dogmatikai mn 18A

1. (Vall) ’a hittételek rendszerébe, a dogmatikába belefoglalt v. hitigazságnak számító, vallási dogmának tekintett 〈tétel v. tény〉, ill. e rendszerrel, a dogmatikával összhangban álló 〈szempont, tanítás stb.〉’ ❖ az Istenség Dogmaticai létele eránt kétségei voltak (1823 Zádor György C2571, 404) | minden hivő az egyháznak dogmatikai tények körül való itéletét teljes és feltétlenül benső hódolattal tartozik fogadni (1893 PallasLex. CD02) | Horváth Cyrill szerint a protestáns prédikátorok […] felhasználták a régi katolikus énekeket, elhagyták a dogmatikai felfogásukkal ellenkező részeket, a régi strófákba belevitték új tanításaikat (1930 Pintér Jenő CD44) | [Tertullianus] most fejti ki dogmatikai tanítását is (1938 Korunk Szava 2131001, 425) | A kabbala metafizikai, dogmatikai és exegétikai [= bibliamagyarázati] tételek gazdag tára (1989 HaagLex. ford. CD1208) | Nem befolyásolják a prófétát esztétikai vagy mai értelemben vett dogmatikai szempontok (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2. (Vall) ’a dogmatikához mint teológiai diszciplínához köthető, ill. ennek tárgykörébe tartozó 〈dolgozat, írásmű, könyv stb.〉’ ❖ Az én tiszteletem a’ püspöki fölsőség iránt világos dogmatikai leczkéimből (1834 Guzmics Izidor C5272, 368) | [Dávid Ferenc] ékesenszólása és dogmatikai munkái (1873 Orbán Balázs 8340022, 246) | [Petrus Lombardus] főműve […], melyben a régi egyházi atyák tételeit magyarázta, a középkor legtöbbet használt dogmatikai kézikönyve volt (1910 Csizmadia Lajos CD1211) | A II. Vatikáni Zsinat […] dogmatikai dekrétuma (1989 HaagLex. ford. CD1208).

2a. ’erre jellemző, ill. az ezt művelő személyre valló’ ❖ azokban […] kevés a dogmatikai mélység (1867 Tolnai Lajos C4200, 181) | Lehetséges, hogy egy ilyen író nem volt lélekben meggyőződött hitvalló, hiszen dogmatikai szigorúsággal véve a dolgot, nem volt az Petőfi sem, sőt Arany sem (1940 Pintér Jenő CD44) | A XVIII. század európai teológiai gondolkodásának jellegzetes vonása, hogy […] háttérbe szorulnak a protestáns ortodoxia dogmatikai precízióra törekvő jegyei (1991 Magyar reformátusok CD1210).

3. (Jog is) ’a tételes jogtudományon alapuló, ill. jogszabályok tételes struktúrájával összhangban álló 〈rendszer, módszer stb.〉’ ❖ Nemzeti jogirodalmunk ókori termékei (1565-ig) dogmaticai rendszerben feldolgozva és bemutatva (1879 Bakos Gábor CD57) | [August Anschütz] német jogtudós és jogtanár […]. Munkáit a dogmatikai s a történelmi módszerek egyesítésének iránya jellemzi (1911 RévaiNagyLex. C5697, 674) | Az 1843. évi (nevezhető így is: Deák-féle) javaslat már minden ízében megfelelt a korszerű, sőt legtöbb vonatkozásában akár a mai dogmatikai és a büntetőjogi kódextől általánosan elvárható feltételeknek (1998 Balogh Elemér CD51).

4. (rég, ritk, Fil) ’az észkritikai módszer alkalmazásától mentes 〈filozófia〉’ ❖ mielőtt a világ filozofiai megismerését megkisértenők, előbb az ismereterőt vizsgáljuk […]. Amely filozofia ezt az előző kutatást mellőzi, az Kant szerint dogmatizmus, ugy hogy e szempontból az összes filozofiai rendszerek kritikaiakra és dogmatikaiakra oszthatók (1895 PallasLex. CD02) | Transcendens […], filozófiai és matematikai műszó. A filozófiában jelenti Kant óta azt, ami a tapasztalatnak, illetőleg a megismerésnek határait túllépi s így ilyen az egész régi dogmatikai filozófia (1925 RévaiNagyLex. C5714, 452).

Vö. ÉKsz.².

dogmatikai melléknév 18A
1. (Vall)
a hittételek rendszerébe, a dogmatikába belefoglalt v. hitigazságnak számító, vallási dogmának tekintett 〈tétel v. tény〉, ill. e rendszerrel, a dogmatikával összhangban álló 〈szempont, tanítás stb.〉
az Istenség Dogmaticai létele eránt kétségei voltak
(1823 Zádor György )
minden hivő az egyháznak dogmatikai tények körül való itéletét teljes és feltétlenül benső hódolattal tartozik fogadni
(1893 PallasLex.)
Horváth Cyrill szerint a protestáns prédikátorok […] felhasználták a régi katolikus énekeket, elhagyták a dogmatikai felfogásukkal ellenkező részeket, a régi strófákba belevitték új tanításaikat
(1930 Pintér Jenő)
[Tertullianus] most fejti ki dogmatikai tanítását is
(1938 Korunk Szava)
A kabbala metafizikai, dogmatikai és exegétikai [= bibliamagyarázati] tételek gazdag tára
(1989 HaagLex. ford.)
Nem befolyásolják a prófétát esztétikai vagy mai értelemben vett dogmatikai szempontok
(1995 Jubileumi kommentár)
2. (Vall)
a dogmatikához mint teológiai diszciplínához köthető, ill. ennek tárgykörébe tartozó 〈dolgozat, írásmű, könyv stb.〉
Az én tiszteletem a’ püspöki fölsőség iránt világos dogmatikai leczkéimből
(1834 Guzmics Izidor)
[Dávid Ferenc] ékesenszólása és dogmatikai munkái
(1873 Orbán Balázs)
[Petrus Lombardus] főműve […], melyben a régi egyházi atyák tételeit magyarázta, a középkor legtöbbet használt dogmatikai kézikönyve volt
(1910 Csizmadia Lajos)
A II. Vatikáni Zsinat […] dogmatikai dekrétuma
(1989 HaagLex. ford.)
2a.
erre jellemző, ill. az ezt művelő személyre valló
azokban […] kevés a dogmatikai mélység
(1867 Tolnai Lajos)
Lehetséges, hogy egy ilyen író nem volt lélekben meggyőződött hitvalló, hiszen dogmatikai szigorúsággal véve a dolgot, nem volt az Petőfi sem, sőt Arany sem
(1940 Pintér Jenő)
A XVIII. század európai teológiai gondolkodásának jellegzetes vonása, hogy […] háttérbe szorulnak a protestáns ortodoxia dogmatikai precízióra törekvő jegyei
(1991 Magyar reformátusok)
3. (Jog is)
a tételes jogtudományon alapuló, ill. jogszabályok tételes struktúrájával összhangban álló 〈rendszer, módszer stb.〉
Nemzeti jogirodalmunk ókori termékei (1565-ig) dogmaticai rendszerben feldolgozva és bemutatva
(1879 Bakos Gábor )
[August Anschütz] német jogtudós és jogtanár […]. Munkáit a dogmatikai s a történelmi módszerek egyesítésének iránya jellemzi
(1911 RévaiNagyLex.)
Az 1843. évi (nevezhető így is: Deák-féle) javaslat már minden ízében megfelelt a korszerű, sőt legtöbb vonatkozásában akár a mai dogmatikai és a büntetőjogi kódextől általánosan elvárható feltételeknek
(1998 Balogh Elemér)
4. (rég, ritk, Fil)
az észkritikai módszer alkalmazásától mentes 〈filozófia〉
mielőtt a világ filozofiai megismerését megkisértenők, előbb az ismereterőt vizsgáljuk […]. Amely filozofia ezt az előző kutatást mellőzi, az Kant szerint dogmatizmus, ugy hogy e szempontból az összes filozofiai rendszerek kritikaiakra és dogmatikaiakra oszthatók
(1895 PallasLex.)
Transcendens […], filozófiai és matematikai műszó. A filozófiában jelenti Kant óta azt, ami a tapasztalatnak, illetőleg a megismerésnek határait túllépi s így ilyen az egész régi dogmatikai filozófia
(1925 RévaiNagyLex.)
Vö. ÉKsz.²

Beállítások