dogma fn 6A

1. (tulajdonnév részeként is) (Vall) ’vmely vallás alapvetőnek, hitigazságnak számító tanítása, ill. 〈a katolikusoknál:〉 olyan, az Isten által kinyilatkoztatottnak és megváltoztathatatlannak tartott igazság, hittétel, amelynek elfogadása kötelező a hívek részéről, míg elutasítását, tagadását az egyház eretnekségnek tekinti’ ❖ némelly nemzetek egéſzlen-meg változtatták, tsorbitották ’s meg-tagadták ezen [ti. az átlényegülésről szóló] dogmát vagy-is hit-tanitáſt (1790 Laczkovics János 7205005, 49) | Sokan úgy gondolkodnak még, hogy a’ Vallást a’ Dogmák tartyák fenn: Isten őrizz! mi lenne a’ szerint a’ Vallásból? Nem egyéb egy Policziai eszköznél a’ Papok’ ’s Uralkodók’ kezébe (1813 Sipos Pál C2564, 124) | E könyvben az unitár hitelvek csábitó szinben tüntetvék fel, a dogmák nevei is megtartvák (1875 Raffaj Domokos 8642001, 345) | a reformáció hitvallása a Szentírást ismerte el a hit és élet egyedüli zsinórmértékének, s minden hittétel, dogma és egyházi tan egyedüli fundámentomának (1954 Nagy Barna CD1211) | Jelentős tevékenységet fejtett ki Jeromos a Mária-dogmák védelmezésében és az egyházi hatalom megszilárdítása érdekében (1977 Gecse Gusztáv 1057006, 325) | A protestáns egyházak (és később a szekták) jelenléte azt a nagy űrt tölti be, amelyet a figyelmét az isteni ige helyett a dogmákra fordító katolikus egyház hagyott maga után (1992 Bernáth Tamás ford.–Zambrano 2020004, 74).

2. (Tud, kül. Fil) ’elfogadott tudományos elv, törvény, ill. filozófiai tantétel’ ❖ Szeretném a’ Philosophusi dogmák historiáját igen hitelesen tudni. – Mi lehet bolondabb mint az Epicur atomusainak egymásba ragadások? (1812 Kazinczy Ferenc C2562, 270) | E feltételezett értelmi egyenlőség nélkül, az egyének szabad vizsgálati joga, az absolut társadalmi egyenlőség dogmája és a népfelség elmélete nem állotta volna ki a komolyabb vitatás sarát (1873 Pauler Gyula CD57) | A természettudomány az emberiség fénye lett. Gondolatokat, mint: fejlődés, sejt, vitamin, okság, dogmákká léptettek elő (1934 Hamvas Béla 9221001, 1) | [Oláh György] munkái döntötték meg a szén négy vegyértékűségének dogmáját, és új utakat nyitottak a szénhidrogének előállítására (1995 Természet Világa CD50).

3. (pejor) ’megkérdőjelezhetetlen igazságként kezelt korlátolt, merev elv, tétel stb.’ ❖ el nem hitetik ők mí velünk azt, hogy az ő kemény dogmájokban kiszabott keskeny határokon kivűl nem lehet élet és üdvösség! ’s hogy „a mennyei költés, sírjába hanyattlik, egész betsétől és erejétől megfosztatik a’ Magyarok’ földgyén” (1808 Batsányi János 7023019, 10) | Csokonaiból e korszak legtermészetesebb és legszilajabb költője lesz, akinek élete merev dogmák ellen vívott szélmalom-harcban és saját féktelensége ellen küzdő forrongásban merül ki (1904 Juhász Gyula¹ 9284802, 23) | a polgári iskola igaz gyökér-verését megakadályozta a magyar közvélemény egy jelentőségében messze kiható tragikus dogmája: intelligens embert csak a középiskola nevel (1929 Sághelyi Lajos CD52) | A régi NSZK-ban két dogma, érinthetetlennek gondolt tétel szabta meg a bevándorlás rendjét (1996 Magyar Hírlap CD09).

4. (egysz-ban) (Tört/sajtó) ’kötelező jelleggel végrehajtandó rendelet, határozat, ill. politikai utasítás, parancs’ ❖ a török birodalom feltartása [= fenntartása] dogmává vált (1876 Kossuth Lajos CD32) | A radikálisok és szocialisták az ő szent dogmájukra hivatkoznak: szocializálni kell a tudást és a műveltséget. És az új ortográfia e nagy célt szolgálja (1906 Ady Endre CD0801) | Dogma […] a. m. határozat (1926 TolnaiÚjLex. C5720, 315) | A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a múlt év végén elfogadott finanszírozási rendelet nem „dogma”, ha szükséges, év közben is módosíthatják (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

dogma főnév 6A
1. (tulajdonnév részeként is) (Vall)
vmely vallás alapvetőnek, hitigazságnak számító tanítása, ill. 〈a katolikusoknál:〉 olyan, az Isten által kinyilatkoztatottnak és megváltoztathatatlannak tartott igazság, hittétel, amelynek elfogadása kötelező a hívek részéről, míg elutasítását, tagadását az egyház eretnekségnek tekinti
némelly nemzetek egéſzlen-meg változtatták, tsorbitották ’s meg-tagadták ezen [ti. az átlényegülésről szóló] dogmát vagy-is hit-tanitáſt
(1790 Laczkovics János)
Sokan úgy gondolkodnak még, hogy a’ Vallást a’ Dogmák tartyák fenn: Isten őrizz! mi lenne a’ szerint a’ Vallásból? Nem egyéb egy Policziai eszköznél a’ Papok’ ’s Uralkodók’ kezébe
(1813 Sipos Pál)
E könyvben az unitár hitelvek csábitó szinben tüntetvék fel, a dogmák nevei is megtartvák
(1875 Raffaj Domokos)
a reformáció hitvallása a Szentírást ismerte el a hit és élet egyedüli zsinórmértékének, s minden hittétel, dogma és egyházi tan egyedüli fundámentomának
(1954 Nagy Barna)
Jelentős tevékenységet fejtett ki Jeromos a Mária-dogmák védelmezésében és az egyházi hatalom megszilárdítása érdekében
(1977 Gecse Gusztáv)
A protestáns egyházak (és később a szekták) jelenléte azt a nagy űrt tölti be, amelyet a figyelmét az isteni ige helyett a dogmákra fordító katolikus egyház hagyott maga után
(1992 Bernáth Tamás ford.Zambrano)
2. (Tud, kül. Fil)
elfogadott tudományos elv, törvény, ill. filozófiai tantétel
Szeretném a’ Philosophusi dogmák historiáját igen hitelesen tudni. – Mi lehet bolondabb mint az Epicur atomusainak egymásba ragadások?
(1812 Kazinczy Ferenc)
E feltételezett értelmi egyenlőség nélkül, az egyének szabad vizsgálati joga, az absolut társadalmi egyenlőség dogmája és a népfelség elmélete nem állotta volna ki a komolyabb vitatás sarát
(1873 Pauler Gyula)
A természettudomány az emberiség fénye lett. Gondolatokat, mint: fejlődés, sejt, vitamin, okság, dogmákká léptettek elő
(1934 Hamvas Béla)
[Oláh György] munkái döntötték meg a szén négy vegyértékűségének dogmáját, és új utakat nyitottak a szénhidrogének előállítására
(1995 Természet Világa)
3. (pejor)
megkérdőjelezhetetlen igazságként kezelt korlátolt, merev elv, tétel stb.
el nem hitetik ők mí velünk azt, hogy az ő kemény dogmájokban kiszabott keskeny határokon kivűl nem lehet élet és üdvösség! ’s hogy „a mennyei költés, sírjába hanyattlik, egész betsétől és erejétől megfosztatik a’ Magyarok’ földgyén”
(1808 Batsányi János)
Csokonaiból e korszak legtermészetesebb és legszilajabb költője lesz, akinek élete merev dogmák ellen vívott szélmalom-harcban és saját féktelensége ellen küzdő forrongásban merül ki
(1904 Juhász Gyula¹)
a polgári iskola igaz gyökér-verését megakadályozta a magyar közvélemény egy jelentőségében messze kiható tragikus dogmája: intelligens embert csak a középiskola nevel
(1929 Sághelyi Lajos)
A régi NSZKNémet Szövetségi Köztársaság-ban két dogma, érinthetetlennek gondolt tétel szabta meg a bevándorlás rendjét
(1996 Magyar Hírlap)
4. (egysz-ban) (Tört/sajtó)
kötelező jelleggel végrehajtandó rendelet, határozat, ill. politikai utasítás, parancs
a török birodalom feltartása [= fenntartása] dogmává vált
(1876 Kossuth Lajos)
A radikálisok és szocialisták az ő szent dogmájukra hivatkoznak: szocializálni kell a tudást és a műveltséget. És az új ortográfia e nagy célt szolgálja
(1906 Ady Endre)
Dogma […] a. m.annyi mint határozat
(1926 TolnaiÚjLex.)
A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a múlt év végén elfogadott finanszírozási rendelet nem „dogma”, ha szükséges, év közben is módosíthatják
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások