determinált mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → determinál.

II. mn 12A

1. (Fil v. vál) ’bizonyos körülmények, tényezők hatására kialakult, azok által meghatározott 〈dolog〉’ ❖ De vajon mi az egyéniség? Alapjában véve nem egyéb, mint bizonyos miliő determinált terméke (1905 Juhász Gyula¹ 9284820, 60) | Akár egy halom hasitott fa, hever egymáson a világ, szoritja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát s igy mindenik determinált (1934 József Attila 9282099, 199) | determináltan emelkedő kamatlábak (1989 Tények könyve CD37) | miután az expo megrendezési kötelezettségét törvény írja elő, lehetőségeink determináltak (1992 Országgyűlési Napló CD62).

2. (Fil v. vál) ’vmilyen sorsa ítélt, szánt, annak alakulására befolyással nem bíró 〈személy〉’ ❖ anyagi érdekeivel szinte kizárólag determináltnak feltüntetett kisnemesség (1923 Szekfű Gyula CD58) | Hardenberg kétségkívül a legdetermináltabb zabáló, kivel valaha is találkoztam (1943 Bóka László ford.–Széchenyi CD1502) | A történelmi fejlődés […] az egyszerre determinált és szabad ember cselekvésén keresztül realizálódik (1975 Berend T. Iván 2056001, 5).

3. (rég, ritk) ’határozott, magabiztos, nem habozó 〈megnyilvánulás〉’ ❖ [O. úr] M. uramnak determinált és gúnyos kifejezése miatt némi elégtételt veendő, a’ „Pesther Tageblatt”-ban egy rövidke tudósitást bocsát közre (1842 Pesti Hírlap CD61).

Sz: determináltság.

Vö. SzT.

determinált melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévdeterminál.
II. melléknév 12A
1. (Fil v. vál)
bizonyos körülmények, tényezők hatására kialakult, azok által meghatározott 〈dolog〉
De vajon mi az egyéniség? Alapjában véve nem egyéb, mint bizonyos miliő determinált terméke
(1905 Juhász Gyula¹)
Akár egy halom hasitott fa, hever egymáson a világ, szoritja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát s igy mindenik determinált
(1934 József Attila)
determináltan emelkedő kamatlábak
(1989 Tények könyve)
miután az expo megrendezési kötelezettségét törvény írja elő, lehetőségeink determináltak
(1992 Országgyűlési Napló)
2. (Fil v. vál)
vmilyen sorsa ítélt, szánt, annak alakulására befolyással nem bíró 〈személy〉
anyagi érdekeivel szinte kizárólag determináltnak feltüntetett kisnemesség
(1923 Szekfű Gyula)
Hardenberg kétségkívül a legdetermináltabb zabáló, kivel valaha is találkoztam
(1943 Bóka László ford.Széchenyi)
A történelmi fejlődés […] az egyszerre determinált és szabad ember cselekvésén keresztül realizálódik
(1975 Berend T. Iván)
3. (rég, ritk)
határozott, magabiztos, nem habozó 〈megnyilvánulás〉
[O. úr] M. uramnak determinált és gúnyos kifejezése miatt némi elégtételt veendő, a’ „Pesther Tageblatt”-ban egy rövidke tudósitást bocsát közre
(1842 Pesti Hírlap)
Sz: determináltság
Vö. SzT.

Beállítások