dáma fn 6A

1. (kissé rég, vál)(feltűnően) elegáns megjelenésű úriasszony, (előkelő) hölgy’ ❖ ? Egy Dáma a’ Szerzt veres fogolylyal (perdrix rouge) vendégelte Magyar Orſzág’ ſzélén (1772 Orczy Lőrinc 7249008, 42) | [Mária Terézia] mind elméjének tehetségeire, mind testének szépségére nézve leg-els Dáma lett Európában (1790 Péczeli József C3451, 227) | [a királyné] a’ karzaton felállitott thrónban csillagkeresztes dámáktól környezve ült (1843 Pesti Hírlap CD61) | Az ügyvéd a Lovag-utcában lakott édesanyjával, egy kedves, finom, öreg dámával (1940 József Jolán C2453, 142) | Választékosan öltözött, finom modorú dáma a július 30-ai koncert hölgyvendége, a könnyű műfaj koronázatlan királynője, Diana Ross (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég, gúny) ’kihívó viselkedésű, könnyűvérű nőszemély’ ❖ Hogy a’ pénzem el-fogyott, lettem világ tsufja; Héj Lántzos lobogós vigyorgó Dámája, De sok szegény Legénynek voltál pazérlója (1790 Pálóczi Horváth Ádám C2555, 20) | Szüzeségét elvesztette, Hires dáma lett belőle (1846 Népdalok és mondák C2982, 266) | Vörös kastélynak minden terme Minthogyha Szentpétervárt lenne: Pucér dámák, francia dámák A kánkánt ott reggelig járják (1914 Gyóni Géza 9205020, 43) | [Vaszary Gábor] középponti gondolata: a nő. Nem a komoly asszony, nem a becsületére büszke leány, hanem a könnyelmű teremtés, a kétes erkölcsű dáma (1940 Pintér Jenő CD44).

3. (Ját) ’〈a francia kártyában v. a tarokk-kártyában:〉 nőalakot ábrázoló, a királynál eggyel alacsonyabb értékű kártyalap’ ❖ mihelyt tök leſzſz a’ tromf meg-bukik a’ Dáma (1788 Pálóczi Horváth Ádám C2112, 176) | négy dáma a tarokkártyából (1886 Jókai Mór CD18) | két francia kártya volt a falra ragasztva. Egy pikk-dáma és egy treff kilences (1917 Gábor Andor 9163011, 15) | Teljes bizonyossággal kitalálhatnánk, hogy melyik lap fekszik az asztalon. Lehet-e a dáma? (1995 Természet Világa CD50).

4. (rég, Ját) ’vezér, királynő a sakkjátékban’ ❖ Nem nyert egyiknek-is tornya [= bástyája] sem dámája (1787 Bécsi Magyar Múzsa C0349, 734).

5. (Ját) ’dámajáték’ ❖ dáma boldog házaspárok kedvencze; whist a kevés beszélők és sokat gondolkozók játéka; sakk azoknak való, kik játék közben is verejtékkel akarnak dolgozni (1854 Vasárnapi Újság CD56) | olykor leülnek dámát játszani (1955 Wessely László ford.–Ehrenburg C4553, 29) | A tréfás fejtörőket nagy bőségben tartalmazó gyakorlófüzet borítóinak belsején két társasjáték található (malom, dáma) (2000 Új Könyvek CD29).

ÖU: szalon~.

Sz: dámácska, dámai, dámás, dámaság.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

dáma főnév 6A
1. (kissé rég, vál)
(feltűnően) elegáns megjelenésű úriasszony, (előkelő) hölgy
?
Egy Dáma a’ Szerzt veres fogolylyal (perdrix rouge) vendégelte Magyar Orſzág’ ſzélén
(1772 Orczy Lőrinc)
[Mária Terézia] mind elméjének tehetségeire, mind testének szépségére nézve leg-els Dáma lett Európában
(1790 Péczeli József)
[a királyné] a’ karzaton felállitott thrónban csillagkeresztes dámáktól környezve ült
(1843 Pesti Hírlap)
Az ügyvéd a Lovag-utcában lakott édesanyjával, egy kedves, finom, öreg dámával
(1940 József Jolán)
Választékosan öltözött, finom modorú dáma a július 30-ai koncert hölgyvendége, a könnyű műfaj koronázatlan királynője, Diana Ross
(1996 Magyar Hírlap)
2. (rég, gúny)
kihívó viselkedésű, könnyűvérű nőszemély
Hogy a’ pénzem el-fogyott, lettem világ tsufja; Héj Lántzos lobogós vigyorgó Dámája, De sok szegény Legénynek voltál pazérlója
(1790 Pálóczi Horváth Ádám)
Szüzeségét elvesztette, Hires dáma lett belőle
(1846 Népdalok és mondák)
Vörös kastélynak minden terme Minthogyha Szentpétervárt lenne: Pucér dámák, francia dámák A kánkánt ott reggelig járják
(1914 Gyóni Géza)
[Vaszary Gábor] középponti gondolata: a nő. Nem a komoly asszony, nem a becsületére büszke leány, hanem a könnyelmű teremtés, a kétes erkölcsű dáma
(1940 Pintér Jenő)
3. (Ját)
〈a francia kártyában v. a tarokk-kártyában:〉 nőalakot ábrázoló, a királynál eggyel alacsonyabb értékű kártyalap
mihelyt tök leſzſz a’ tromf meg-bukik a’ Dáma
(1788 Pálóczi Horváth Ádám)
négy dáma a tarokkártyából
(1886 Jókai Mór)
két francia kártya volt a falra ragasztva. Egy pikk-dáma és egy treff kilences
(1917 Gábor Andor)
Teljes bizonyossággal kitalálhatnánk, hogy melyik lap fekszik az asztalon. Lehet-e a dáma?
(1995 Természet Világa)
4. (rég, Ját)
vezér, királynő a sakkjátékban
Nem nyert egyiknek-is tornya [= bástyája] sem dámája
(1787 Bécsi Magyar Múzsa)
5. (Ját)
dáma boldog házaspárok kedvencze; whist a kevés beszélők és sokat gondolkozók játéka; sakk azoknak való, kik játék közben is verejtékkel akarnak dolgozni
(1854 Vasárnapi Újság)
olykor leülnek dámát játszani
(1955 Wessely László ford.Ehrenburg)
A tréfás fejtörőket nagy bőségben tartalmazó gyakorlófüzet borítóinak belsején két társasjáték található (malom, dáma)
(2000 Új Könyvek)
ÖU: szalondáma
Sz: dámácska, dámai, dámás, dámaság
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások