bűnügy fn 2C

1. ’olyan büntetendő cselekedet, amely a nyomozásra, vizsgálatra és megtorlásra hivatott hatóságok hatáskörébe tartozik’ ❖ én a törvény, őfelsége a király nevében teszem kérdéseimet, melyek szorosan vonatkoznak a bűnügyre (1875 Mikszáth Kálmán CD04) | [az olvasó] izgatott várakozása, hogy mikor jut az elbeszélés ahhoz a ponthoz, hogy a bűnügy lelepleződik (1916 Schöpflin Aladár CD10) | Lopott gépkocsiknak a battonyai határállomáson Romániába való sorozatos kijuttatása bűnügyében nyomoz a rendőrség Békésben (1996 Magyar Hírlap CD09) | A pedofil bűnügyek kilencven százaléka felderítetlen (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. (Jog is) ’ennek felderítésére és megbüntetésére irányuló, a nyomozóhatóság által lefolytatott, ill. a büntetőbíróság előtt folyó eljárás’ ❖ Bünfenyitő törvényszékeink […] a’ lefolyt törvénykezési időszakban 213 bűnügyet tárgyalának (1842 Pesti Hírlap CD61) | a battonyai főszolgabiró ellen inditott bünügyben befejezték a bizonyitási eljárást (1910 Délmagyarország 2103001, 12) | a Legfelsőbb Bíróság a bűnügy iratainak áttekintése után hatályon kívül helyezte az első fokú ítéletet és új bizonyítási eljárás folytatását rendelte el (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. (egysz-ban) (ritk) ’a nyomozóhatóságok és az ezek munkáját segítő szerv(ezet)ek összessége; bűnüldözés’ ❖ A Bodrácska tábornok által aláírt körlevél maximálta az egyes szolgálati ágak, többek között a bűnügy és a közrendvédelem által használt gépkocsik kilométernormáit (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF. bűnügy · bünügy; ÉrtSz.; ÉKsz.

bűnügy főnév 2C
1.
olyan büntetendő cselekedet, amely a nyomozásra, vizsgálatra és megtorlásra hivatott hatóságok hatáskörébe tartozik
én a törvény, őfelsége a király nevében teszem kérdéseimet, melyek szorosan vonatkoznak a bűnügyre
(1875 Mikszáth Kálmán)
[az olvasó] izgatott várakozása, hogy mikor jut az elbeszélés ahhoz a ponthoz, hogy a bűnügy lelepleződik
(1916 Schöpflin Aladár)
Lopott gépkocsiknak a battonyai határállomáson Romániába való sorozatos kijuttatása bűnügyében nyomoz a rendőrség Békésben
(1996 Magyar Hírlap)
A pedofil bűnügyek kilencven százaléka felderítetlen
(2000 Magyar Hírlap)
1a. (Jog is)
ennek felderítésére és megbüntetésére irányuló, a nyomozóhatóság által lefolytatott, ill. a büntetőbíróság előtt folyó eljárás
Bünfenyitő törvényszékeink […] a’ lefolyt törvénykezési időszakban 213 bűnügyet tárgyalának
(1842 Pesti Hírlap)
a battonyai főszolgabiró ellen inditott bünügyben befejezték a bizonyitási eljárást
(1910 Délmagyarország)
a Legfelsőbb Bíróság a bűnügy iratainak áttekintése után hatályon kívül helyezte az első fokú ítéletet és új bizonyítási eljárás folytatását rendelte el
(1997 Magyar Hírlap)
2. (egysz-ban) (ritk)
a nyomozóhatóságok és az ezek munkáját segítő szerv(ezet)ek összessége; bűnüldözés
A Bodrácska tábornok által aláírt körlevél maximálta az egyes szolgálati ágak, többek között a bűnügy és a közrendvédelem által használt gépkocsik kilométernormáit
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. bűnügy · bünügy; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások