cölöpzet fn 3B

’a talajba ásott v. levert (fa)cölöpökből álló, tartószerkezetként, ill. gátként, palánkként stb. szolgáló építmény’ ❖ Függő tornácz szalad végig keleten, Sziklakőből faragott czölöpzeten (1852 Garay János C1814, 66) | [a bevándorló italikus népek] csakis a felső-italiai tóvidéken és mocsaras lapályokon mentek át arra, hogy lakásaikat czölöpzetre építsék (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A folyót czölöpzettel, lánczokkal vagy úszó fatörzsekkel zárták el (1895 Bárczay Oszkár C0792, 234) | [a hídnak] érdekes hajlású ívei vannak, amelyek ócska, sőt dísztelen cölöpzetekre s nem erős kőpillérekre támaszkodnak (1916 Laczkó Géza CD10) | a vármalmot egy cölöpzet és néhány könnyű löveg védte (1941 Bánlaky József CD16).

Vö. CzF.; ÉrtSz.

cölöpzet főnév 3B
a talajba ásott v. levert (fa)cölöpökből álló, tartószerkezetként, ill. gátként, palánkként stb. szolgáló építmény
Függő tornácz szalad végig keleten, Sziklakőből faragott czölöpzeten
(1852 Garay János)
[a bevándorló italikus népek] csakis a felső-italiai tóvidéken és mocsaras lapályokon mentek át arra, hogy lakásaikat czölöpzetre építsék
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A folyót czölöpzettel, lánczokkal vagy úszó fatörzsekkel zárták el
(1895 Bárczay Oszkár)
[a hídnak] érdekes hajlású ívei vannak, amelyek ócska, sőt dísztelen cölöpzetekre s nem erős kőpillérekre támaszkodnak
(1916 Laczkó Géza)
a vármalmot egy cölöpzet és néhány könnyű löveg védte
(1941 Bánlaky József)
Vö. CzF.; ÉrtSz.

Beállítások