determináció fn 1A

1. (Tud) ’vmely fogalomnak, dolognak vmely kategóriába, osztályba történő besorolása által a többi fogalomtól való elhatárolása, ill. annak nyelvi formában történő kifejeződése; meghatározás’ ❖ a feudalismusnak csak nyugaton is vagy ötven faja ismeretes, miket bajos közös determinatio alá vonni (1889 Salamon Ferenc 8402004, 221) | [Kalchbrenner Károly mikológus] véleménye, főleg szabatos determinációi folytán, mérvadó, mondhatni döntő volt (1897 Magyar írók élete CD27) | A derékszögű háromszög fogalma a háromszög fogalmának további determinációja, mely által most már a többi háromszögektől el van különítve, határolva (1912 RévaiNagyLex. C5701, 481) | [Spinoza meghatározása] szerint a determináció: tagadás (1969 Eörsi István ford.–Lukács 9405004, 180) | determináció (meghatározás; valamely objektum hovatartozásának megállapítása) (1999 Szegedi László CD58).

2. (Fil) ’vmely tényezők által eredményezett, a körülményekből adódó, oksági meghatározottság, ill. vminek így meghatározott volta’ ❖ [A hatalom] milyen imponáló erővel s nyugalommal vágja el a kauzalitások sorát. Egyet fordít a kulcson s adieu emberség, természet, determináció! (1903 Ady Endre CD0801) | ethikai determinatio (1911 Szabó Dezső 9623018, 81) | Kozma Lajos enteriőrjeit is a polgári belső építkezésnek ez az Európa-szerte uralkodó, általános művészeti helyzete determinálja. Nem éppen kedvező determináció (1926 Kállai Ernő CD10) | [Taine] széleskörű, sokrétű történeti determinációját [Riedl Frigyes] néhány egyszerű tényezőre szűkíti (táj, család, alapalkat, események), s a szemléleti helyett inkább csak érzelmi, hangulati meghatározottságot mutat fel eredményül (1965 Németh G. Béla CD53) | Újabb fordulatot jelentett a nyolcvanas években a gondolkodásnak (és immáron a nyelvnek is) az írásbeliségtől, annak fajtáitól való determinációjának felismerése (1998 Új Könyvek CD29).

2a. (Fil) ’ilyen meghatározottságot eredményező tényező, ill. vminek ilyen meghatározottságot eredményező volta’ ❖ Tragikus testünk mindig fátum és determináció volt betegségre, bűnre, perverzitásra (1911 Szabó Dezső CD10) | Ha szabadságon a tudat azon képességét értjük, hogy minden külső determinációtól megszabadulva, túlemelje az individuumot bármely történelmi-társadalmi korlátozáson, úgy e fogalom nem más, mint ideologikus illúzió (1966 Márkus György 9424001, 90) | Nem tudjuk kellően magyarázni a társadalom és a történelem determinációját az irodalminak elfogadott szövegek létrehozásában, ill. befogadásában (1982 Odorics Ferenc 2019010, 710) | [a kényszerköltségvetés] csak részben felel meg rövid távú gazdasági gondjainknak, azoknak a determinációknak, amelyek között élünk (1990 Országgyűlési Napló CD62).

3. (Biol) ’az élőlény egyedfejlődésének az a génszinten lezajló folyamata, amelynek során eldől, hogy az embrionális sejtek milyen szöveti sejtekké alakulnak, hogyan differenciálódnak tovább, ill. az így kialakult kötöttség, meghatározottság’ ❖ Determináció a biológiában az a folyamat, mely a kezdetben mindenféle lehetőséget magában foglaló (elméletileg mindenre képes, omnipotens) csira egyes területeinek végső fejlődését megszabja (1935 RévaiNagyLex. C5717, 254) | biológiai kötöttségeink (determinációink) velünk születnek, rajtuk változtatni csak kis mértékben tudunk (1972–1975 Martinkó András 1104002, 387) | A determináció egy génszinten lezajló folyamat, mely a sejt morfológiai változásában nem nyilvánul meg (1996 Természet Világa CD50).

4. (Pénz) ’meghatározott pénzösszegnek egy bizonyos időpontban v. időpontig történő kifizetésére vonatkozó kötelezettség, ill. az így kifizetendő v. kifizetett pénzösszeg’ ❖ a költségvetés determinációi ilyen erősen megkötik az új adónemből [ti. a gépjárműadóból] befolyó bevételek felhasználását (1991 Országgyűlési Napló CD62) | A kormány eddigi döntéseinek első félévi determinációja 7,2 milliárd forint, amelyek a második félévben újabb 4,5 milliárd forint kiadással járnak (1995 Magyar Hírlap CD09) | nem volt determináció, a [területfejlesztési] források ténylegesen szabad, elkölthető források voltak (1998 Tények könyve CD37) | az 1999-ről áthozott 43 milliárd forintos támogatási ígérvény – determináció – eleve csökkentette a 138 milliárd forint közvetlen agrárcélú támogatási alapot (2000 Figyelő CD2601).

5. (rég, hiv v. vál) ’vmely ügyben meghozott döntés, határozat’ ❖ [a makkoltatást végző disznópásztorok bére] is azoknak [ti. a tizenkét hozzáértő személynek] determinátiójok szerént leszen (1775 A rendtartó székely falu 7154043, 188) | leverő determinatioja a léleknek, mikor a Múzsák társaságára többé méltatlannak határozza magát (1816 Bölöni Farkas Sándor C2567, 295) | csak egyet [ti. törvényjavaslatot] említek, amit a lármások keresztülvívtak s determinatióba is hozattak (1831 Kossuth Lajos CD32) | azon tisztességes jámbor személyt, kit mi keresünk sziveskedjék eléállitani a determinatio szerint (1858 Vasárnapi Újság CD56).

Sz: determinációs.

Vö. ÉrtSz.; SzT.; IdSz.

determináció főnév 1A
1. (Tud)
vmely fogalomnak, dolognak vmely kategóriába, osztályba történő besorolása által a többi fogalomtól való elhatárolása, ill. annak nyelvi formában történő kifejeződése; meghatározás
a feudalismusnak csak nyugaton is vagy ötven faja ismeretes, miket bajos közös determinatio alá vonni
(1889 Salamon Ferenc)
[Kalchbrenner Károly mikológus] véleménye, főleg szabatos determinációi folytán, mérvadó, mondhatni döntő volt
(1897 Magyar írók élete)
A derékszögű háromszög fogalma a háromszög fogalmának további determinációja, mely által most már a többi háromszögektől el van különítve, határolva
(1912 RévaiNagyLex.)
[Spinoza meghatározása] szerint a determináció: tagadás
(1969 Eörsi István ford.Lukács)
determináció (meghatározás; valamely objektum hovatartozásának megállapítása)
(1999 Szegedi László)
2. (Fil)
vmely tényezők által eredményezett, a körülményekből adódó, oksági meghatározottság, ill. vminek így meghatározott volta
[A hatalom] milyen imponáló erővel s nyugalommal vágja el a kauzalitások sorát. Egyet fordít a kulcson s adieu emberség, természet, determináció!
(1903 Ady Endre)
ethikai determinatio
(1911 Szabó Dezső)
Kozma Lajos enteriőrjeit is a polgári belső építkezésnek ez az Európa-szerte uralkodó, általános művészeti helyzete determinálja. Nem éppen kedvező determináció
(1926 Kállai Ernő)
[Taine] széleskörű, sokrétű történeti determinációját [Riedl Frigyes] néhány egyszerű tényezőre szűkíti (táj, család, alapalkat, események), s a szemléleti helyett inkább csak érzelmi, hangulati meghatározottságot mutat fel eredményül
(1965 Németh G. Béla)
Újabb fordulatot jelentett a nyolcvanas években a gondolkodásnak (és immáron a nyelvnek is) az írásbeliségtől, annak fajtáitól való determinációjának felismerése
(1998 Új Könyvek)
2a. (Fil)
ilyen meghatározottságot eredményező tényező, ill. vminek ilyen meghatározottságot eredményező volta
Tragikus testünk mindig fátum és determináció volt betegségre, bűnre, perverzitásra
(1911 Szabó Dezső)
Ha szabadságon a tudat azon képességét értjük, hogy minden külső determinációtól megszabadulva, túlemelje az individuumot bármely történelmi-társadalmi korlátozáson, úgy e fogalom nem más, mint ideologikus illúzió
(1966 Márkus György)
Nem tudjuk kellően magyarázni a társadalom és a történelem determinációját az irodalminak elfogadott szövegek létrehozásában, ill.illetve befogadásában
(1982 Odorics Ferenc)
[a kényszerköltségvetés] csak részben felel meg rövid távú gazdasági gondjainknak, azoknak a determinációknak, amelyek között élünk
(1990 Országgyűlési Napló)
3. (Biol)
az élőlény egyedfejlődésének az a génszinten lezajló folyamata, amelynek során eldől, hogy az embrionális sejtek milyen szöveti sejtekké alakulnak, hogyan differenciálódnak tovább, ill. az így kialakult kötöttség, meghatározottság
Determináció a biológiában az a folyamat, mely a kezdetben mindenféle lehetőséget magában foglaló (elméletileg mindenre képes, omnipotens) csira egyes területeinek végső fejlődését megszabja
(1935 RévaiNagyLex.)
biológiai kötöttségeink (determinációink) velünk születnek, rajtuk változtatni csak kis mértékben tudunk
(1972–1975 Martinkó András)
A determináció egy génszinten lezajló folyamat, mely a sejt morfológiai változásában nem nyilvánul meg
(1996 Természet Világa)
4. (Pénz)
meghatározott pénzösszegnek egy bizonyos időpontban v. időpontig történő kifizetésére vonatkozó kötelezettség, ill. az így kifizetendő v. kifizetett pénzösszeg
a költségvetés determinációi ilyen erősen megkötik az új adónemből [ti. a gépjárműadóból] befolyó bevételek felhasználását
(1991 Országgyűlési Napló)
A kormány eddigi döntéseinek első félévi determinációja 7,2 milliárd forint, amelyek a második félévben újabb 4,5 milliárd forint kiadással járnak
(1995 Magyar Hírlap)
nem volt determináció, a [területfejlesztési] források ténylegesen szabad, elkölthető források voltak
(1998 Tények könyve)
az 1999-ről áthozott 43 milliárd forintos támogatási ígérvény – determináció – eleve csökkentette a 138 milliárd forint közvetlen agrárcélú támogatási alapot
(2000 Figyelő)
5. (rég, hiv v. vál)
vmely ügyben meghozott döntés, határozat
[a makkoltatást végző disznópásztorok bére] is azoknak [ti. a tizenkét hozzáértő személynek] determinátiójok szerént leszen
(1775 A rendtartó székely falu)
leverő determinatioja a léleknek, mikor a Múzsák társaságára többé méltatlannak határozza magát
(1816 Bölöni Farkas Sándor)
csak egyet [ti. törvényjavaslatot] említek, amit a lármások keresztülvívtak s determinatióba is hozattak
(1831 Kossuth Lajos)
azon tisztességes jámbor személyt, kit mi keresünk sziveskedjék eléállitani a determinatio szerint
(1858 Vasárnapi Újság)
Sz: determinációs
Vö. ÉrtSz.; SzT.; IdSz.

Beállítások