deszkapalló fn 1A

1. ’hosszú deszka, deszkaszál’ ❖ Asser […] deszka darab, deszka palló; Bretter, Dielen (1818 Márton József¹ C3043, 270. hasáb) | A talpfákba az építendő ház négy szögletén, valamint a választófalak két végén is, egy-egy oszlopot állítottak, melyek a falak mentére eső oldalon ki voltak zsilyipelve (vájva) s ezekbe bocsájtották be, élükkel egymásra, a hársfából vagy tölgyfából hasogatott és durván ácsolt deszkapallókat az ú. n. ravást, amíg csak a ház kívánt magasságát el nem érték (1916 e. Malonyay Dezső CD07) | a gabonás hajó deszkapallókból épült (1999 Magyar néprajz CD47).

1a. ’ebből való híd, járda stb.’ ❖ „Nem hallasz valamit?” – kérdé Teodóra, kinek ugy tetszett, mintha a hosszu deszka-pallón valami recsegés közelednék. „Valóban – mond az agg nő […] – az ajtó felé léptek közelednek?” (1847 Jósika Miklós C2403, 195) | Az egyházi szertartás alatt a főtemplom ajtajától a Ferencziek templomáig vezető utczákon és téreken deszka-palló állittatott, s az háromszinü posztóval vonatott be (1867 Salamon Ferenc 8402003, 178) | És hova visz az a kis deszkapalló [a folyón át], a melynek csak egyik oldalán van karfája? (1894 Tóth Béla¹ ford.–Ohnet C4261, 63) | boroshordók döngését [hallgatom] a deszkapallók lejtőin (1969 Konrád György 9351003, 185).

2. (rég) ’〈helyiségben:〉 deszkából készült padló’ ❖ [az étkezőben az asztal alatt] jó volna egy pokrótz, […] a’ deszka pallónak nagyobb tisztasága végett (1830 Némethy József ford. 8333006, 121) | Ha a surolatlan mocskos deszka-pallóra lép az ember, porfelhő száll föl minden lépésnél (1877 Vértesi Arnold C4451, 199) | A fejedelem járkálni kezdett a szobában, a vastag deszkapalló recsegett a csizmája alatt (1922 Móricz Zsigmond 9462003, 146).

deszkapalló főnév 1A
1.
hosszú deszka, deszkaszál
Asser […] deszka darab, deszka palló; Bretter, Dielen
(1818 Márton József¹)
A talpfákba az építendő ház négy szögletén, valamint a választófalak két végén is, egy-egy oszlopot állítottak, melyek a falak mentére eső oldalon ki voltak zsilyipelve (vájva) s ezekbe bocsájtották be, élükkel egymásra, a hársfából vagy tölgyfából hasogatott és durván ácsolt deszkapallókat az ú. n.úgynevezett ravást, amíg csak a ház kívánt magasságát el nem érték
(1916 e. Malonyay Dezső)
a gabonás hajó deszkapallókból épült
(1999 Magyar néprajz)
1a.
ebből való híd, járda stb.
„Nem hallasz valamit?” – kérdé Teodóra, kinek ugy tetszett, mintha a hosszu deszka-pallón valami recsegés közelednék. „Valóban – mond az agg nő […] – az ajtó felé léptek közelednek?”
(1847 Jósika Miklós)
Az egyházi szertartás alatt a főtemplom ajtajától a Ferencziek templomáig vezető utczákon és téreken deszka-palló állittatott, s az háromszinü posztóval vonatott be
(1867 Salamon Ferenc)
És hova visz az a kis deszkapalló [a folyón át], a melynek csak egyik oldalán van karfája?
(1894 Tóth Béla¹ ford.Ohnet)
boroshordók döngését [hallgatom] a deszkapallók lejtőin
(1969 Konrád György)
2. (rég)
〈helyiségben:〉 deszkából készült padló
[az étkezőben az asztal alatt] jó volna egy pokrótz, […] a’ deszka pallónak nagyobb tisztasága végett
(1830 Némethy József ford.)
Ha a surolatlan mocskos deszka-pallóra lép az ember, porfelhő száll föl minden lépésnél
(1877 Vértesi Arnold)
A fejedelem járkálni kezdett a szobában, a vastag deszkapalló recsegett a csizmája alatt
(1922 Móricz Zsigmond)

Beállítások