csapdi mn 1A1 (rég)

1. ’kül. a szerelemben könnyelmű, állhatatlan, kicsapongó 〈személy〉’ ❖ magát egy idegen tsabdi személyre köti (1782 Kónyi János C2730, 93) | a csapdi ember, mindazzal, ki neki tetszik, szeret enyelegni s mulatozni, a nélkül, hogy mélyebb szerelmi viszonyba bocsátkoznék (1845 Pesti Divatlap C5837, 482) | nem tudsz tartósan szeretni … Csapdi vagy (1854 Beöthy László¹ C1001, 108).

1a. (átv is) ’ilyen személyre jellemző 〈életmód, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ a’ zabolátlan ’s tsapdi élet, … a’ lelki esméret furdallásának és a’ nyomorkodásnak valóságos zavarodása és keveredése (1783 Kónyi János ford.–Kelemen, XIV. C2739, 139) | Három holló szállt egy fára […]. Károg kaczér csapdi hangon (1854 Czuczor Gergely C1243, 168).

2. ’szeszélyesen változó, kiszámíthatatlan 〈jelenség, dolog〉’ ❖ sokat fld színig alázott, És karjára megint fel-vett a’ tsapdi szerentse (1813 Baróti Szabó Dávid ford.–Vergilius C0831, 238) | A’ forgó sorsnak nem rettegsz csapdi kegyétl (1826 Egyed Antal ford.–Ovidius C1555, 144).

J: csapodár, csapzi.

Vö. CzF.; TESz.; ÚMTsz.

csapdi melléknév 1A1 (rég)
1.
kül. a szerelemben könnyelmű, állhatatlan, kicsapongó 〈személy〉
magát egy idegen tsabdi személyre köti
(1782 Kónyi János)
a csapdi ember, mindazzal, ki neki tetszik, szeret enyelegni s mulatozni, a nélkül, hogy mélyebb szerelmi viszonyba bocsátkoznék
(1845 Pesti Divatlap)
nem tudsz tartósan szeretni … Csapdi vagy
(1854 Beöthy László¹)
1a. (átv is)
ilyen személyre jellemző 〈életmód, megnyilvánulás stb.〉
a’ zabolátlan ’s tsapdi élet, … a’ lelki esméret furdallásának és a’ nyomorkodásnak valóságos zavarodása és keveredése
(1783 Kónyi János ford.Kelemen, XIV.)
Három holló szállt egy fára […]. Károg kaczér csapdi hangon
(1854 Czuczor Gergely)
2.
szeszélyesen változó, kiszámíthatatlan 〈jelenség, dolog〉
sokat fld színig alázott, És karjára megint fel-vett a’ tsapdi szerentse
(1813 Baróti Szabó Dávid ford.Vergilius)
A’ forgó sorsnak nem rettegsz csapdi kegyétl
(1826 Egyed Antal ford.Ovidius)
Vö. CzF.; TESz.; ÚMTsz.

Beállítások