cselekvőképesség fn 3A8

1. (Jog) ’személynek az a lehetősége, hogy saját tevékenységével jogo(ka)t szerezhet és kötelezettsége(ke)t vállalhat’ ❖ a cselekvőképesség hiánya a jogügyletet érvénytelenné teszi (1894 PallasLex. CD02) | Ha a fél maga cselekvőképességgel nem bír, képviseletre van szükség (törvényes képviselők, atya, gyám, gondnok, jogi személyek képviselői) (1915 RévaiNagyLex. C5708, 231) | Nincs választójoga annak, aki a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt, illetőleg aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll (1990 Tények könyve CD37).

2. ’személynek, csoportnak v. szervezetnek az a tulajdonsága v. állapota, hogy képes vmely cselekedet, feladat végrehajtására, ill. az adott helyzetben szükséges reagálásra v. a mindennapi tevékenységre, működésre’ ❖ az állam fogalma azon mozzanatokra szorítkozik, a melyek […] az állam egyéniségét és cselekvő képességét, külső önállóságát és határoltságát, valamint belső feltétlenségét és rendjét kifejezésre juttatják (1885 Pulszky Ágost 8380002, 167) | [I. László király] teljesen biztosra vette a sikert és nem is csalódott sem a maga, sem serege erejében és cselekvőképességében (1929 Bánlaky József CD16) | a férfi lassan visszanyerte cselekvőképességét. Vaktában fölemelte öklét, s lesújtott vele [a kutyára] (1968 Szőllősy Klára ford.–Maltz 9685003, 230) | Hogy sportolóink fejlett cselekvőképességét biztosítsuk, nem elegendő az egyes sportágak speciális cselekvésformáit megtanítani (1983 Bíróné Nagy Edit 1018003, 202).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

cselekvőképesség főnév 3A8
1. (Jog)
személynek az a lehetősége, hogy saját tevékenységével jogo(ka)t szerezhet és kötelezettsége(ke)t vállalhat
a cselekvőképesség hiánya a jogügyletet érvénytelenné teszi
(1894 PallasLex.)
Ha a fél maga cselekvőképességgel nem bír, képviseletre van szükség (törvényes képviselők, atya, gyám, gondnok, jogi személyek képviselői)
(1915 RévaiNagyLex.)
Nincs választójoga annak, aki a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt, illetőleg aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll
(1990 Tények könyve)
2.
személynek, csoportnak v. szervezetnek az a tulajdonsága v. állapota, hogy képes vmely cselekedet, feladat végrehajtására, ill. az adott helyzetben szükséges reagálásra v. a mindennapi tevékenységre, működésre
az állam fogalma azon mozzanatokra szorítkozik, a melyek […] az állam egyéniségét és cselekvő képességét, külső önállóságát és határoltságát, valamint belső feltétlenségét és rendjét kifejezésre juttatják
(1885 Pulszky Ágost)
[I. László király] teljesen biztosra vette a sikert és nem is csalódott sem a maga, sem serege erejében és cselekvőképességében
(1929 Bánlaky József)
a férfi lassan visszanyerte cselekvőképességét. Vaktában fölemelte öklét, s lesújtott vele [a kutyára]
(1968 Szőllősy Klára ford.Maltz)
Hogy sportolóink fejlett cselekvőképességét biztosítsuk, nem elegendő az egyes sportágak speciális cselekvésformáit megtanítani
(1983 Bíróné Nagy Edit)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások