cudor (I. 14A II. 4A7 III. 0) l. cudar

cudar mn, fn és partikula  cudor (rég v. nyj)

I. mn 14A

1. (megátalkodottan) konok, ill. kemény, kíméletlen 〈ember〉, ill. ilyen emberekből álló 〈csoport〉’ ❖ ? tzudar [=] ſzigorú, hitvány, ribantzos, rideg. (óh te tzudar) (1784 Baróti Szabó Dávid C0815, 88) | Cudar nemzet biz a magyar, hiába, Nem igen néz se’ előre se’ hátra, Elfeledte, ami történt ezelőtt, A jövő meg? bánja is ez a jövőt (1848 Petőfi Sándor 8366334, 28) | [A legöregebb betyárnak] embervér száradt még a lába körme alatt is. Cudar vénember volt, mint a téli förgeteg (1919 Krúdy Gyula CD54) | [a bokszoló számára] igazi ellenfél mindössze egy akad, az viszont minden eddiginél cudarabb, keményebb (1989 Tények könyve CD37).

1a. ’ilyen emberre jellemző v. valló, másokat sértő, durva 〈bánásmód, viszonyulás stb.〉’ ❖ a császárnál igen czudarul fogadtatott a követség. […]. A küldöttség elnöke átnyujtván az adresset, a császár arra egy papirról olvasá válaszát; […] aztán ő felsége hátat fordított (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Testvérek, immég életben valók, ne cudar szivvel bánjatok velünk. Ám minket, szegényeket, szánjatok, majd benneteket is szán istenünk (1929 József Attila ford.–Villon 9282194, 46) | azok az országok, amelyek a legcudarabbul bánnak a nemzeti kisebbségekkel (1995 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’szinte elviselhetetlen mértékben, fokban megnyilvánuló 〈(természeti) jelenség〉’ ❖ Gidát egész nap nem láttam, cudar sár szorította lakába (1836 Tóth Péter 8491001, 47) | Kínában olyan cudarul össze vannak kuszálva a dolgok, hogy kezdenek senkit sem érdekelni (1897 Ady Endre CD0801) | cudar szél fujt (1927 Móra Ferenc 9459034, 65) | már eléggé szigorú fagyok jártak és szemmelláthatóan még cudarabb hideg fenyegetett (1948 Makai Imre ford.–Gogol 9418002, 79) | [riporternek] cudarul rossz lennék (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈minőségét, ill. nagyságát, méretét, mennyiségét tekintve:〉 silány, hitvány, ill. gyatra, satnya 〈dolog〉’ ❖ Deákinak szolgáját örömestebb fogom látni a száz aranynyal mint Ágyúsinak inassát eme czudar versekkel (1789 Dugonics András C1483, 50) | igen ’ czudar’ honorariumok ducálnak [a cikkekért] (1844 Életképek C0101, 349) | Cudarul álltam ruházat és egyéb holmik tekintetében (1949 Nagy Lajos 9472005, 218) | csupa lefolyás a frissen festett fal. Helyenként betöredeztek a tetőcserepek. Cudar munkát végeztek (1997 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’rendkívül rossz, rettenetes 〈állapot, helyzet stb.〉’ ❖ Dicséri a’ boldog hajdant, Czudarnak hivja a’ mostant (1825 Balla Károly C0753, 51) | a haza cudarul van; vagy jön egy mindent fölforgató, de mindent megmentő forradalom, vagy elveszünk (1848 Petőfi Sándor 8366477, 165) | Ha a beteg meggyógyul, azt mondják, hogy magától is meggyógyult volna, ha nem gyógyul meg, azt mondják, hogy a doktor rontotta el. Ej, cudar egy pálya ez! (1900 Mikszáth Kálmán 8312013, 38) | Cudar állapotban voltam […], beteg, milyen beteg! És pénztelen, mennyire pénztelen! (1919 Heltai Jenő CD10) | [1974-ben] építeni kezdték az 1280 km hosszú Transz-Alaszka kőolajvezetéket, potom 9 milliárd dollárért. Volt idő, amikor egyszerre 20-22 ezren dolgoztak rajta, cudar körülmények között, de igen jól megfizetve (1998 Természet Világa CD50).

4. ’〈Becsmérlés, ill. bosszankodás kif-ére is.〉’

4a. (kissé rég) ’alávaló, hitvány 〈ember〉, ill. ilyen emberekből álló 〈csoport〉’ ❖ Te nem egyébb vagy; hanem czudar Kerít, és Pokol’ rováſsára mettſzett Pogány-lelk (1786 Dugonics András 7087011, 315) | olly játékszerzőt, ki magas dícséretet óhajt, Holmi czudar néző szomorít (1817 Édes Gergely ford.–Horatius C1547, 243) | Hogy vitt volna el benneteket az ördög, cudar naplopók (1928 Kassák Lajos CD10) | [A hun–magyar rokonság hirdetői] bizonyságul Attila kardját is felemelik, amit persze a cudar németek nem átallottak „kisajátítani”, „Nagy Károly kardjaként” koronázási ékszereik közé illeszteni (1993 Rubicon CD17).

4b. ’ilyen emberre jellemző v. valló, gyalázatos, szégyenletes 〈magatartás, megnyilatkozás, cselekedet〉’ ❖ Cudor juhászodás! vétkes nyereségek! (1782 Ányos Pál CD01) | görögöt szült gyáva fiának, Hogy soha vissza ne nézhessen vérére Ügeknek, S apja magyar hirét Cudarúl betemesse nevével (1823–1824 Vörösmarty Mihály C4534, 145) | a komisz tempo nincs meg bennünk, hogy mások előtt nyaljuk-faljuk egymást, mint rendesen szokták a fiatal házasok. Jaj be rút, jaj be cudar, piacra vinni a boldogságot! (1847 Petőfi Sándor 8366456, 72) | Cudar dolog asszonyt verni (1932 Krúdy Gyula CD54).

4c. (gyakr. birt szjeles szó jelzőjeként) ’〈szitkozódásban〉’ ❖ Hogy a Krisztus pofozza föl a cudar pogányát! oda vagyunk falustól! (1902 Jókai Mór CD18) | A kocsmáros új söröket hozott, a hab kiloccsant az asztalra s én megnyaltam a szám szélét, mintha érezném a sör zamatát. – A fene a cudar németjeit, ezek jól értik (1927 Kassák Lajos 9314009, 51).

4d. ’haszontalan, komisz 〈állat〉’ ❖ Meg ne fojtsd a kakasomat. […] Hess te czudar menyét (1876 Csepreghy Ferenc 8087004, 300) | Sötétet csináltam […] mert sok a cudar légy (1884 Petelei István 8361008, 114) | – Hát mér nem megy ez a ló? – Mer cudar, a tályog essen bele! nem mozdul ez mig meg nem inditják (1912 Gárdonyi Géza 9173002, 12) | Van cudar marha, torkos, elmegy a tilosba, ēbóklászik (1958 Vajkai Aurél C6723, 53).

5. (rég) ’rongyos, szegényes 〈öltözet〉, ill. ilyen öltözetet viselő 〈személy〉’ ❖ láttam … tzudorabb, helytelenebb öltözetben (1782 Ányos Pál C0623, 88) | Társaim is […] cudarok, mint ághegyről szakadott váz (1845 Arany János CD01) | Temetésemre is kell valami, nem szeretném ha czudarúl temetnének el (1867 Gyulai Pál C1992, 240).

5a. (rég) ’társadalmi szempontból alacsonyrendű, lenézett’ ❖ Czudar inas vagyok, sem rangom, sem meszem, És nem tapasztalja senki a nagy eszem (1777 e. Bessenyei György¹ 7044039, 59) | Rossz vagyok parasztnak, rossz vagyok vitéznek, Béresek között is től [= tettél] cudar csihésnek (1846 Arany János 8014001, 106).

II. fn 4A7 (kissé rég)

’〈Becsmérlő megszólításként v. megnevezésként is.〉’

a. ’alávaló, hitvány ember’ ❖ Lehet nemes között, mint látjuk, szegény is, Tolvaj, gonosztévő, czudar és bolond is (1777 e. Bessenyei György¹ 7044039, 55) | e két czudar, e két bitor, Nem cselekszik többet, mint csupán – hont tipor (1851 Szemere Pál 8439030, 164) | majd le kell sütni a szemüket, a hol czafat asszonyról lesz szó, mivel az ő anyjuk is csak afféle czudar volt? (1882 Tolnai Lajos C4199, 95) | [Mihály Eszterre:] Verje mög a ragya a cudarját! (1900 Gárdonyi Géza C1821, 151).

b. ’haszontalan, komisz állat’ ❖ Hess te czudar! Meg ne fojtsd a kakasomat. […] Hess te czudar menyét (1876 Csepreghy Ferenc 8087004, 300) | – Sicc, te cudar! – kiáltá Erzsike s minden igazi ok nélkül elugrasztotta onnan a macskát (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | még ezt a büdös kotlóst is örökké hessegetni kell […]! Nem akar elülni a cudar, pedig ideje, este van (1912 Móricz Zsigmond C3224, 127).

III. partikula 0

’〈mn v. hsz fokozására:〉 szörnyű, borzasztó, irtó²’ ❖ Addig iszik a mig mindent elfelejt, s mitsem fog tudni erről a czudar rosz világról (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Bizony, csinos kis nőt várok. Cudar jól fogjuk érezni magunkat (1935 Sásdi Sándor CD10) | Cudar nehéz dolog tankönyvet írni az átmenetre való átmenet éveiben (1995 Kronstein Gábor CD17).

Sz: cudarság.

Vö. CzF. ~, czudarul; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ~, cudarul

cudor lásd cudar
cudar melléknév, főnév és partikula
cudor I. 14A II. 4A7 III. 0 (rég v. nyj)
I. melléknév 14A
1.
(megátalkodottan) konok, ill. kemény, kíméletlen 〈ember〉, ill. ilyen emberekből álló 〈csoport〉
?
tzudar [=] ſzigorú, hitvány, ribantzos, rideg. (óh te tzudar)
(1784 Baróti Szabó Dávid)
Cudar nemzet biz a magyar, hiába, Nem igen néz se’ előre se’ hátra, Elfeledte, ami történt ezelőtt, A jövő meg? bánja is ez a jövőt
(1848 Petőfi Sándor)
[A legöregebb betyárnak] embervér száradt még a lába körme alatt is. Cudar vénember volt, mint a téli förgeteg
(1919 Krúdy Gyula)
[a bokszoló számára] igazi ellenfél mindössze egy akad, az viszont minden eddiginél cudarabb, keményebb
(1989 Tények könyve)
1a.
ilyen emberre jellemző v. valló, másokat sértő, durva 〈bánásmód, viszonyulás stb.〉
a császárnál igen czudarul fogadtatott a követség. […]. A küldöttség elnöke átnyujtván az adresset, a császár arra egy papirról olvasá válaszát; […] aztán ő felsége hátat fordított
(1848 Kossuth Hírlapja)
Testvérek, immég életben valók, ne cudar szivvel bánjatok velünk. Ám minket, szegényeket, szánjatok, majd benneteket is szán istenünk
(1929 József Attila ford.Villon)
azok az országok, amelyek a legcudarabbul bánnak a nemzeti kisebbségekkel
(1995 Országgyűlési Napló)
2.
szinte elviselhetetlen mértékben, fokban megnyilvánuló (természeti) jelenség〉
Gidát egész nap nem láttam, cudar sár szorította lakába
(1836 Tóth Péter)
Kínában olyan cudarul össze vannak kuszálva a dolgok, hogy kezdenek senkit sem érdekelni
(1897 Ady Endre)
cudar szél fujt
(1927 Móra Ferenc)
már eléggé szigorú fagyok jártak és szemmelláthatóan még cudarabb hideg fenyegetett
(1948 Makai Imre ford.Gogol)
[riporternek] cudarul rossz lennék
(2000 Magyar Hírlap)
3.
〈minőségét, ill. nagyságát, méretét, mennyiségét tekintve:〉 silány, hitvány, ill. gyatra, satnya 〈dolog〉
Deákinak szolgáját örömestebb fogom látni a száz aranynyal mint Ágyúsinak inassát eme czudar versekkel
(1789 Dugonics András)
igen ’ czudar’ honorariumok ducálnak [a cikkekért]
(1844 Életképek)
Cudarul álltam ruházat és egyéb holmik tekintetében
(1949 Nagy Lajos)
csupa lefolyás a frissen festett fal. Helyenként betöredeztek a tetőcserepek. Cudar munkát végeztek
(1997 Magyar Hírlap)
3a.
rendkívül rossz, rettenetes 〈állapot, helyzet stb.〉
Dicséri a’ boldog hajdant, Czudarnak hivja a’ mostant
(1825 Balla Károly)
a haza cudarul van; vagy jön egy mindent fölforgató, de mindent megmentő forradalom, vagy elveszünk
(1848 Petőfi Sándor)
Ha a beteg meggyógyul, azt mondják, hogy magától is meggyógyult volna, ha nem gyógyul meg, azt mondják, hogy a doktor rontotta el. Ej, cudar egy pálya ez!
(1900 Mikszáth Kálmán)
Cudar állapotban voltam […], beteg, milyen beteg! És pénztelen, mennyire pénztelen!
(1919 Heltai Jenő)
[1974-ben] építeni kezdték az 1280 km hosszú Transz-Alaszka kőolajvezetéket, potom 9 milliárd dollárért. Volt idő, amikor egyszerre 20-22 ezren dolgoztak rajta, cudar körülmények között, de igen jól megfizetve
(1998 Természet Világa)
4.
〈Becsmérlés, ill. bosszankodás kif-ére is.〉
4a. (kissé rég)
alávaló, hitvány 〈ember〉, ill. ilyen emberekből álló 〈csoport〉
Te nem egyébb vagy; hanem czudar Kerít, és Pokol’ rováſsára mettſzett Pogány-lelk
(1786 Dugonics András)
olly játékszerzőt, ki magas dícséretet óhajt, Holmi czudar néző szomorít
(1817 Édes Gergely ford.Horatius)
Hogy vitt volna el benneteket az ördög, cudar naplopók
(1928 Kassák Lajos)
[A hun–magyar rokonság hirdetői] bizonyságul Attila kardját is felemelik, amit persze a cudar németek nem átallottak „kisajátítani”, „Nagy Károly kardjaként” koronázási ékszereik közé illeszteni
(1993 Rubicon)
4b.
ilyen emberre jellemző v. valló, gyalázatos, szégyenletes 〈magatartás, megnyilatkozás, cselekedet〉
Cudor juhászodás! vétkes nyereségek!
(1782 Ányos Pál)
görögöt szült gyáva fiának, Hogy soha vissza ne nézhessen vérére Ügeknek, S apja magyar hirét Cudarúl betemesse nevével
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
a komisz tempo nincs meg bennünk, hogy mások előtt nyaljuk-faljuk egymást, mint rendesen szokták a fiatal házasok. Jaj be rút, jaj be cudar, piacra vinni a boldogságot!
(1847 Petőfi Sándor)
Cudar dolog asszonyt verni
(1932 Krúdy Gyula)
4c. (gyakr. birt szjeles szó jelzőjeként)
〈szitkozódásban〉
Hogy a Krisztus pofozza föl a cudar pogányát! oda vagyunk falustól!
(1902 Jókai Mór)
A kocsmáros új söröket hozott, a hab kiloccsant az asztalra s én megnyaltam a szám szélét, mintha érezném a sör zamatát. – A fene a cudar németjeit, ezek jól értik
(1927 Kassák Lajos)
4d.
haszontalan, komisz 〈állat〉
Meg ne fojtsd a kakasomat. […] Hess te czudar menyét
(1876 Csepreghy Ferenc)
Sötétet csináltam […] mert sok a cudar légy
(1884 Petelei István)
– Hát mér nem megy ez a ló? – Mer cudar, a tályog essen bele! nem mozdul ez mig meg nem inditják
(1912 Gárdonyi Géza)
Van cudar marha, torkos, elmegy a tilosba, ēbóklászik
(1958 Vajkai Aurél)
5. (rég)
rongyos, szegényes 〈öltözet〉, ill. ilyen öltözetet viselő 〈személy〉
láttam … tzudorabb, helytelenebb öltözetben
(1782 Ányos Pál)
Társaim is […] cudarok, mint ághegyről szakadott váz
(1845 Arany János)
Temetésemre is kell valami, nem szeretném ha czudarúl temetnének el
(1867 Gyulai Pál)
5a. (rég)
társadalmi szempontból alacsonyrendű, lenézett
Czudar inas vagyok, sem rangom, sem meszem, És nem tapasztalja senki a nagy eszem
(1777 e. Bessenyei György¹)
Rossz vagyok parasztnak, rossz vagyok vitéznek, Béresek között is től [= tettél] cudar csihésnek
(1846 Arany János)
II. főnév 4A7 (kissé rég)
〈Becsmérlő megszólításként v. megnevezésként is.〉
a.
alávaló, hitvány ember
Lehet nemes között, mint látjuk, szegény is, Tolvaj, gonosztévő, czudar és bolond is
(1777 e. Bessenyei György¹)
e két czudar, e két bitor, Nem cselekszik többet, mint csupán – hont tipor
(1851 Szemere Pál)
majd le kell sütni a szemüket, a hol czafat asszonyról lesz szó, mivel az ő anyjuk is csak afféle czudar volt?
(1882 Tolnai Lajos)
[Mihály Eszterre:] Verje mög a ragya a cudarját!
(1900 Gárdonyi Géza)
b.
haszontalan, komisz állat
Hess te czudar! Meg ne fojtsd a kakasomat. […] Hess te czudar menyét
(1876 Csepreghy Ferenc)
– Sicc, te cudar! – kiáltá Erzsike s minden igazi ok nélkül elugrasztotta onnan a macskát
(1882 Mikszáth Kálmán)
még ezt a büdös kotlóst is örökké hessegetni kell […]! Nem akar elülni a cudar, pedig ideje, este van
(1912 Móricz Zsigmond)
III. partikula 0
〈mn v. hsz fokozására:〉 szörnyű, borzasztó, irtó²
Addig iszik a mig mindent elfelejt, s mitsem fog tudni erről a czudar rosz világról
(1858 Vasárnapi Újság)
Bizony, csinos kis nőt várok. Cudar jól fogjuk érezni magunkat
(1935 Sásdi Sándor)
Cudar nehéz dolog tankönyvet írni az átmenetre való átmenet éveiben
(1995 Kronstein Gábor)
Sz: cudarság
Vö. CzF. ~, czudarul; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ~, cudarul

Beállítások