domborodik tn ige 12a5

1. ’folyamatosan domborúvá válik, gömbölyded alakot ölt’ ❖ lehet a’ [vesszőből font méhkasba] fonás közben-is vendég karókat belé-tenni rövideket, hogy jobban domborodjék (1788 Ravazdy András 7276001, 21) | a’ vizekenn domborodik ’s meg vissza lapúl a’ hab (1806 Verseghy Ferenc C4441, 236) | a Soltészék Mariskája csakugyan állapotos, […] a hasa domborodik (1940 Veres Péter C4411, 49) | [a mesék varázsszavai] közt is van tényleges ráolvasásként is ismert vagy esetleg abból keletkezett (pl. „Kuc, kerekedjél, lapos, domborodjál!”) (1982 NéprajziLex. CD47).

2. ’dombszerű, gömbölyded alakban áll, domborúan (ki)emelkedik’ ❖ Miként illenék réája az udvari öltözet! Hát ezek a’ domborodo kis kellemeteégek, mellyeket ugy téttzik, hogy önnön maga a’ ſzerelem helyheztetett oda? […] Hány eſztendös vagy, Léonorka? (1775 Báróczi Sándor ford.–Marmontel 7031005, 243) | Itt borúljon rám a szemfödél, itt Domborodjék a sir is fölöttem (1844 Petőfi Sándor 8366054, 108) | Magasan domborodik fölötte a mennyei kék; levegője hatalmas békével látszik tele lenni (1918 Barta Lajos 9033001, 35) | Alig domborodó teknő (1980 Marsall László 1103028, 102).

3. (vál) ’〈alak, jellem vmely (írás)műben〉 vmivé formálódik, (ki)alakul, ill. 〈téma, tulajdonság, vonás stb.〉 szemléletesen, hangsúlyosan megjelenik, jól érzékelhetővé válik’ ❖ [a színműben] a működő alakok nem domborodhatnak élő egyénekké (1855 Greguss Ágost 8163013, 27) | [Chaplinnek ezen a régi filmjén] még csak észre sem lehet venni a ma világosan a szemünk elé domborodó nagyságát, mélységét (1929 Bárdos Artúr CD10) | [Alföldi Róbert] a nézők orra alá dörgöli, hogy lám milyen aktuális az a dráma, amit megrendezett. Hogy ez minél inkább domborodjon, a Figaro házasságába beleír szlengszavakat, mai szófordulatokat (2000 Magyar Hírlap CD09).

J: domborul.

Ö: fel~, ki~.

Sz: domborodás.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. domború; ÉKsz.; ÚMTsz.

domborodik tárgyatlan ige 12a5
1.
folyamatosan domborúvá válik, gömbölyded alakot ölt
lehet a’ [vesszőből font méhkasba] fonás közben-is vendég karókat belé-tenni rövideket, hogy jobban domborodjék
(1788 Ravazdy András)
a’ vizekenn domborodik ’s meg vissza lapúl a’ hab
(1806 Verseghy Ferenc)
a Soltészék Mariskája csakugyan állapotos, […] a hasa domborodik
(1940 Veres Péter)
[a mesék varázsszavai] közt is van tényleges ráolvasásként is ismert vagy esetleg abból keletkezett (pl.például „Kuc, kerekedjél, lapos, domborodjál!”)
(1982 NéprajziLex.)
2.
dombszerű, gömbölyded alakban áll, domborúan (ki)emelkedik
Miként illenék réája az udvari öltözet! Hát ezek a’ domborodo kis kellemeteégek, mellyeket ugy téttzik, hogy önnön maga a’ ſzerelem helyheztetett oda? […] Hány eſztendös vagy, Léonorka?
(1775 Báróczi Sándor ford.Marmontel)
Itt borúljon rám a szemfödél, itt Domborodjék a sir is fölöttem
(1844 Petőfi Sándor)
Magasan domborodik fölötte a mennyei kék; levegője hatalmas békével látszik tele lenni
(1918 Barta Lajos)
Alig domborodó teknő
(1980 Marsall László)
3. (vál)
〈alak, jellem vmely (írás)műben〉 vmivé formálódik, (ki)alakul, ill. 〈téma, tulajdonság, vonás stb.〉 szemléletesen, hangsúlyosan megjelenik, jól érzékelhetővé válik
[a színműben] a működő alakok nem domborodhatnak élő egyénekké
(1855 Greguss Ágost)
[Chaplinnek ezen a régi filmjén] még csak észre sem lehet venni a ma világosan a szemünk elé domborodó nagyságát, mélységét
(1929 Bárdos Artúr)
[Alföldi Róbert] a nézők orra alá dörgöli, hogy lám milyen aktuális az a dráma, amit megrendezett. Hogy ez minél inkább domborodjon, a Figaro házasságába beleír szlengszavakat, mai szófordulatokat
(2000 Magyar Hírlap)
Sz: domborodás
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. domború; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások