bűntett fn 2B

1. (Jog is)(szándékosan elkövetett súlyos) bűncselekmény, ill. ennek törvényi tényállása’ ❖ A’ Büntett’ valóságos elkövetésének, vagy ennek be nem bizonyodásának kimondása (1838 Zsoldos Ignác 8540006, 45) | A ki a birósági végrehajtót hivatalos eljárásában szóval vagy tettlegesen bántalmazza: ha a cselekmény rendes bünvádi eljárás alá tartozó büntettet nem képez, kihágást követ el (1872 Dárday Sándor 8093001, 43) | A katonai büntettek kizárólag birósági eljárás utján toroltatnak meg, a vétségek ellenben birósági eljárás mellőzésével fegyelmi uton is megtorolhatók (1950 Fehérváry Jenő 1048002, 19) | Tavaly 668 esetben tett büntető feljelentést az Apeh, főleg csalás és adócsalás bűntettének alapos gyanúja miatt (1998 Figyelő CD2601).

2. (vallás)erkölcsi szempontból bűnös tett, cselekedet’ ❖ a’ bal [ösvény] a’ nagy Bnt-tettekre [!] ki-mértt kínoknak mhelye (1813 Baróti Szabó Dávid ford.–Vergilius C0831, 30) | Nero bűntetteinek undorító elbeszéléseibe belefáradhatunk (1870 Pauler Gyula CD57) | Az apa feleségével kötött házasság, ámbár ez általános volt az ottani pogányok között, gyalázatos bűntettnek számított a Tóra szerint (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205) | [a Gibeában végbemenő] események több vonásukban párhuzamba állíthatók a sodomaiak bűntettével (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

bűntett főnév 2B
1. (Jog is)
(szándékosan elkövetett súlyos) bűncselekmény, ill. ennek törvényi tényállása
A’ Büntett’ valóságos elkövetésének, vagy ennek be nem bizonyodásának kimondása
(1838 Zsoldos Ignác)
A ki a birósági végrehajtót hivatalos eljárásában szóval vagy tettlegesen bántalmazza: ha a cselekmény rendes bünvádi eljárás alá tartozó büntettet nem képez, kihágást követ el
(1872 Dárday Sándor)
A katonai büntettek kizárólag birósági eljárás utján toroltatnak meg, a vétségek ellenben birósági eljárás mellőzésével fegyelmi uton is megtorolhatók
(1950 Fehérváry Jenő)
Tavaly 668 esetben tett büntető feljelentést az ApehAdó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, főleg csalás és adócsalás bűntettének alapos gyanúja miatt
(1998 Figyelő)
2.
(vallás)erkölcsi szempontból bűnös tett, cselekedet
a’ bal [ösvény] a’ nagy Bnt-tettekre [!] ki-mértt kínoknak mhelye
(1813 Baróti Szabó Dávid ford.Vergilius)
Nero bűntetteinek undorító elbeszéléseibe belefáradhatunk
(1870 Pauler Gyula)
Az apa feleségével kötött házasság, ámbár ez általános volt az ottani pogányok között, gyalázatos bűntettnek számított a Tóra szerint
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
[a Gibeában végbemenő] események több vonásukban párhuzamba állíthatók a sodomaiak bűntettével
(1995 Jubileumi kommentár)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások