bürokratizmus fn 4A (egysz-ban)

1. (kissé rég, Pol) ’olyan hatalmi berendezkedés, amelyben a hatalom a közigazgatás, államigazgatás feladatait ellátó, hierarchikus felépítésű, szigorúan szabályozott, az ún. bürokraták által működtetett intézményrendszer területén összpontosul, ritk. az ebben dolgozó hivatalnokok összessége’ ❖ [az ülésen vizsgálták azt a javaslatot,] hogy a tárnoki [ti. a legelőkelőbb királyi városok fellebbviteli ítélkezési fórumához tartozó] birák állandókká ne tétessenek, hanem mint eddig időszakonként a városok által küldessenek, ekép vélvén ezen itélőszéket attol megóvatni hogy a bureaucratismus hibáiba ne essék (1834 Kossuth Lajos CD32) | Napoleon absolitismusának[!], bureaucratismusának és központositó rendszerének […] ereklyéje (1844 Pesti Hírlap CD61) | Nem tudjuk, hogy a szászföldi bureaucratismus engedte e valaha e törvényt végrehajtani (1846 Hetilap CD61) | a patriciatus a hatalmat a […] bureaucratismusnak adta át (1861 Kemény Zsigmond C2590, 18) | Az államkormányzatban a kollegiális rendszer ellentéte a bürokratizmusnak (1895 PallasLex. CD02) | a császári abszolutizmus és a bürokratizmus (1912 Faragó Miksa CD10).

2. (pejor) ’formaságok és merev szabályok szerint, rendsz. feleslegesen nagy apparátussal történő, túlzottan mechanikus(, az ügyfelekkel szemben közömbös, személytelen) ügyintézés(i), igazgatás(i mód, rend)’ ❖ [a dohánygyárakban] még ma is a régi megcsontosodott bürokratizmus él (1914 Móricz Zsigmond CD10) | A Hunnia filmgyár egész személyzete 11 ember. Igazgatótól portásig. Tizenegy fő. Nincs túltengés, nincs bürokratizmus (1934 Lóránth László CD10) | az ügyintéző szervek bürokratizmusa következtében nem történik intézkedés (1956 Csapody István CD52) | a felesleges bürokratizmus felszámolását (1992 Dobos Krisztina–Dobsi Attila 2034007, 238) | Gyűlölöm a bürokratizmust, amikor a munkatársak csak szignálnak, továbbadnak ügyeket és nem intézik el (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

bürokratizmus főnév 4A (egysz-ban)
1. (kissé rég, Pol)
olyan hatalmi berendezkedés, amelyben a hatalom a közigazgatás, államigazgatás feladatait ellátó, hierarchikus felépítésű, szigorúan szabályozott, az ún. bürokraták által működtetett intézményrendszer területén összpontosul, ritk. az ebben dolgozó hivatalnokok összessége
[az ülésen vizsgálták azt a javaslatot,] hogy a tárnoki [ti. a legelőkelőbb királyi városok fellebbviteli ítélkezési fórumához tartozó] birák állandókká ne tétessenek, hanem mint eddig időszakonként a városok által küldessenek, ekép vélvén ezen itélőszéket attol megóvatni hogy a bureaucratismus hibáiba ne essék
(1834 Kossuth Lajos)
Napoleon absolitismusának[!], bureaucratismusának és központositó rendszerének […] ereklyéje
(1844 Pesti Hírlap)
Nem tudjuk, hogy a szászföldi bureaucratismus engedte e valaha e törvényt végrehajtani
(1846 Hetilap)
a patriciatus a hatalmat a […] bureaucratismusnak adta át
(1861 Kemény Zsigmond)
Az államkormányzatban a kollegiális rendszer ellentéte a bürokratizmusnak
(1895 PallasLex.)
a császári abszolutizmus és a bürokratizmus
(1912 Faragó Miksa)
2. (pejor)
formaságok és merev szabályok szerint, rendsz. feleslegesen nagy apparátussal történő, túlzottan mechanikus(, az ügyfelekkel szemben közömbös, személytelen) ügyintézés(i), igazgatás(i mód, rend)
[a dohánygyárakban] még ma is a régi megcsontosodott bürokratizmus él
(1914 Móricz Zsigmond)
A Hunnia filmgyár egész személyzete 11 ember. Igazgatótól portásig. Tizenegy fő. Nincs túltengés, nincs bürokratizmus
(1934 Lóránth László)
az ügyintéző szervek bürokratizmusa következtében nem történik intézkedés
(1956 Csapody István)
a felesleges bürokratizmus felszámolását
(1992 Dobos Krisztina–Dobsi Attila)
Gyűlölöm a bürokratizmust, amikor a munkatársak csak szignálnak, továbbadnak ügyeket és nem intézik el
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások