galambi mn (vál v. irod)

1. (kissé rég, ritk) ’galambtól származó v. az által haszn. 〈dolog〉’ ❖ A’ ki Falernomi bor-seprűn Szurrentomi bort tart Róla galambi tojással iszapját vonja-le bőlcsenn, És az alászállván idegen részit lesodorja (1817 Édes Gergely ford.–Horatius C1547, 117) | Lehet, hogy [a galamb] szólt is valamit kurrogásával, valami kéregető kérelmezést, pontosan nem értettem, [...] mert nem tudok galambi nyelven (1957 Esti Hírlap márc. 17. C0121, [2]).

2. (kissé rég) ’galamb(ok)nál szokásos(nak gondolt) 〈sajátosság, viselkedésmód〉, ill. galamb(ok)ra jellemző(en szelíd, békés, türelemről tanúskodó) 〈megnyilvánulás, tekintet stb.〉’ ❖ Zabolázzon meg az Ur minden ártalmas, és mérges nyelveket, a’ kik titeket a’ házassági életben megháborítanának, hogy [...] élheſſetek együtt galambi páros életben (1781 Lakodalom C5372, 3) | az Úrnak köz tsapáſi alatt, az hitetlenek békételensége medve morgás, az igaz hivöknek trése galambi nyögés (1790 Szőnyi Benjámin C4065, 72) | Alberikus tet [ti. Kálmán királyt] leg-kereſztényebbnek, és kegyes galambi együgyüségnek írja. tet Szent Istvánnyal hasonlíttya öſzve, és ſzinte eleibe teſzi. Ezen galambi kegyessége végett sokan tet nem Colomannusnak, hanem Columbánusnak nevezik (1795 Dugonics András C1473, 159) | Nézz erre galambi szemekkel: Jobban gyógyítol ezekkel, Jobban egy gerlicecsókkal, Mint minden sebrevalókkal (1803 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | szem előtt tartván a püspök intését a galambi szelidségről és kigyói okosságról (1894 Vasárnapi Újság C7408, 742) | olyan szelíden birkóznak, ahogy egy újszülött kapkod a kezével a lába, s lábával a keze után, az a négy kéz, vélnéd, egyetlen testnek a tartozéka. S halkan, galambi hangon nevetnek (1956 Örkény István C4486, 280).

3. (rég, ritk) ’galambokból álló 〈csoport〉’ ❖ Rendeſen találék furtſa tſatájára, Galambi ſeregnek foſztogatására, De meg-botsátandó tolvajkodására. Midön Hangya tábor a’ mezöt sétállya, A buza-ſzemeket böven hordogállya: Rá üt Galamb ſereg, az úttyát el-állya, Kapja gyüjteménnyét, véſzi, ’s fel-prédállya (1779 Miháltz István ford.–Vanière C3101, [77]).

Vö. CzF.

galambi melléknév (vál v. irod)
1. (kissé rég, ritk)
galambtól származó v. az által haszn. 〈dolog〉
A’ ki Falernomi bor-seprűn Szurrentomi bort tart Róla galambi tojással iszapját vonja-le bőlcsenn, És az alászállván idegen részit lesodorja
(1817 Édes Gergely ford.Horatius)
Lehet, hogy [a galamb] szólt is valamit kurrogásával, valami kéregető kérelmezést, pontosan nem értettem, [...] mert nem tudok galambi nyelven
(1957 Esti Hírlap márc. 17.)
2. (kissé rég)
galamb(ok)nál szokásos(nak gondolt) 〈sajátosság, viselkedésmód〉, ill. galamb(ok)ra jellemző(en szelíd, békés, türelemről tanúskodó) 〈megnyilvánulás, tekintet stb.〉
Zabolázzon meg az Ur minden ártalmas, és mérges nyelveket, a’ kik titeket a’ házassági életben megháborítanának, hogy [...] élheſſetek együtt galambi páros életben
(1781 Lakodalom)
az Úrnak köz tsapáſi alatt, az hitetlenek békételensége medve morgás, az igaz hivöknek trése galambi nyögés
(1790 Szőnyi Benjámin)
Alberikus tet [ti. Kálmán királyt] leg-kereſztényebbnek, és kegyes galambi együgyüségnek írja. tet Szent Istvánnyal hasonlíttya öſzve, és ſzinte eleibe teſzi. Ezen galambi kegyessége végett sokan tet nem Colomannusnak, hanem Columbánusnak nevezik
(1795 Dugonics András)
Nézz erre galambi szemekkel: Jobban gyógyítol ezekkel, Jobban egy gerlicecsókkal, Mint minden sebrevalókkal
(1803 Csokonai Vitéz Mihály)
szem előtt tartván a püspök intését a galambi szelidségről és kigyói okosságról
(1894 Vasárnapi Újság)
olyan szelíden birkóznak, ahogy egy újszülött kapkod a kezével a lába, s lábával a keze után, az a négy kéz, vélnéd, egyetlen testnek a tartozéka. S halkan, galambi hangon nevetnek
(1956 Örkény István)
3. (rég, ritk)
galambokból álló 〈csoport〉
Rendeſen találék furtſa tſatájára, Galambi ſeregnek foſztogatására, De meg-botsátandó tolvajkodására. Midön Hangya tábor a’ mezöt sétállya, A buza-ſzemeket böven hordogállya: Rá üt Galamb ſereg, az úttyát el-állya, Kapja gyüjteménnyét, véſzi, ’s fel-prédállya
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
Vö. CzF.

Beállítások