csődít ts ige 4b4 (kissé pejor is, átv is)

’〈sokaságot〉 összehív, (össze)gyűjt (vhova, vkihez v. vmire)’ ❖ ha az ember tsak amúgy tsendességben van, sokkal bóldogabb, mint ha sokaknak szemeiket magára tsdíti (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0791, 381) | ebédre csdít csengetést hallanak (1804 Verseghy Ferenc C4438, 87) | az egyik dobot hozott … és a ház előtt megállván csőditette a népet (1856 Garay Alajos C1806, 168) | a kamarás eltávozott, hogy teljesitse ura parancsait és a terembe csőditse a házinépet (1952 Márai Sándor 9421019, 91) | egy ketrecben őrzött makimajom csődítette magához a város összes gyerekeit (1961 Péter László CD52) | [Szent Margit] ruházatát, külsejét is azért hanyagolta el, hogy elmenjen a nyakára csődített kérők kedve (1992 Nemeskürty István 2020003, 70).

Ö: be¹, össze~.

ÖU: egybe~, fel~, ide~, oda~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csődül; ÉKsz.; SzT.

csődít tárgyas ige 4b4 (kissé pejor is, átv is)
〈sokaságot〉 összehív, (össze)gyűjt (vhova, vkihez v. vmire)
ha az ember tsak amúgy tsendességben van, sokkal bóldogabb, mint ha sokaknak szemeiket magára tsdíti
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
ebédre csdít csengetést hallanak
(1804 Verseghy Ferenc)
az egyik dobot hozott … és a ház előtt megállván csőditette a népet
(1856 Garay Alajos)
a kamarás eltávozott, hogy teljesitse ura parancsait és a terembe csőditse a házinépet
(1952 Márai Sándor)
egy ketrecben őrzött makimajom csődítette magához a város összes gyerekeit
(1961 Péter László)
[Szent Margit] ruházatát, külsejét is azért hanyagolta el, hogy elmenjen a nyakára csődített kérők kedve
(1992 Nemeskürty István)
ÖU: egybecsődít, felcsődít, idecsődít, odacsődít
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csődül; ÉKsz.; SzT.

Beállítások