cövekel ts ige 1b

1. ’〈vminek a megtámasztására, jelölésére stb.〉 cövekként a földbe bever vmit, ill. 〈határt〉 földbe vert cövekkel kijelöl’ ❖ [A letáborozó vándorkereskedők] a saroglya mellől kinyuló sátorfákból négyet a földbe czövekelnek, négyet meg a tetejükbe illesztenek, beboritják ponyvákkal (1857 Szegfi Mór 8430005, 12) | [sövénykerítés készítésekor] hasogatott fákat czövekelnek szorosan egymás mellett a földbe, azután fölűl vesszőfonással foglalják össze (1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | azért sem cövekel sehol határokat (1910 Feleky Géza CD10) | Semmi sem maradt meg a […] fütyülő szélben szálló falevélhez hasonlatos tervekből, és mérföldmutató kő módjára, földbe cövekelt elhatározott tervekből (1917 Krúdy Gyula CD54).

2. (átv is) ’cövekkel rögzít vmit v. vkit’ ❖ a’ mint [az ágyúütegállás számára] a helly meg-vagyon jegyezve, [a vesszőnyalábokat] a’ földbe két oldalról le-tzövekelik, fell rájok másokat ’s azokra ismét újjakat tzövekelnek (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419009, 303) | [a gonosz Mirígyet] megkötözzük, Hárskötéllel összefűzzük, Hársfa lyukba czövekeljük (1830 Vörösmarty Mihály C4535, 400) | a csacsit léeszerszámozták és a pincze körül a gyepre czövekelték elég hosszu pórázra (1856 Garay Alajos C1807, 66) | A masoviai [herceg] azzal mentegetődzött, hogy két ellenség közé lévén czövekelve, érdeke parancsolja, miszerint a kevésbbé veszedelmessel tartson (1892 Pór Antal CD55) | Szaladt volna, de a verítékes testét a padhoz cövekelte az ijedtség (1937 Németh László² 9485039, 212) | az autóskempingben zömében hazai, szlovén és bosnyák turisták cövekelik sátraikat (1998 Magyar Hírlap CD09).

Ö: ki~, le~.

ÖU: be~, oda~.

Vö. CzF.; SzT.; ÚMTsz.

cövekel tárgyas ige 1b
1.
〈vminek a megtámasztására, jelölésére stb.〉 cövekként a földbe bever vmit, ill. 〈határt〉 földbe vert cövekkel kijelöl
[A letáborozó vándorkereskedők] a saroglya mellől kinyuló sátorfákból négyet a földbe czövekelnek, négyet meg a tetejükbe illesztenek, beboritják ponyvákkal
(1857 Szegfi Mór)
[sövénykerítés készítésekor] hasogatott fákat czövekelnek szorosan egymás mellett a földbe, azután fölűl vesszőfonással foglalják össze
(1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
azért sem cövekel sehol határokat
(1910 Feleky Géza)
Semmi sem maradt meg a […] fütyülő szélben szálló falevélhez hasonlatos tervekből, és mérföldmutató kő módjára, földbe cövekelt elhatározott tervekből
(1917 Krúdy Gyula)
2. (átv is)
cövekkel rögzít vmit v. vkit
a’ mint [az ágyúütegállás számára] a helly meg-vagyon jegyezve, [a vesszőnyalábokat] a’ földbe két oldalról le-tzövekelik, fell rájok másokat ’s azokra ismét újjakat tzövekelnek
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
[a gonosz Mirígyet] megkötözzük, Hárskötéllel összefűzzük, Hársfa lyukba czövekeljük
(1830 Vörösmarty Mihály)
a csacsit léeszerszámozták és a pincze körül a gyepre czövekelték elég hosszu pórázra
(1856 Garay Alajos)
A masoviai [herceg] azzal mentegetődzött, hogy két ellenség közé lévén czövekelve, érdeke parancsolja, miszerint a kevésbbé veszedelmessel tartson
(1892 Pór Antal)
Szaladt volna, de a verítékes testét a padhoz cövekelte az ijedtség
(1937 Németh László²)
az autóskempingben zömében hazai, szlovén és bosnyák turisták cövekelik sátraikat
(1998 Magyar Hírlap)
ÖU: becövekel, odacövekel
Vö. CzF.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások