darabka fn 6A

1. (átv is) ’szilárd halmazállapotú anyagnak, ill. tárgynak, dolognak levált, leválasztott v. annak széteséséből keletkezett, közelebbről meg nem határozott alakú kis(ebb) része’ ❖ egy darabkát belölle [ti. a sült húsból] metſzhetett, és egy falatkát a’ ſzájába tehetett (1794 Gyarmathi Sámuel ford.–Campe C1949, 98) | a kis Mari mindennap letört a pogácsájából egy darabkát, s eldugta a fészer alá: majd jó lesz a kis bocinak (1853 Jókai Mór CD18) | [az ún. átokhínár] könnyen törik, s a legkisebb darabkája is majd gyökeret bocsát és a fenékhez erősíti magát (1893 PallasLex. CD02) | A táviratot apró darabkákra szaggatta s elszórta (1932 Móricz Zsigmond 9462011, 222) | A szárnyasok húsát, ürücombot kicsontozva, kis darabkákban tálalták fel (1981 Fehér Géza 2206035, 7) | az ország függetlenségének utolsó darabkája is el fog tűnni (1995 Országgyűlési Napló CD62).

1a. (jelzőként, rendsz. az egy szóval) ’vhány ilyen résznyi’ ❖ futok a’ kamarába, hogy egygy kis édes tejet ’s egygy darabka kenyérkét hozzak néki (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0790, 70) | rákezdtem a bethlemesdi szebbnél szebb énekre; minden háznál adtak valamit; egy helyen ezt, máshol azt; főkép diót, krajcárt, almát, kalácsot, darabka kolbászt, szalonnát (1851–1854 Táncsics Mihály 8463015, 39) | egy hónapos szobában lakom, és didergek, világitanivalóm meg csak egy darabka gyertya (1927 Remenyik Zsigmond 9561002, 8) | Apám egy darabka fából, rongyokból kutyát mesterkedett (1976 Dobos László 1034002, 166).

2. (átv is) ’vmely területnek, tárgynak, dolognak kicsi része, szakasza’ ❖ ruhája egy kissé feltüremlett s egy darabkán harisnyája lett látható (1886 Bródy Sándor C1193, 94) | A papiros megsárgult, a betűkről lekopott a nyomdafesték, a rongyos kötésből az Életképek borítékának egy darabkája bújik elő (1910 Krúdy Gyula CD54) | Fölfittyent csipkés alsószoknyája, látszott a térde meg a combja, a cinegecombocskájának egy meztelen darabkája (1930 Kosztolányi Dezső 9359181, 51) | a genre-képszerű jelenetek az egykorú erdélyi élet egy-egy darabkáját, jellemző korképeit festik (1964 Varga Imre CD53) | A sütő akkor lesz gőzmentes, ha az ajtajába úgy teszünk egy hurkapálcát, hogy amikor rácsukjuk a sütőajtót, egy darabkája kilógjon (1993 Frank Júlia CD19).

2a. (jelzőként)(vhány) ilyen résznyi, szakasznyi 〈terület, tárgy, dolog〉’ ❖ egy darabka földbirtokot szerez, mellyet szabadon használhat (1845 Eötvös József C1584, 260) | a darabka ég, mely ide látszik, szürkésfehér most (1944 Kerényi Grácia 9324024, 38) | Hazaárulás feladni egy országrészt, akár egy darabka földet is! (1977 Szalatnai Rezső 9636001, 159).

2b. ’távolságnak v. időnek kicsi része, szakasza’ ❖ Orvosságok helyett így tselekedjék. 1). Kergesse a’ juhot darabkáig, talán, a’ megmelegedés, vagy erőlködés, a’ végbél hurkát is megnyitja (1819 e. Nagyváthy János 8328015, 149) | aztán jöttem én a doctorral, s utánunk, jó darabkákra elmaradozva, a szép özvegy D. ur karján (1852 Bérczy Károly 8050002, 162) | Vegyék fel az urak egy darabkán a feleségeinket a hintóra! (1882 Mikszáth Kálmán C3126, 48) | csak mennek előre, botladozva, el-elcsúszva, néha vissza is hengeregve egy darabkát (1931 Sárközi György 9587011, 240).

2c. (jelzőként) (ritk) ’ilyen résznyi 〈távolság v. idő〉’ ❖ már darabka idtl fogva, most egygy majd más istállóban reggelekként dögölve találának az emberek egygy egygy darab marhát (1786 Magyar Hírmondó C0274, 748) | Még egy darabka út, s […] oda érünk, ahol ez a történet majd’ ezer éve elkezdődött (2000 Buza Péter CD36).

3. ’részekből álló tárgy, dolog kicsiny alkatrészeinek, alkotóelemeinek egyike’ ❖ összebeszéltek a’ legények, és megfogadták egymás között, hogy egyik sem fog soha megkérni ollyan lyányt, a’ kinek öltözetében csak egy darabka lesz is valami, a’ mit nem maga állított elő (1844 e. Edvi Illés Pál 8573001, 20) | A koszorú két végét olyan ügyesen akasztják össze, hogy a szemlélő nem tudja kitalálni, hogyan róhatták hát össze a sok száz darabkát ilyen csodálatosan! (1911 Malonyay Dezső 8292031, 187) | Komoly okunk van feltételezni, hogy az elektron az anyag legkisebb elektromosan töltött darabkája (1969 Marx György 9428003, 94) | Sebesen ugrik helyére a megfejtés újabb darabkája (1988 Lengyel Péter 9397009, 475).

4. ’〈(azonos fajta) kis tárgyak, dolgok közül〉 egy példány, egyed’ ❖ Dayka igen jó darabkákat küldött nékem. Kértem, fordítsa azt Secundusból, a’ mire téged is kértelek (1791 Kazinczy Ferenc C2555, 140) | a szentelt szénből néhány darabkát a háztető alá, meg a szántóföldekbe dugnak, hogy amazt tűztől, ezt jégkártól megótalmazzák (1894 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Adok én rá orvosságot! (valamit csörget a kezében) Be kell adni egy darabkát a legénynek (1935 Berczeli Anzelm Károly 9045012, 150).

4a. (jelzőként) ’vhány ilyen egységnyi 〈dolog〉’ ❖ a lopás mindég vétek, habár csak egy cseresznyét vagy egy darabka ceruzát lop is el valaki (1837 Kossuth Lajos ford.–Wilderspin CD32) | A hollandi csin és tisztaság világszerte ismeretes. Ezt látni mindenütt, utczán vagy szobában, és ennek minden darabka butorán, legyen az fa vagy üveg (1844 Erdélyi János² 8131110, 221) | Eszeveszett agy fundálhatta csak ki: ingó-bingóvá tenni a mozdulatlan anyaföldet, valakinek a kilencven darabka rétjét és szántóját összetolni egybe, s közelebb vagy távolabb vinni, mint eddig volt, egyszóval kimozdítani a helyéből (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | [a reggeli] többnyire csak zsömléből és néhány darabka pirítósból állt (1983 e. Tandori Dezső ford.–De Quincey 9703003, 42).

5. (rég) ’színpadi előadásra szánt kisebb művészi alkotás’ ❖ Nemzeti szinházat jól lássuk majd állni, meg ne bukjanak ott szerzők darabkái (1866 Tóth Kálmán C4283, 166) | Nagyobb türelmü közönségnél a „nagy darab” elé még egy […] egyfölvonásos darabkát is szoktak biggyeszteni (1893 PallasLex. CD02).

5a. ’rövidebb zenei műalkotás’ ❖ Kedves behizelgő darabkák ezek, melyeket a zongoraiskolák tanulmányozása mellett a kis tanuló élvezettel tanulgathat (1911 Zenelap 2117002, 15) | Volt többek között zenélő rokkája s olyan karosszéke, mely ha ráültek, furulyahangon eljátszott néhány zenei darabkát (1939 Hoffmann Edith CD10).

ÖU: drágakő~, kenyér~, mozaik~, papír~, posztó~, szalonna~, szivar~, vaj~, vas~.

Sz: darabkás.

Vö. CzF. ~, darabkánként; ÉrtSz.; TESz. darab; ÉKsz.; SzT.

darabka főnév 6A
1. (átv is)
szilárd halmazállapotú anyagnak, ill. tárgynak, dolognak levált, leválasztott v. annak széteséséből keletkezett, közelebbről meg nem határozott alakú kis(ebb) része
egy darabkát belölle [ti. a sült húsból] metſzhetett, és egy falatkát a’ ſzájába tehetett
(1794 Gyarmathi Sámuel ford.Campe)
a kis Mari mindennap letört a pogácsájából egy darabkát, s eldugta a fészer alá: majd jó lesz a kis bocinak
(1853 Jókai Mór)
[az ún. átokhínár] könnyen törik, s a legkisebb darabkája is majd gyökeret bocsát és a fenékhez erősíti magát
(1893 PallasLex.)
A táviratot apró darabkákra szaggatta s elszórta
(1932 Móricz Zsigmond)
A szárnyasok húsát, ürücombot kicsontozva, kis darabkákban tálalták fel
(1981 Fehér Géza)
az ország függetlenségének utolsó darabkája is el fog tűnni
(1995 Országgyűlési Napló)
1a. (jelzőként, rendsz. az egy szóval)
vhány ilyen résznyi
futok a’ kamarába, hogy egygy kis édes tejet ’s egygy darabka kenyérkét hozzak néki
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
rákezdtem a bethlemesdi szebbnél szebb énekre; minden háznál adtak valamit; egy helyen ezt, máshol azt; főkép diót, krajcárt, almát, kalácsot, darabka kolbászt, szalonnát
(1851–1854 Táncsics Mihály)
egy hónapos szobában lakom, és didergek, világitanivalóm meg csak egy darabka gyertya
(1927 Remenyik Zsigmond)
Apám egy darabka fából, rongyokból kutyát mesterkedett
(1976 Dobos László)
2. (átv is)
vmely területnek, tárgynak, dolognak kicsi része, szakasza
ruhája egy kissé feltüremlett s egy darabkán harisnyája lett látható
(1886 Bródy Sándor)
A papiros megsárgult, a betűkről lekopott a nyomdafesték, a rongyos kötésből az Életképek borítékának egy darabkája bújik elő
(1910 Krúdy Gyula)
Fölfittyent csipkés alsószoknyája, látszott a térde meg a combja, a cinegecombocskájának egy meztelen darabkája
(1930 Kosztolányi Dezső)
a genre-képszerű jelenetek az egykorú erdélyi élet egy-egy darabkáját, jellemző korképeit festik
(1964 Varga Imre)
A sütő akkor lesz gőzmentes, ha az ajtajába úgy teszünk egy hurkapálcát, hogy amikor rácsukjuk a sütőajtót, egy darabkája kilógjon
(1993 Frank Júlia)
2a. (jelzőként)
(vhány) ilyen résznyi, szakasznyi 〈terület, tárgy, dolog〉
egy darabka földbirtokot szerez, mellyet szabadon használhat
(1845 Eötvös József)
a darabka ég, mely ide látszik, szürkésfehér most
(1944 Kerényi Grácia)
Hazaárulás feladni egy országrészt, akár egy darabka földet is!
(1977 Szalatnai Rezső)
2b.
távolságnak v. időnek kicsi része, szakasza
Orvosságok helyett így tselekedjék. 1). Kergesse a’ juhot darabkáig, talán, a’ megmelegedés, vagy erőlködés, a’ végbél hurkát is megnyitja
(1819 e. Nagyváthy János)
aztán jöttem én a doctorral, s utánunk, jó darabkákra elmaradozva, a szép özvegy D. ur karján
(1852 Bérczy Károly)
Vegyék fel az urak egy darabkán a feleségeinket a hintóra!
(1882 Mikszáth Kálmán)
csak mennek előre, botladozva, el-elcsúszva, néha vissza is hengeregve egy darabkát
(1931 Sárközi György)
2c. (jelzőként) (ritk)
ilyen résznyi 〈távolság v. idő〉
már darabka idtl fogva, most egygy majd más istállóban reggelekként dögölve találának az emberek egygy egygy darab marhát
(1786 Magyar Hírmondó)
Még egy darabka út, s […] oda érünk, ahol ez a történet majd’ ezer éve elkezdődött
(2000 Buza Péter)
3.
részekből álló tárgy, dolog kicsiny alkatrészeinek, alkotóelemeinek egyike
összebeszéltek a’ legények, és megfogadták egymás között, hogy egyik sem fog soha megkérni ollyan lyányt, a’ kinek öltözetében csak egy darabka lesz is valami, a’ mit nem maga állított elő
(1844 e. Edvi Illés Pál)
A koszorú két végét olyan ügyesen akasztják össze, hogy a szemlélő nem tudja kitalálni, hogyan róhatták hát össze a sok száz darabkát ilyen csodálatosan!
(1911 Malonyay Dezső)
Komoly okunk van feltételezni, hogy az elektron az anyag legkisebb elektromosan töltött darabkája
(1969 Marx György)
Sebesen ugrik helyére a megfejtés újabb darabkája
(1988 Lengyel Péter)
4.
(azonos fajta) kis tárgyak, dolgok közül〉 egy példány, egyed
Dayka igen jó darabkákat küldött nékem. Kértem, fordítsa azt Secundusból, a’ mire téged is kértelek
(1791 Kazinczy Ferenc)
a szentelt szénből néhány darabkát a háztető alá, meg a szántóföldekbe dugnak, hogy amazt tűztől, ezt jégkártól megótalmazzák
(1894 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Adok én rá orvosságot! (valamit csörget a kezében) Be kell adni egy darabkát a legénynek
(1935 Berczeli Anzelm Károly)
4a. (jelzőként)
vhány ilyen egységnyi 〈dolog〉
a lopás mindég vétek, habár csak egy cseresznyét vagy egy darabka ceruzát lop is el valaki
(1837 Kossuth Lajos ford.Wilderspin)
A hollandi csin és tisztaság világszerte ismeretes. Ezt látni mindenütt, utczán vagy szobában, és ennek minden darabka butorán, legyen az fa vagy üveg
(1844 Erdélyi János²)
Eszeveszett agy fundálhatta csak ki: ingó-bingóvá tenni a mozdulatlan anyaföldet, valakinek a kilencven darabka rétjét és szántóját összetolni egybe, s közelebb vagy távolabb vinni, mint eddig volt, egyszóval kimozdítani a helyéből
(1883 Mikszáth Kálmán)
[a reggeli] többnyire csak zsömléből és néhány darabka pirítósból állt
(1983 e. Tandori Dezső ford.De Quincey)
5. (rég)
színpadi előadásra szánt kisebb művészi alkotás
Nemzeti szinházat jól lássuk majd állni, meg ne bukjanak ott szerzők darabkái
(1866 Tóth Kálmán)
Nagyobb türelmü közönségnél a „nagy darab” elé még egy […] egyfölvonásos darabkát is szoktak biggyeszteni
(1893 PallasLex.)
5a.
rövidebb zenei műalkotás
Kedves behizelgő darabkák ezek, melyeket a zongoraiskolák tanulmányozása mellett a kis tanuló élvezettel tanulgathat
(1911 Zenelap)
Volt többek között zenélő rokkája s olyan karosszéke, mely ha ráültek, furulyahangon eljátszott néhány zenei darabkát
(1939 Hoffmann Edith)
ÖU: drágakődarabka, kenyérdarabka, mozaikdarabka, papírdarabka, posztódarabka, szalonnadarabka, szivardarabka, vajdarabka, vasdarabka
Sz: darabkás
Vö. CzF. ~, darabkánként; ÉrtSz.; TESz. darab; ÉKsz.; SzT.

Beállítások