dolgoztat ige 5a8

1. ts ’(vmely munkában) foglalkoztat, alkalmaz, ill. munkára késztet v. kötelez, kényszerít vkit, vmit’ ❖ Szegény Közembereinket pedig az ide közel álló hadi gállyákon dolgoztatják, ſzáraz kenyéren ’s vizen (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419026, 830) | [ha] bezárnak öt, tiz, husz esztendőre nem bánom ’s megvernek fertályesztendőnként ’s koplaltatnak, dolgoztatnak, nem bánom, akár mit, csak ne akasszanak fel (1845 Eötvös József 8126005, 147) | a cselédet reggeli hattól esti tizenegyig dolgoztatták, a minimális bérért (1949 Nagy Lajos 9472006, 293) | Átlagosan négy malom, egy nagy kemence s a még szükséges felszerelés tartozott a mintegy öt-hat rabszolgát és néhány öszvért vagy szamarat dolgoztató pékmesterek üzeméhez (1973 Castiglione László 9076001, 84) | [a Fiat] 221 ezer alkalmazottat dolgoztat (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. tn ’vmely munkát végeztet, csináltat (vkivel, vmivel)’ ❖ Huſzon öt eſztendeje már, hogy a Spanyolok annak [ti. a várnak] ersíttetésén dolgoztatának, ki tudja, hány ezer embernek élete veſztével (1780 Magyar Hírmondó 7444001, 26) | Három esztendős Tsikóval is lehet dolgoztatni, de keveset, és könnyet (1819 e. Nagyváthy János 8328010, 34) | [a] pesti bútorosok is vele dolgoztatnak, mert ilyen műasztalos Pesten sincs, ez Bécsben tanult, kérem, mert ez mindent tud (1919 Balázs Béla CD10) | [A napszámosok] az alföldi városok ún. embörpiacain (legény-, leányvásár) gyülekeztek, ahol a dolgoztatni szándékozók rájuk találtak (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153008, 631) | több pénzintézet is dolgoztatott szerződés, illetve munkavállalási engedély nélkül (1999 Magyar Hírlap CD09).

1b. ts ’〈vmely munkát〉 végeztet, csináltat’ ❖ Ha itt az Uraság, Vármegye, Katonaság, vagy a’ Községnek ſzámára valamit kell dolgoztatni, melly nehéz az ide ’s tova el-ſzéllett munkáſokat […] öſzve hajtani? (1786 Kónyi János ford.–Tessedik C2734, 458) | a profósz [= börtönőr] megáll külső ajtóm előtt, mely egészen nyitva volt betegeskedéseim miatt, s megkövet, hogy a külső ajtót bezárja, mert, úgymond, a folyosón valamit kell dolgoztatnia (1812 Kazinczy Ferenc 7163009, 187) | azt kérdeztem meg, hogy miféle munkát akarnak dolgoztatni velem (1934 Tamási Áron 9701005, 100).

1c. ts (rég) ’〈vmely művet〉 munkával létrehoz’ ❖ [az Erdélyi Nyelvművelő Társaság] köteleſsége, a’ Nyelv Eleinek jó és fundamentomos meg-tanuláſokra ſzolgálo jó kézi könyvetskéket dolgozni és dolgoztatni (1795 Az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság iratai 7156004, 185) | Nem lehet az középszerű Mívész, a’ ki által a’ maga fejét a’ Bonaparte Lucián leánya márványban és élet’ nagyságában dolgoztatá (1821 Kazinczy Ferenc C2570, 393) | Jakab mester aranyműves által dolgoztatnak két kívűl s belűl megaranyzott fedeles kupát (1874 Ipolyi Arnold CD57).

1d. tn dolgoztat vkinél ’árucikket, kül. ruhaneműt rendszeresen vmely iparosnál, cégnél csináltat’ ❖ ezután is csak sziveskedjék nálunk dolgoztatni méltóságod (1859 Matkovics Pál 8299002, 2) | Az úri pompát ebben a korban nem a mostani mértékkel állapították meg, hogy mekkora istállót tart, mennyi estélyt ád az illető s kinél dolgoztat Párizsban vagy Bécsben a felesége (1908–1910 Mikszáth Kálmán 8312017, 213) | meglátott egy táblát, azét a cipészét, akinél hivataltársai dolgoztattak (1939 Laczkó Géza CD10) | Unalmas szeretői voltak, akik nem kerültek sokba, viszont drága szabónál dolgoztatott (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ts ’Működtet, működésre késztet vmit.’

2a. ’〈eszközt, gépet stb.〉 működtet, használatban tart’ ❖ [Urbán] dolgoztatta ágyúit keményen (1848 Március Tizenötödike C3027, 828) | [a gőzgép] szolgáltatván annyi gőzerőt, melylyel két gabona-őrlőmalmot, miken 20 munkaóra alatt 80–100 mérő buzát lisztté őrölhetni vagy egy cséplőgépet dolgoztatni lehet (1858 Vasárnapi Újság CD56) | három készüléket [ti. magnót] is dolgoztatott: az elsőbe műveinek nyers szövegét mondta, a másodikba a finomított, árnyalt változatot, míg a harmadikba a feleségének szóló, az írásjelekre is kiterjedő, végleges diktandót (1974 Galsai Pongrác 9171002, 71) | [a minőségvizsgáló intézetben] a mosogatógépet automata dolgoztatja, kinyitja az ajtót, zsíros piszkot spriccel bele, majd mosogatószert adagol, becsukja az ajtót és megnyomja az indítógombot (1996 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’〈vmely testrészt, szervet〉 tudatosan, szándékosan használva működésre késztet vki, ill. működtet, működésben tart vmi’ ❖ éjjel-nappal dolgoztatják agyukat (1904 Lovik Károly CD53) | [a mély rekeszizomlégzés] a legracionálisabb s ez dolgoztatja a teljes tüdőt (1933 TolnaiÚjLex. C5737, 127) | Még elég jó formában vagyok. Dolgoztatom az izmaimat (1967 Elbert János ford.–Albee 9121003, 35) | dolgoztatja lábujjait béleletlen bőrcsizmájában (1994 Magyar Hírlap CD09).

3. ts (rég) ’〈földet, ültetvényt〉(meg)műveltet’ ❖ Itt a’ tavasz, építetnem is, szőlőt is kell dolgoztatnom (1807 Kazinczy Ferenc C2557, 499) | Ha netalántán vidikiek, vagy helybéli birtokosok szőlőiket vintzellérek áltol dolgoztatnák, azok után kötelessek vigyázni (1812 Soproni Szemle CD52) | A földmívelésnek e nép [ti. az örmény] már nem barátja, annyira, hogy még saját földjét is idegennel dolgoztatja (1896 PallasLex. CD02).

Ö: agyon~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dolog; ÉKsz.; SzT. ~, dolgoztathat

dolgoztat ige 5a8
1. tárgyas
(vmely munkában) foglalkoztat, alkalmaz, ill. munkára késztet v. kötelez, kényszerít vkit, vmit
Szegény Közembereinket pedig az ide közel álló hadi gállyákon dolgoztatják, ſzáraz kenyéren ’s vizen
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
[ha] bezárnak öt, tiz, husz esztendőre nem bánom ’s megvernek fertályesztendőnként ’s koplaltatnak, dolgoztatnak, nem bánom, akár mit, csak ne akasszanak fel
(1845 Eötvös József)
a cselédet reggeli hattól esti tizenegyig dolgoztatták, a minimális bérért
(1949 Nagy Lajos)
Átlagosan négy malom, egy nagy kemence s a még szükséges felszerelés tartozott a mintegy öt-hat rabszolgát és néhány öszvért vagy szamarat dolgoztató pékmesterek üzeméhez
(1973 Castiglione László)
[a Fiat] 221 ezer alkalmazottat dolgoztat
(2000 Magyar Hírlap)
1a. tárgyatlan
vmely munkát végeztet, csináltat (vkivel, vmivel)
Huſzon öt eſztendeje már, hogy a Spanyolok annak [ti. a várnak] ersíttetésén dolgoztatának, ki tudja, hány ezer embernek élete veſztével
(1780 Magyar Hírmondó)
Három esztendős Tsikóval is lehet dolgoztatni, de keveset, és könnyet
(1819 e. Nagyváthy János)
[a] pesti bútorosok is vele dolgoztatnak, mert ilyen műasztalos Pesten sincs, ez Bécsben tanult, kérem, mert ez mindent tud
(1919 Balázs Béla)
[A napszámosok] az alföldi városok ún.úgynevezett embörpiacain (legény-, leányvásár) gyülekeztek, ahol a dolgoztatni szándékozók rájuk találtak
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
több pénzintézet is dolgoztatott szerződés, illetve munkavállalási engedély nélkül
(1999 Magyar Hírlap)
1b. tárgyas
〈vmely munkát〉 végeztet, csináltat
Ha itt az Uraság, Vármegye, Katonaság, vagy a’ Községnek ſzámára valamit kell dolgoztatni, melly nehéz az ide ’s tova el-ſzéllett munkáſokat […] öſzve hajtani?
(1786 Kónyi János ford.Tessedik)
a profósz [= börtönőr] megáll külső ajtóm előtt, mely egészen nyitva volt betegeskedéseim miatt, s megkövet, hogy a külső ajtót bezárja, mert, úgymond, a folyosón valamit kell dolgoztatnia
(1812 Kazinczy Ferenc)
azt kérdeztem meg, hogy miféle munkát akarnak dolgoztatni velem
(1934 Tamási Áron)
1c. tárgyas (rég)
〈vmely művet〉 munkával létrehoz
[az Erdélyi Nyelvművelő Társaság] köteleſsége, a’ Nyelv Eleinek jó és fundamentomos meg-tanuláſokra ſzolgálo jó kézi könyvetskéket dolgozni és dolgoztatni
(1795 Az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság iratai)
Nem lehet az középszerű Mívész, a’ ki által a’ maga fejét a’ Bonaparte Lucián leánya márványban és élet’ nagyságában dolgoztatá
(1821 Kazinczy Ferenc)
Jakab mester aranyműves által dolgoztatnak két kívűl s belűl megaranyzott fedeles kupát
(1874 Ipolyi Arnold)
1d. tárgyatlan dolgoztat vkinél
árucikket, kül. ruhaneműt rendszeresen vmely iparosnál, cégnél csináltat
ezután is csak sziveskedjék nálunk dolgoztatni méltóságod
(1859 Matkovics Pál)
Az úri pompát ebben a korban nem a mostani mértékkel állapították meg, hogy mekkora istállót tart, mennyi estélyt ád az illető s kinél dolgoztat Párizsban vagy Bécsben a felesége
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
meglátott egy táblát, azét a cipészét, akinél hivataltársai dolgoztattak
(1939 Laczkó Géza)
Unalmas szeretői voltak, akik nem kerültek sokba, viszont drága szabónál dolgoztatott
(1997 Magyar Hírlap)
2. tárgyas
Működtet, működésre késztet vmit.
2a.
〈eszközt, gépet stb.〉 működtet, használatban tart
[Urbán] dolgoztatta ágyúit keményen
(1848 Március Tizenötödike)
[a gőzgép] szolgáltatván annyi gőzerőt, melylyel két gabona-őrlőmalmot, miken 20 munkaóra alatt 80–100 mérő buzát lisztté őrölhetni vagy egy cséplőgépet dolgoztatni lehet
(1858 Vasárnapi Újság)
három készüléket [ti. magnót] is dolgoztatott: az elsőbe műveinek nyers szövegét mondta, a másodikba a finomított, árnyalt változatot, míg a harmadikba a feleségének szóló, az írásjelekre is kiterjedő, végleges diktandót
(1974 Galsai Pongrác)
[a minőségvizsgáló intézetben] a mosogatógépet automata dolgoztatja, kinyitja az ajtót, zsíros piszkot spriccel bele, majd mosogatószert adagol, becsukja az ajtót és megnyomja az indítógombot
(1996 Magyar Hírlap)
2b.
〈vmely testrészt, szervet〉 tudatosan, szándékosan használva működésre késztet vki, ill. működtet, működésben tart vmi
éjjel-nappal dolgoztatják agyukat
(1904 Lovik Károly)
[a mély rekeszizomlégzés] a legracionálisabb s ez dolgoztatja a teljes tüdőt
(1933 TolnaiÚjLex.)
Még elég jó formában vagyok. Dolgoztatom az izmaimat
(1967 Elbert János ford.Albee)
dolgoztatja lábujjait béleletlen bőrcsizmájában
(1994 Magyar Hírlap)
3. tárgyas (rég)
〈földet, ültetvényt〉 (meg)műveltet
Itt a’ tavasz, építetnem is, szőlőt is kell dolgoztatnom
(1807 Kazinczy Ferenc)
Ha netalántán vidikiek, vagy helybéli birtokosok szőlőiket vintzellérek áltol dolgoztatnák, azok után kötelessek vigyázni
(1812 Soproni Szemle)
A földmívelésnek e nép [ti. az örmény] már nem barátja, annyira, hogy még saját földjét is idegennel dolgoztatja
(1896 PallasLex.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dolog; ÉKsz.; SzT. ~, dolgoztathat

Beállítások