desztilláció fn 1A (Kém)

’〈kémiai eljárásként:〉 anyag halmazállapot-változást eredményező hevítése majd lehűtése bizonyos összetevőinek szétválasztása céljából’ ❖ a’ füſtölgö Salétrom-ſpirituſnak étheres olajokkal (olea aetherea), avagy az ollyan teſtekkel való deſtillátzióban, a’ mellyekben valami gyúlladó matéria vagyon (1780 Rácz Sámuel ford.–Haeckel 7278024, 7) | A’ mint a’ kőszén’ destillatioja nevekedik a’ lombikban, a’ csepegő ’s gázforma nedvesség a’ BB függőleges emelcsőalaku csövek által a’ latirányos C csőbe vezettetik (1834 Fillértár 8623004, 285) | A keményítő száraz desztillációjánál szénsav, szénoxid, szénhidrogének, ecetsav, kozmás anyagok és viz megy el és porózus szén marad vissza (1895 PallasLex. CD02) | az alkoholos oldat desztillációja sok energiát igényel (1997 Természet Világa CD50).

Sz: desztillációs.

Vö. SzT.; IdSz.

desztilláció főnév 1A (Kém)
〈kémiai eljárásként:〉 anyag halmazállapot-változást eredményező hevítése majd lehűtése bizonyos összetevőinek szétválasztása céljából
a’ füſtölgö Salétrom-ſpirituſnak étheres olajokkal (olea aetherea), avagy az ollyan teſtekkel való deſtillátzióban, a’ mellyekben valami gyúlladó matéria vagyon
(1780 Rácz Sámuel ford.Haeckel)
A’ mint a’ kőszén’ destillatioja nevekedik a’ lombikban, a’ csepegő ’s gázforma nedvesség a’ BB függőleges emelcsőalaku csövek által a’ latirányos C csőbe vezettetik
(1834 Fillértár)
A keményítő száraz desztillációjánál szénsav, szénoxid, szénhidrogének, ecetsav, kozmás anyagok és viz megy el és porózus szén marad vissza
(1895 PallasLex.)
az alkoholos oldat desztillációja sok energiát igényel
(1997 Természet Világa)
Sz: desztillációs
Vö. SzT.; IdSz.

Beállítások