bűnvádi mn 18A (Jog)

1. ’büntetőeljárást kiváltó 〈eset〉, ill. ilyen esettel kapcs., büntetőjogi felelősségre vonást igénylő 〈feljelentés, kereset〉’ ❖ F. J. volt megyebeli áldozó pap, orgazdasági terhes gyanuba esvén, a’ megye RRei által mult közgyülésök alkalmával, bünvádi kereset alá vonatni rendeltetett (1842 Pesti Hírlap CD61) | a belföldi sólopások pedig, mint akármely más bűnvádi vétség, vagy rendőri kihágás, a rendes törvényszékek ellátására tartoznak (1848 Kossuth Lajos CD32) | Nagykőrös bentlakó nemesei […] némely fontosabb bűnvádi esetet maguk terjesztettek a megye ítélőszéke elé (1940 Bárányné Oberschall Magda CD43) | A bűnvádi feljelentések esetében az ügyek jelentős része nyomozati szakban elhal (1997 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’nyomozóhatóság, büntetőbíróság által lefolytatott 〈eljárás〉, ill. ennek során elrendelt v. hozott 〈vizsgálat, ítélet stb.〉’ ❖ távolról sem akarja azt senki, hogy csak egyetlenegy bűnvádi ügy is szóval végeztessék, melly eddig irott pör által végeztetett (1841 Pesti Hírlap CD61) | A bűnvádi ítéletek felsőbirósági súlyosbítása (1868 Magyar írók élete CD27) | két biztosító intézet igazgatósága bűnvádi vizsgálat alatt áll (1875 Mikszáth Kálmán CD04) | [az eskü] polgári és bűnvádi perben, valamint egyes közigazgatási eljárásokban […] mint bizonyító eszköz szerepel (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 204) | [az Állami Számvevőszék] bűnvádi eljárást kezdeményezett hanyag, illetve hűtlen kezelés címen az egészségbiztosítási önkormányzat elnöke [ellen] (1996 Magyar Hírlap CD09).

3. (kissé rég) ’a büntetőeljárás rendjét, a büntetőper szabályait megállapító 〈törvény(ek összessége)〉’ ❖ Az igazságügyi miniszter teljesitette a jogász-körök legforróbb óhajtását és […] törvényerőre emelte a bünvádi perrendtartást (1897 Délmagyarországi Közlöny 8612001, 2) | Székely Ferenc kuriai birót, az uj bünvádi törvények egyik megalkotóját (1899 Budapesti Hírlap 8608002, 10) | Katonai bünvádi perrend (1912 Katonai büntetőjog vázlata 1048002, 19).

4. (rég) ’büntetőügyekben ítélkező 〈bíró(ság)〉’ ❖ A’ harmadik kérdés: a’ magányszemélyek vagy községek kezeiben lévő bűnvádi biróságoknak a’ statushozi visszacsatolását illetőleg 60 szóval 15 ellen „igen”re döntetett el (1843 Pesti Hírlap CD61) | valamelly polgári vagy bünvádi birót (1852 Szokolay István 8451006, 126) | A. B. tolvaj beperli a bűnvádi törvényszék előtt C. D. magánzót, kitől egy órát ellopott, azt hívén, hogy az aranyóra, holott csak talmi óra volt (1872–1874 Jókai Mór CD18).

5. (rég) ’büntetőügyekkel, büntetőperekkel kapcs. 〈kimutatás〉’ ❖ Magyarország bűnvádi statisztikája (1859 Magyar írók élete CD27) | [az uzsoraügyleteket kivéve az izraeliták] mérsékelt arányban szerepelnek a bünvádi kimutatásokban (1859 Vasárnapi Újság CD56).

J: bűnügyi.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

bűnvádi melléknév 18A (Jog)
1.
büntetőeljárást kiváltó 〈eset〉, ill. ilyen esettel kapcs., büntetőjogi felelősségre vonást igénylő 〈feljelentés, kereset〉
F. J. volt megyebeli áldozó pap, orgazdasági terhes gyanuba esvén, a’ megye RRrendei által mult közgyülésök alkalmával, bünvádi kereset alá vonatni rendeltetett
(1842 Pesti Hírlap)
a belföldi sólopások pedig, mint akármely más bűnvádi vétség, vagy rendőri kihágás, a rendes törvényszékek ellátására tartoznak
(1848 Kossuth Lajos)
Nagykőrös bentlakó nemesei […] némely fontosabb bűnvádi esetet maguk terjesztettek a megye ítélőszéke elé
(1940 Bárányné Oberschall Magda)
A bűnvádi feljelentések esetében az ügyek jelentős része nyomozati szakban elhal
(1997 Országgyűlési Napló)
2.
nyomozóhatóság, büntetőbíróság által lefolytatott 〈eljárás〉, ill. ennek során elrendelt v. hozott 〈vizsgálat, ítélet stb.〉
távolról sem akarja azt senki, hogy csak egyetlenegy bűnvádi ügy is szóval végeztessék, melly eddig irott pör által végeztetett
(1841 Pesti Hírlap)
A bűnvádi ítéletek felsőbirósági súlyosbítása
(1868 Magyar írók élete)
két biztosító intézet igazgatósága bűnvádi vizsgálat alatt áll
(1875 Mikszáth Kálmán)
[az eskü] polgári és bűnvádi perben, valamint egyes közigazgatási eljárásokban […] mint bizonyító eszköz szerepel
(1926 TolnaiÚjLex.)
[az Állami Számvevőszék] bűnvádi eljárást kezdeményezett hanyag, illetve hűtlen kezelés címen az egészségbiztosítási önkormányzat elnöke [ellen]
(1996 Magyar Hírlap)
3. (kissé rég)
a büntetőeljárás rendjét, a büntetőper szabályait megállapító 〈törvény(ek összessége)
Az igazságügyi miniszter teljesitette a jogász-körök legforróbb óhajtását és […] törvényerőre emelte a bünvádi perrendtartást
(1897 Délmagyarországi Közlöny)
Székely Ferenc kuriai birót, az uj bünvádi törvények egyik megalkotóját
(1899 Budapesti Hírlap)
Katonai bünvádi perrend
(1912 Katonai büntetőjog vázlata)
4. (rég)
büntetőügyekben ítélkező 〈bíró(ság)
A’ harmadik kérdés: a’ magányszemélyek vagy községek kezeiben lévő bűnvádi biróságoknak a’ statushozi visszacsatolását illetőleg 60 szóval 15 ellen „igen”re döntetett el
(1843 Pesti Hírlap)
valamelly polgári vagy bünvádi birót
(1852 Szokolay István)
A. B. tolvaj beperli a bűnvádi törvényszék előtt C. D. magánzót, kitől egy órát ellopott, azt hívén, hogy az aranyóra, holott csak talmi óra volt
(1872–1874 Jókai Mór)
5. (rég)
büntetőügyekkel, büntetőperekkel kapcs. 〈kimutatás〉
Magyarország bűnvádi statisztikája
(1859 Magyar írók élete)
[az uzsoraügyleteket kivéve az izraeliták] mérsékelt arányban szerepelnek a bünvádi kimutatásokban
(1859 Vasárnapi Újság)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások