denunciáns fn és mn 4A8 (vál, pejor)

I. fn (jelzőként is)

(vmely hatóságnál) vkit feljelentő, besúgó, ill. vmit eláruló, bejelentő személy’ ❖ [a harmincadot meg nem fizetőkre kirótt büntetésből] a’ Denuntiánsnak, és Apprehendensnek [= az elfogó személynek] kinek kinek egy-egy Harmad […] Réſz adatik, egy Harmad Réſz pedig mindenkor az Ærarium [= kincstár] ſzámára marad (1788 Harmincadi rendtartás C2813, L2[v]) | A nyomorult denuncziáns ellen fölzúdult, mondhatni, az egész város (1880 Frankenburg Adolf C1763, 172) | a királyi tábla három szavazat ellenében 1837 elején Lovassy Lászlót tízesztendei börtönre, […] a denunciáns Lapsánszkyt látszatra szintén tíz évre ítélte el (1933 Szekfű Gyula CD42) | ahol nincs közösségi ellenőrzés, ahol egy embertől függ a dolgok irányítása, az emberek megítélése – ott megnő a denunciánsok és karrieristák száma (1990 Pruzsinszky Sándor CD30).

II. mn (ritk)

’ilyen személytől származó, rá jellemző 〈megnyilvánulás, szöveg〉’ ❖ [Emil Reich 1892-ben megjelent röpiratában] nagy feltűnést keltett, hogy a „Kölnische Zeitung” denunciáns sóhajjal fordult a bécsi egyetemhez: hogyan habilitálhatja magántanárrá az egyetem ily forradalmi könyv szerzőjét! (1919 Földi Mihály CD10) | Denunciáns jellegűnek érzem a „hivatásos ellenzékiség” emlegetését (1986 Gadó György 2003005, 366) | [Fodor József] ezt a denunciáns cikkecskét [ti. a többek közt Gelléri Andor Endre hallgatását is kifogásoló, 1944. februári írását] „kifelejtette” Az Újságba írt műveinek kötetéből (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. IdSz. denunciáns · denunciátor

denunciáns főnév és melléknév 4A8 (vál, pejor)
I. főnév (jelzőként is)
(vmely hatóságnál) vkit feljelentő, besúgó, ill. vmit eláruló, bejelentő személy
[a harmincadot meg nem fizetőkre kirótt büntetésből] a’ Denuntiánsnak, és Apprehendensnek [= az elfogó személynek] kinek kinek egy-egy Harmad […] Réſz adatik, egy Harmad Réſz pedig mindenkor az Ærarium [= kincstár] ſzámára marad
(1788 Harmincadi rendtartás)
A nyomorult denuncziáns ellen fölzúdult, mondhatni, az egész város
(1880 Frankenburg Adolf)
a királyi tábla három szavazat ellenében 1837 elején Lovassy Lászlót tízesztendei börtönre, […] a denunciáns Lapsánszkyt látszatra szintén tíz évre ítélte el
(1933 Szekfű Gyula)
ahol nincs közösségi ellenőrzés, ahol egy embertől függ a dolgok irányítása, az emberek megítélése – ott megnő a denunciánsok és karrieristák száma
(1990 Pruzsinszky Sándor)
II. melléknév (ritk)
ilyen személytől származó, rá jellemző 〈megnyilvánulás, szöveg〉
[Emil Reich 1892-ben megjelent röpiratában] nagy feltűnést keltett, hogy a „Kölnische Zeitung” denunciáns sóhajjal fordult a bécsi egyetemhez: hogyan habilitálhatja magántanárrá az egyetem ily forradalmi könyv szerzőjét!
(1919 Földi Mihály)
Denunciáns jellegűnek érzem a „hivatásos ellenzékiség” emlegetését
(1986 Gadó György)
[Fodor József] ezt a denunciáns cikkecskét [ti. a többek közt Gelléri Andor Endre hallgatását is kifogásoló, 1944. februári írását] „kifelejtette” Az Újságba írt műveinek kötetéből
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. IdSz. denunciáns · denunciátor

Beállítások