célnyelv fn 2B

1. ’〈a forrásnyelvvel szemben:〉 az a nyelv, amelyen vmilyen másik nyelvű (írott v. élőnyelvi) szöveg megjelenik, amelyre a fordítás történik’ ❖ nem fordíthatunk adekvát módon angol-amerikai szlenget, ha annak lényegét és mibenlétét sem ismerjük, illetve nem tudjuk, melyik rétegnyelv lehet az a célnyelvben, melyre ekvivalens módon átültethető (1991 Ortutay Péter 2036001, 289) | Ha egy A nyelvről (a forrásnyelvről) kívánunk egy B nyelvre (a célnyelvre) fordítani, akkor a megfelelő kétnyelvű szótáron kívül az A nyelvre egy elemző, a B nyelvre egy szintetizáló (generáló) rendszert kell kidolgoznunk (2000 Természet Világa CD50).

2. (Isk is) ’〈nyelvtanulásban, nyelvoktatásban:〉 az elsajátítandó v. tanult idegen nyelv’ ❖ Magyarországon több gimnáziumban folyik kétnyelvű képzés. Ennek indulásakor az volt a kétnyelvű érettségi feltétele, hogy a célnyelvből vizsgázni kell a diákoknak, és néhány tantárgyat is e nyelven kell hallgatniuk (1994 Országgyűlési Napló CD62) | Az orosz nyelvoktató CD […] 200 gyakorlattal és mintegy 800 kifejezéssel szolgálja az orosz nyelv igényes elsajátítását, olyan mélységben, melynek végpontján a célnyelven történő gondolkodás áll (1997 Új Könyvek CD29).

Vö. ÉKsz.

célnyelv főnév 2B
1.
〈a forrásnyelvvel szemben:〉 az a nyelv, amelyen vmilyen másik nyelvű (írott v. élőnyelvi) szöveg megjelenik, amelyre a fordítás történik
nem fordíthatunk adekvát módon angol-amerikai szlenget, ha annak lényegét és mibenlétét sem ismerjük, illetve nem tudjuk, melyik rétegnyelv lehet az a célnyelvben, melyre ekvivalens módon átültethető
(1991 Ortutay Péter)
Ha egy A nyelvről (a forrásnyelvről) kívánunk egy B nyelvre (a célnyelvre) fordítani, akkor a megfelelő kétnyelvű szótáron kívül az A nyelvre egy elemző, a B nyelvre egy szintetizáló (generáló) rendszert kell kidolgoznunk
(2000 Természet Világa)
2. (Isk is)
〈nyelvtanulásban, nyelvoktatásban:〉 az elsajátítandó v. tanult idegen nyelv
Magyarországon több gimnáziumban folyik kétnyelvű képzés. Ennek indulásakor az volt a kétnyelvű érettségi feltétele, hogy a célnyelvből vizsgázni kell a diákoknak, és néhány tantárgyat is e nyelven kell hallgatniuk
(1994 Országgyűlési Napló)
Az orosz nyelvoktató CDcédé […] 200 gyakorlattal és mintegy 800 kifejezéssel szolgálja az orosz nyelv igényes elsajátítását, olyan mélységben, melynek végpontján a célnyelven történő gondolkodás áll
(1997 Új Könyvek)
Vö. ÉKsz.

Beállítások