dánus mn és fn (rég)

I. mn 14A1

1. ’zömében Dániában élő, északi germán nyelvet beszélő, normann eredetű 〈nép〉’ ❖ Ha a’ Kis Dánus és Svékus Nemzet a’ maga nyelvét oltalmazza, mért ne védelmezhessük mi a’ magunkét? (1808 Dessewffy József C2559, 149).

1a. ’e néphez tartozó 〈személy, csoport〉’ ❖ Deling Lőrintz, Dánus fi (1795 Régi magyar társas élet C4394, 310) | egy élénk, szőke dánus(1876 Ágai Adolf C0546, 169) | A tiszteletreméltó dánus professzor (1905 Ady Endre CD0801).

2. ’e nép által beszélt északi germán 〈nyelv〉’ ❖ A’ Dánus és Svéd nyelveket tsupán tsak ezen két kitsiny Nemzet béſzélli (1795 Magyar Merkurhoz tartozó Bibliotéka 7447007, 96).

3. ’e nép állama v. szervezett közössége által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő’ ❖ A’ Dánus Király (1788 Magyar Merkurius C0340, 30) | Svéd és Dánus hadi hajók érkeztek a’ Dántzicki ki-köt helybe (1794 Magyar Hírmondó 7444107, 814) | A fogoly herczegtől a franczia s dánus udvarokhoz vinni készült iratok kezében vannak a canczelláriusnak (1827 Kossuth Lajos ford.–Franul von Weissenthurn CD32) | a Dánus követtel végzi dolgát a Praesidens (1833 Bölöni Farkas Sándor C1176, 276) | A dánus kormány ellen intézett támadásai (1893 PallasLex. CD02).

II. fn 4A

(hat ne-vel, rendsz. tbsz-ban) ’zömében Dániában élő, északi germán nyelvet beszélő, normann eredetű nép’ ❖ az Oroſzok, Dánuſok, Svédek és Hollánduſok a ſzabad hajózásnak és kereskedésnek óltalma végett, magok között [szövetséget] ſzerezni igyekeznek (1780 Magyar Hírmondó 7444007, 513) | a’ Dánusok’ Fejedelme (1805 Tanárki János ford.–Tasso 8461001, 29) | [Anglia] északi részében a dánusok telepedtek le (1815 k. Verseghy Ferenc 7373015, 142) | az svécustól szorongatott dánus (1913 Laczkó Géza CD10).

a. ’e néphez tartozó személy, kül. férfi’ ❖ eggy Ziegenbál nevezet Túdós Dánus (1792 Mindenes Gyűjtemény 7457076, 64) | [az] Angliai Király 1002 dik eſtendbe Novembernek 13. napján majd mind meg-ölettette azon Dánusokat, a’ kik Angliába le-telepedtek (1797 Gvadányi József ford. 7125030, 225) | frescókban örökitett diadalmi bevonulása a nagy dánusnak [ti. Thorvaldsennek], hazája fővárosába (1876 Ágai Adolf C0546, 167).

J: dán.

Vö. TESz. dán; SzT.

dánus melléknév és főnév (rég)
I. melléknév 14A1
1.
zömében Dániában élő, északi germán nyelvet beszélő, normann eredetű 〈nép〉
Ha a’ Kis Dánus és Svékus Nemzet a’ maga nyelvét oltalmazza, mért ne védelmezhessük mi a’ magunkét?
(1808 Dessewffy József)
1a.
e néphez tartozó 〈személy, csoport〉
Deling Lőrintz, Dánus fi
(1795 Régi magyar társas élet)
egy élénk, szőke dánus
(1876 Ágai Adolf)
A tiszteletreméltó dánus professzor
(1905 Ady Endre)
2.
e nép által beszélt északi germán 〈nyelv〉
A’ Dánus és Svéd nyelveket tsupán tsak ezen két kitsiny Nemzet béſzélli
(1795 Magyar Merkurhoz tartozó Bibliotéka)
3.
e nép állama v. szervezett közössége által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő
A’ Dánus Király
(1788 Magyar Merkurius)
Svéd és Dánus hadi hajók érkeztek a’ Dántzicki ki-köt helybe
(1794 Magyar Hírmondó)
A fogoly herczegtől a franczia s dánus udvarokhoz vinni készült iratok kezében vannak a canczelláriusnak
(1827 Kossuth Lajos ford.Franul von Weissenthurn)
a Dánus követtel végzi dolgát a Praesidens
(1833 Bölöni Farkas Sándor)
A dánus kormány ellen intézett támadásai
(1893 PallasLex.)
II. főnév 4A
(hat ne-vel, rendsz. tbsz-ban)
zömében Dániában élő, északi germán nyelvet beszélő, normann eredetű nép
az Oroſzok, Dánuſok, Svédek és Hollánduſok a ſzabad hajózásnak és kereskedésnek óltalma végett, magok között [szövetséget] ſzerezni igyekeznek
(1780 Magyar Hírmondó)
a’ Dánusok’ Fejedelme
(1805 Tanárki János ford.Tasso)
[Anglia] északi részében a dánusok telepedtek le
(1815 k. Verseghy Ferenc)
az svécustól szorongatott dánus
(1913 Laczkó Géza)
a.
e néphez tartozó személy, kül. férfi
eggy Ziegenbál nevezet Túdós Dánus
(1792 Mindenes Gyűjtemény)
[az] Angliai Király 1002 dik eſtendbe Novembernek 13. napján majd mind meg-ölettette azon Dánusokat, a’ kik Angliába le-telepedtek
(1797 Gvadányi József ford.)
frescókban örökitett diadalmi bevonulása a nagy dánusnak [ti. Thorvaldsennek], hazája fővárosába
(1876 Ágai Adolf)
J: dán
Vö. TESz. dán; SzT.

Beállítások