deciméter fn 4B4dm

’〈a hosszúság mértékegységeként:〉 egytized méter’ ❖ deciméter = 0,1 méter (1893 PallasLex. CD02) | [A víz mélységét mérő lécen] a mérték régebben általában a láb és az ú. n. marok (6 hüvelyk) volt, újabban a deciméter szerinti beosztás mind általánosabb (1915 RévaiNagyLex. C5708, 566) | a tőzegmohák erős vízfelszívó képességüknél fogva a vízszintet jelentősen megemelhetik. Ez a mi lápjainkon csak deciméterekben mérhető (1997 Természet Világa CD50).

a. (jelzőként) ’vhány ilyen egységnyi 〈kiterjedés〉’ ❖ [az agávé] merev (1-2 m. hosszu, 2 dm. széles v. szélesebb, lent 1 dm. vastag) levelei rózsamódra csoportosulnak (1893 PallasLex. CD02) | a [tojásíró] szerszám egy deciméter hosszúságú, irónvastagságú fácska (1909 Malonyay Dezső CD07) | A talajban a napi hőmérsékletváltozás 10-20 cm-es mélységig figyelhető meg, míg az évszakok váltakozása pár deciméter mélységig érezhető (1998 Természet Világa CD50).

b. (vhány) ilyen egységnyi kiterjedés’ ❖ [az ún. rézpala] tulajdonképen erősen bitumenes agyagpala, melynek vastagsága sehol sem több 6 dm.-nél (1893 PallasLex. CD02) | A 2-3 m. hosszu [jelző]karók felváltva fehérre és vörösre vannak deciméterenként festve (1896 PallasLex. CD02) | a centrifugális erő több deciméterrel növelheti (vagy csökkentheti) a dobás nagyságát (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; TESz. deci; ÉKsz.; IdSz.

deciméter főnév 4B4
dm -4B4
〈a hosszúság mértékegységeként:〉 egytized méter
deciméter = 0,1 méter
(1893 PallasLex.)
[A víz mélységét mérő lécen] a mérték régebben általában a láb és az ú. n.úgynevezett marok (6 hüvelyk) volt, újabban a deciméter szerinti beosztás mind általánosabb
(1915 RévaiNagyLex.)
a tőzegmohák erős vízfelszívó képességüknél fogva a vízszintet jelentősen megemelhetik. Ez a mi lápjainkon csak deciméterekben mérhető
(1997 Természet Világa)
a. (jelzőként)
vhány ilyen egységnyi 〈kiterjedés〉
[az agávé] merev (1-2 m.méter hosszu, 2 dm. széles v.vagy szélesebb, lent 1 dm. vastag) levelei rózsamódra csoportosulnak
(1893 PallasLex.)
a [tojásíró] szerszám egy deciméter hosszúságú, irónvastagságú fácska
(1909 Malonyay Dezső)
A talajban a napi hőmérsékletváltozás 10-20 cm-escentiméteres mélységig figyelhető meg, míg az évszakok váltakozása pár deciméter mélységig érezhető
(1998 Természet Világa)
b.
(vhány) ilyen egységnyi kiterjedés
[az ún. rézpala] tulajdonképen erősen bitumenes agyagpala, melynek vastagsága sehol sem több 6 dm.-nél
(1893 PallasLex.)
A 2-3 m.méter hosszu [jelző]karók felváltva fehérre és vörösre vannak deciméterenként festve
(1896 PallasLex.)
a centrifugális erő több deciméterrel növelheti (vagy csökkentheti) a dobás nagyságát
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; TESz. deci; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások