dohányjövedék fn 3B8

1. ’az államnak (a dohány termesztésére,) dohánytermékek gyártására, ill. forgalomba hozatalára vonatk. kizárólagos joga; dohánymonopólium’ ❖ A dohányjövedék is lényeges módosulásokon ment keresztül (1873 Athenaeum C0028, 327) | A dohányjövedéknek vagy dohányegyedáruságnak (monopolium) elméletileg háromféle alakja van: a) termelési monopolium, midőn a dohánytermelést kizárólag az állam űzi (nincs sehol); b) gyártási monopolium, midőn a termelés meg van engedve s csak a gyárlás és az eladás van az állam kezében; c) eladási v. kereskedelmi monopolium, midőn a termelés és gyártás megengedett s az állam csak az eladást tartja fenn magának (1912 RévaiNagyLex. C5701, 649) | [az ún. Frankenstein-féle záradék értelmében:] amennyiben a pénzügyi vámokból és dohányjövedékből egy-egy ország területén nagyobb bevétel jelentkeznék, mint amekkora az ország területével és lakosságával arányban állna, a többletből maga az illető ország is részesül (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42).

1a. ’az ebből származó állami bevétel mint adójövedelem’ ❖ a dohányjövedék tételeinél […] is Orbán szólalt fel (1887 Mikszáth Kálmán CD04) | a magyar dohányjövedék 1891. már 27,4 millió forinttal szaporította az állambevételt (1893 PallasLex. CD02) | az ellenzéki pártok képviselői kétségeiket fejezték ki afelett, hogy zárjegyek ragasztása és ennek ellenőrzése révén komoly eredményeket lehet elérni a szesz-, kávé- és dohányjövedék behajtása területén (1993 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’a dohány termesztésével, a dohánytermékek előállításával és forgalomba hozatalával kapcs. ügyeket kezelő állami szerv, intézmény’ ❖ szándékozik-e tehát a pénzügyminister ur ezen el nem kelt dohányt a kincstár illetőleg dohány-jövedék számára méltányosabb ár mellett beváltani (1870 Lónyay Menyhért 8276002, 200) | A papírgyár termékeit többnyire a tartományi kormány és a dohányjövedék fogyasztja, a többit pedig Indiába szállítják (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Jankó Pál] 1892 óta Konstantinápolyban élt, mint az állami dohányjövedék tisztviselője, majd (1904) osztályfőnöke (1930 ZeneiLex. CD49) | 1850-től lett állami monopólium a dohány, 1867-től pedig a magyar pénzügyminisztériumhoz tartozik a dohányjövedék (1998 Lengvári István CD58).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

dohányjövedék főnév 3B8
1.
az államnak (a dohány termesztésére,) dohánytermékek gyártására, ill. forgalomba hozatalára vonatk. kizárólagos joga; dohánymonopólium
A dohányjövedék is lényeges módosulásokon ment keresztül
(1873 Athenaeum)
A dohányjövedéknek vagy dohányegyedáruságnak (monopolium) elméletileg háromféle alakja van: a) termelési monopolium, midőn a dohánytermelést kizárólag az állam űzi (nincs sehol); b) gyártási monopolium, midőn a termelés meg van engedve s csak a gyárlás és az eladás van az állam kezében; c) eladási v.vagy kereskedelmi monopolium, midőn a termelés és gyártás megengedett s az állam csak az eladást tartja fenn magának
(1912 RévaiNagyLex.)
[az ún. Frankenstein-féle záradék értelmében:] amennyiben a pénzügyi vámokból és dohányjövedékből egy-egy ország területén nagyobb bevétel jelentkeznék, mint amekkora az ország területével és lakosságával arányban állna, a többletből maga az illető ország is részesül
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
1a.
az ebből származó állami bevétel mint adójövedelem
a dohányjövedék tételeinél […] is Orbán szólalt fel
(1887 Mikszáth Kálmán)
a magyar dohányjövedék 1891. már 27,4 millió forinttal szaporította az állambevételt
(1893 PallasLex.)
az ellenzéki pártok képviselői kétségeiket fejezték ki afelett, hogy zárjegyek ragasztása és ennek ellenőrzése révén komoly eredményeket lehet elérni a szesz-, kávé- és dohányjövedék behajtása területén
(1993 Országgyűlési Napló)
2.
a dohány termesztésével, a dohánytermékek előállításával és forgalomba hozatalával kapcs. ügyeket kezelő állami szerv, intézmény
szándékozik-e tehát a pénzügyminister ur ezen el nem kelt dohányt a kincstár illetőleg dohány-jövedék számára méltányosabb ár mellett beváltani
(1870 Lónyay Menyhért)
A papírgyár termékeit többnyire a tartományi kormány és a dohányjövedék fogyasztja, a többit pedig Indiába szállítják
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Jankó Pál] 1892 óta Konstantinápolyban élt, mint az állami dohányjövedék tisztviselője, majd (1904) osztályfőnöke
(1930 ZeneiLex.)
1850-től lett állami monopólium a dohány, 1867-től pedig a magyar pénzügyminisztériumhoz tartozik a dohányjövedék
(1998 Lengvári István)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások