dalköltészet fn 3B

1. (Irodt) ’a költészetnek lírai dalokat magában foglaló ága’ ❖ sokoldalúság helyett … a tág értelemben vett dalköltészetre fordíta több figyelmet (1845 Erdélyi János² C1630, 174) | [A nemesi író] tevékenységében a művelt társaságot szórakoztató – a rokokó irodalomban különösen divatos – műfajok kerültek előtérbe: felvirágzott a dalköltészet, az epigramma, a pásztori költés különböző nemei, s prózában az anekdota és a novella (1964 Tarnai Andor CD53) | A Cipruslombok Etelke sírjáról (1845) c. kis versgyűjtemény […] azt próbálja ki, hogyan lehet nem-népies módon megújítani a dalköltészet magyar hagyományait (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

1a. (Irodt) ’vmely korszak, közösség v. alkotó lírai költeményeinek egységes egésze, ill. annak bizonyos (meghatározott szempont alapján rendezett) része, csoportja’ ❖ Nem kell hinni, hogy a critica … elnéző volt Heine dalköltészetének balságai iránt (1847 Magyar Szépirodalmi Szemle C3004, 368) | [Szapphó] a tartalom változatosságával is korszakot alkot az ókori dalköltészet terén (1897 PallasLex. CD02) | [Ady Endre] a magyar dalköltészet tiszta patakjába valami nem tiszta mellékágat vezetett (1910 Oláh Gábor 9487065, 135) | [Amade László] lírájának legjelentősebb, maradandó értékű és reveláló hatású vonulata éppen világi dalköltészete volt (1997 Új Könyvek CD29).

2. (ritk, Zene) ’a zenetörténetnek az énekeket, dalokat magában foglaló ága’ ❖ Te a dalköltészet bűvös zene-nyelvén Hirdeted az élet szent evangyéljomát (1858 Spetykó Gáspár C3759, 183).

2a. (Zene) ’vmely korszak, közösség v. alkotó dalainak összessége, ill. annak bizonyos (meghatározott szempont alapján rendezett) része, csoportja’ ❖ II-ik Geiza király idejében […] a magyar dalköltészet és tábori hangászat világhírüvé emelkedett (1855 Vasárnapi Újság CD56) | ennek a fiatalkori dalköltészetnek Mme Vasnier volt az éltető múzsája, akinek Debussy […] további szellemi és művészi fejlődését is köszönheti (1957 Fábián László C1659, 21) | a XV–XVII. századi dalköltészettel ismertette meg közönségét Zádori Mária énekművésznő (1997 Magyar Hírlap CD09).

dalköltészet főnév 3B
1. (Irodt)
a költészetnek lírai dalokat magában foglaló ága
sokoldalúság helyett … a tág értelemben vett dalköltészetre fordíta több figyelmet
(1845 Erdélyi János²)
[A nemesi író] tevékenységében a művelt társaságot szórakoztató – a rokokó irodalomban különösen divatos – műfajok kerültek előtérbe: felvirágzott a dalköltészet, az epigramma, a pásztori költés különböző nemei, s prózában az anekdota és a novella
(1964 Tarnai Andor)
A Cipruslombok Etelke sírjáról (1845) c.című kis versgyűjtemény […] azt próbálja ki, hogyan lehet nem-népies módon megújítani a dalköltészet magyar hagyományait
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
1a. (Irodt)
vmely korszak, közösség v. alkotó lírai költeményeinek egységes egésze, ill. annak bizonyos (meghatározott szempont alapján rendezett) része, csoportja
Nem kell hinni, hogy a critica … elnéző volt Heine dalköltészetének balságai iránt
(1847 Magyar Szépirodalmi Szemle)
[Szapphó] a tartalom változatosságával is korszakot alkot az ókori dalköltészet terén
(1897 PallasLex.)
[Ady Endre] a magyar dalköltészet tiszta patakjába valami nem tiszta mellékágat vezetett
(1910 Oláh Gábor)
[Amade László] lírájának legjelentősebb, maradandó értékű és reveláló hatású vonulata éppen világi dalköltészete volt
(1997 Új Könyvek)
2. (ritk, Zene)
a zenetörténetnek az énekeket, dalokat magában foglaló ága
Te a dalköltészet bűvös zene-nyelvén Hirdeted az élet szent evangyéljomát
(1858 Spetykó Gáspár)
2a. (Zene)
vmely korszak, közösség v. alkotó dalainak összessége, ill. annak bizonyos (meghatározott szempont alapján rendezett) része, csoportja
II-ik Geiza király idejében […] a magyar dalköltészet és tábori hangászat világhírüvé emelkedett
(1855 Vasárnapi Újság)
ennek a fiatalkori dalköltészetnek MmeMadame ’asszony’ Vasnier volt az éltető múzsája, akinek Debussy […] további szellemi és művészi fejlődését is köszönheti
(1957 Fábián László)
a XV–XVII. századi dalköltészettel ismertette meg közönségét Zádori Mária énekművésznő
(1997 Magyar Hírlap)

Beállítások