Farkas Mihály)
Fagyott hótól göröngyös még az aszfalt
(1912 Lányi Sarolta)
fagyottan eszi meg a töltött káposztát a szobájában
(1929 Krúdy Gyula)
kerítésen lógó fagyott ingeken
(1965 Juhász Ferenc)
[a suhanc] éppen csak derékig érő, piros műanyagból készült kabátkája minden mozdulatától fagyottan zörgött, surrogott
(1986 Nádas Péter)
fagyott talaj
(2005 Kordos László–Ujhelyi Péter)
2.
〈embernek, állatnak〉 hidegtől (meg)dermedt, átfagyott, ill. kihűlt, megfagyott v. fagyástól sérült 〈állapota〉
Átalános és teljes megfagyás eseteiben az állatok oly helyzetben vannak, mintha még élnének. A csontok hihetetlen könnyűséggel törnek, s ha a fagyott állapot elég hosszan tartott, az izmok is könnyen szakadnak
(1868 Orvosi Hetilap)
Az énekesnőre hárult tehát a feladat, hogy Frigyest az ablakból [a hóra] kidobott kapukulccsal kisegítse fagyott állapotából
(1930 Krúdy Gyula)
2a.
ilyen állapotú 〈test(rész), ill. kórosan lehűlt v. hidegtől elpusztult 〈ember, állat〉
a’ hideg éſzaki tartományokban lévö lakoſok régen meg-tanúlták, hogy a’ fagyott embert, vagy annak tagját, mindjáráſt jeges vizben kell fröſzteni
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Fagyott tagok’ gyógyitása
(1834 Fillértár)
a cipészek lába fagyottan törik le a feketülő lábszárról
(1927 Markovits Rodion)
A világból pedig csak annyit láttam ezen a télen, amennyit a jégbe karcolt betűkön keresztül látni lehetett. Fagyott madarakat a hóban
(1934 Móra Ferenc)
Jó a hó fagyott arcot dörzsölni
(1962 Lengyel József)
az afgán–pakisztáni határon egy fagyott holttestet találtak francia személyazonossági okmányokkal
(2001 Magyar Hírlap)
3.
elfagyott (haszon)növény〉, ill. ilyen módon sérültté (és csökkent értékűvé) vált 〈növényi rész, kül. termés〉
fagyott almát, krtvélyt
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A’ büdös takarmányból és fagyott torzsából könnyen elvetélkedhetik [a tehén]
(1844 e. Edvi Illés Pál)
Becsületszavamra, bácsi, három napja nem ettünk, csak tegnap egy kis fagyott krumplit, amit már berondítottak az egerek
(1947 Déry Tibor)
Számos Heves megyei szőlős termelőszövetkezet elhatározta, hogy a fagyott szőlők sorai közé köztesbabot vetnek, így is meg­kísérlik csökkenteni a terméskiesésből származó károkat
(1962 Szabad Föld jún. 3.)
[télen] már csak fagyott hagymát kapni a csarnokban, és édes lesz tőle az étel
(2005 Lázár Ervin)
4.
bénult, dermedt, mozdulatlan (lelki)állapot〉
[a törvényes rend a szabadságtól] elválva, fagyott feszültséggé fajul, ’s a’ társaság egyedeit gépekké aljasitja
(1841 Pesti Hírlap)
Nem látod e szellemet, mellyet most elébem állit a képzelet, ez egyetlen működő s meleg tagja fagyott lelkemnek?
(1850 Vajda János)
A kisasszony dereka elmerevedett és ellenállás nélkül, fagyottan tűrte, hogy az idegen férfi magához szorítsa és fellobbanó szenvedélyében a díványra, az övére, a puhára, kedvesre, megszokottra, brutálisan levágja
(1926 Szenes Piroska)
Már csaknem az őrszobához értünk, amikor meghallottam a lövést. Fagyott csend követte
(1974 Munkácsi Miklós)
Egy nőt keresnek, csecsemővel. Bárki látja, köteles jelenteni. A parancs megszegőjét a helyszínen agyonlövik, házát porig rombolják. Fagyott szívvel álltunk: kutatnak-e?
(1989 Lázár Ervin)
4a.
érzelemmentes v. érzelmet nem kifejező (tudat)állapot, magatartás〉, ill. érzelmet nem tükröző, merev v. közönyös 〈arc, tekintet, megnyilvánulás stb.〉
Dani rávet [a feleségére] egy nyugodt, fagyott, természetes pillantást
(1911 Móricz Zsigmond)
Valamennyinek felhevült volt az arca, csak Antónia volt sápadt, mint egy halálfő. Merev és fagyott volt arca
(1921 Krúdy Gyula)
Aki nemrégiben még mosolygott és bólogatott, az már mereven, fagyottan nézte őt
(1943 Illés Endre)
fagyott vigyorral az arcán
(1959 Szentkuthy Miklós)
Fegyin arca hideg, mint a fájdalomra tett borogatás, végig az az érzésem, hogy fagyott óvatossággal fogalmaz
(1980 Bodor Pál)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások