csöppöcske (6B) l. cseppecske

cseppecske fn és mn (biz)csöppecske, csöppöcske

I. fn 6B

1. ’folyékony anyagnak gömbölyded alakban különvált nagyon kicsi része’ ❖ Mi haſznos nékik a’ vizes helyben, vagy idöben az a’ kis olajos hólyag, melly tsak nem minden madárnak a’ farán találtatik. Ha megáznak, vagy, hogy meg ne ázhaſſanak, ki vágnak abból egynehány tseppetskét, ’s meg-vonogattyák azzal minden tollokat egyenként (1775 Molnár János 7232028, 192) | Mosolyog a híves szárnyon járó estve; Melynek új balzsammal bíztató harmatja Cseppecskéit a nyílt rózsákba hullatja (1794 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | Az ú. n. magyar bajuszpedrő úgy készül, hogy viaszt, gummi s szappanport, vízzel enyhén megmelegítenek és a megolvadt tömeget a kihűlésig folytonosan kevergetik, hogy a viasz igen apró csöppecskékre oszoljék szét (1893 PallasLex. CD02) | az olvasztott tejcsokoládé szuszpenzió, cseppecskék lebegnek egy olajos folyadékban (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. (jelzőként) ’vhány ilyen résznyi, egységnyi mennyiségű 〈folyékony anyag〉’ ❖ száraz ínnyel egy két tsöppetske bor utánn esenkedik (1791 Verseghy Ferenc ford.–Kotzebue C4444, 84) | egy csöppecske harmat (1894 Bársony István C0838, 67).

1b. (vhány) ilyen résznyi, egységnyi folyékony anyag, kül. (eső)víz, verejték, könny’ ❖ Réz vagy ón medentze keneteſsék-meg belöl olajjal, Napnyugat táján a’ medentze öble fordittaſsék az ásás allyára: temetteſsék-el náddal, ággal, gizgazzal; más nap veteſsék-fel, ’s ha a’ medentze öblén tsöppötskék fognak láttatni, azon az helyen [a földben] víz fog találtatni (1783 Molnár János C0291, 277) | Mások fájdalmai számára egy cseppecske van szemünkben, a magunké számára egész könyzápor (1854 Vasárnapi Újság CD56) | a homlok, amelyen csillárok fénye szokott visszaragyogni a diadémről, halkan verejtékezett a szokatlan munkában [ti. a kenyérdagasztásban]. S az úrnő homlokáról egy láthatatlan cseppecske, a munka verejtéke a kenyérbe hullott (1915 Krúdy Gyula CD54) | még öt kilométerről is hallatszik a víz tombolása, s látszik a magasba emelkedő, milliónyi cseppecskéből álló párafelhő (1999 Természet Világa CD50).

2. ’vminek nagyon kicsi része’ ❖ A legutolsó cseppecskéjét józan eszének is elmosta az a hullám, melyben együtt úsznak a szirének és a vízbe fúló szerelmesek (1872 Jókai Mór 8209001, 233) | minő biztos és csalhatatlan tápot nyújt nekünk a hitnek még a legkisebb cseppecskéje is (1909 Rábold Gusztáv ford.–Calvin CD1211).

3. (az egy szn-vel) ’nagyon kis mérték, mennyiség’ ❖ Csak egy csöpecskét ez italból (1839 Tóth Lőrinc C4300, 47) | igyék már no, csak egy cseppecskét… (1867 Tolnai Lajos 8483018, 93) | jókedvéből Még maradt egy cseppecske (1912 Tóth Árpád CD01).

3a. (jelzőként, gyakr. az egy szn-vel) ’vminek nagyon kis mértéke, nagyon kis mennyisége’ ❖ a’ szentirás gazdagának Lázártól esdekelt csupán egy csöppecske viz is, nem iszonyú kínt fogott enyhíteni?? (1843 Pesti Hírlap CD61) | jobb a födélzeten, mert ott legalább jár egy csöppecske fuvalom (1900 Bársony István C0839, 52) | ez állványról még sohasem került le addig hordó, amíg benne egy csöppecske folyadék vala (1906 Krúdy Gyula CD54) | fák sora cseppecske esőért eped (1997 Magyar Hírlap CD09).

II. mn 16B5

1. ’kisméretű, apró 〈dolog v. élőlény〉, ill. (életkorából adódóan) kicsi, kis termetű 〈személy〉’ ❖ ily csöppecske […] menyem nékem is vagyon (1881 e. Szemere Miklós C3944, 297) | csöppecske völgy (1894 Bársony István C0838, 5) | A köpenyről elhessentett cseppecske kis macskám magának más helyet keresgél (1916 Kertész István CD10) | a császárné ottan állt a dada előtt, hogy megnézze őt. Bizony csöppecske volt (1921 Kosztolányi Dezső CD10) | Jusztinusznak, a trónörökösnek két lánya van. – Van, de cseppecskék (1937 Egri Viktor 9119001, 60).

2. (tárgyragos határozóként, gyakr. az egy szn-vel) ’kicsi, kevés, kis mennyiségű v. -mértékű’ ❖ A deák csak hajnalra alutt egy cseppecskét (1862 Vadrózsák C2827, 422) | ne sajnáljon itt egy cseppecskét vigyázni a kocsira (1879 Makróczy János C3015, 39) | Hát szeret egy csöppecskét? No mondja! (1916 Tersánszky Józsi Jenő 9706011, 29) | legalább cseppecskét ért a dologhoz (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

csöppöcske lásd cseppecske
cseppecske főnév és melléknév (biz)
csöppecske 6B
csöppöcske 6B
I. főnév 6B
1.
folyékony anyagnak gömbölyded alakban különvált nagyon kicsi része
Mi haſznos nékik a’ vizes helyben, vagy idöben az a’ kis olajos hólyag, melly tsak nem minden madárnak a’ farán találtatik. Ha megáznak, vagy, hogy meg ne ázhaſſanak, ki vágnak abból egynehány tseppetskét, ’s meg-vonogattyák azzal minden tollokat egyenként
(1775 Molnár János)
Mosolyog a híves szárnyon járó estve; Melynek új balzsammal bíztató harmatja Cseppecskéit a nyílt rózsákba hullatja
(1794 Csokonai Vitéz Mihály)
Az ú. n.úgynevezett magyar bajuszpedrő úgy készül, hogy viaszt, gummi s szappanport, vízzel enyhén megmelegítenek és a megolvadt tömeget a kihűlésig folytonosan kevergetik, hogy a viasz igen apró csöppecskékre oszoljék szét
(1893 PallasLex.)
az olvasztott tejcsokoládé szuszpenzió, cseppecskék lebegnek egy olajos folyadékban
(1997 Magyar Hírlap)
1a. (jelzőként)
vhány ilyen résznyi, egységnyi mennyiségű 〈folyékony anyag〉
száraz ínnyel egy két tsöppetske bor utánn esenkedik
(1791 Verseghy Ferenc ford.Kotzebue)
egy csöppecske harmat
(1894 Bársony István)
1b.
(vhány) ilyen résznyi, egységnyi folyékony anyag, kül. (eső)víz, verejték, könny
Réz vagy ón medentze keneteſsék-meg belöl olajjal, Napnyugat táján a’ medentze öble fordittaſsék az ásás allyára: temetteſsék-el náddal, ággal, gizgazzal; más nap veteſsék-fel, ’s ha a’ medentze öblén tsöppötskék fognak láttatni, azon az helyen [a földben] víz fog találtatni
(1783 Molnár János)
Mások fájdalmai számára egy cseppecske van szemünkben, a magunké számára egész könyzápor
(1854 Vasárnapi Újság)
a homlok, amelyen csillárok fénye szokott visszaragyogni a diadémről, halkan verejtékezett a szokatlan munkában [ti. a kenyérdagasztásban]. S az úrnő homlokáról egy láthatatlan cseppecske, a munka verejtéke a kenyérbe hullott
(1915 Krúdy Gyula)
még öt kilométerről is hallatszik a víz tombolása, s látszik a magasba emelkedő, milliónyi cseppecskéből álló párafelhő
(1999 Természet Világa)
2.
vminek nagyon kicsi része
A legutolsó cseppecskéjét józan eszének is elmosta az a hullám, melyben együtt úsznak a szirének és a vízbe fúló szerelmesek
(1872 Jókai Mór)
minő biztos és csalhatatlan tápot nyújt nekünk a hitnek még a legkisebb cseppecskéje is
(1909 Rábold Gusztáv ford.Calvin)
3. (az egy szn-vel)
nagyon kis mérték, mennyiség
Csak egy csöpecskét ez italból
(1839 Tóth Lőrinc)
igyék már no, csak egy cseppecskét…
(1867 Tolnai Lajos)
jókedvéből Még maradt egy cseppecske
(1912 Tóth Árpád)
3a. (jelzőként, gyakr. az egy szn-vel)
vminek nagyon kis mértéke, nagyon kis mennyisége
a’ szentirás gazdagának Lázártól esdekelt csupán egy csöppecske viz is, nem iszonyú kínt fogott enyhíteni??
(1843 Pesti Hírlap)
jobb a födélzeten, mert ott legalább jár egy csöppecske fuvalom
(1900 Bársony István)
ez állványról még sohasem került le addig hordó, amíg benne egy csöppecske folyadék vala
(1906 Krúdy Gyula)
fák sora cseppecske esőért eped
(1997 Magyar Hírlap)
II. melléknév 16B5
1.
kisméretű, apró 〈dolog v. élőlény〉, ill. (életkorából adódóan) kicsi, kis termetű 〈személy〉
ily csöppecske […] menyem nékem is vagyon
(1881 e. Szemere Miklós)
csöppecske völgy
(1894 Bársony István)
A köpenyről elhessentett cseppecske kis macskám magának más helyet keresgél
(1916 Kertész István)
a császárné ottan állt a dada előtt, hogy megnézze őt. Bizony csöppecske volt
(1921 Kosztolányi Dezső)
Jusztinusznak, a trónörökösnek két lánya van. – Van, de cseppecskék
(1937 Egri Viktor)
2. (tárgyragos határozóként, gyakr. az egy szn-vel)
kicsi, kevés, kis mennyiségű v. -mértékű
A deák csak hajnalra alutt egy cseppecskét
(1862 Vadrózsák)
ne sajnáljon itt egy cseppecskét vigyázni a kocsira
(1879 Makróczy János)
Hát szeret egy csöppecskét? No mondja!
(1916 Tersánszky Józsi Jenő)
legalább cseppecskét ért a dologhoz
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások