dombos mn 15A

1. ’olyan 〈terület, hely〉, ahol dombok vannak’ ❖ [a török lovasság sík területen] könynyebben dolgozhatik, mint ſem a’ dombos, hegyes és ſok völgyekkel el-válaſztatott, és ſzaggattatott helyen (1789 Gvadányi József C1925, 224) | [A Zaire folyam Boma környéki szakaszán hajózva] a kellemes hullámzatu dombos és zöld vegetatióval fedett partokon sok kis helységek valának láthatók (1857 Magyar László 8286002, 39) | dombos nógrádi tájak (1910 Schöpflin Aladár CD10) | A dombos, olajfás katalán táj nagy hatást gyakorolt rá [ti. Gaudíra], akárcsak honfitársaira, Picassóra, Miróra és Dalira (1984 Moravánszky Ákos 1112004, 25).

2. ’dombszerűen (ki)emelkedő 〈hely, terület〉, ill. ilyen helyre, területre jellemző 〈elhelyezkedés, körülmény stb.〉’ ❖ A’ dombos halmokra […] haſznos vólna imitt amott illendö rendbe ollyan fákat el-ültetni, mellyeknek kivált levelei, a’ juhoknak jó eledelt ſzolgáltatnának (1774 Tapasztalásból merített oktatás ford. C4090, 113) | állását egy domboſabb helyre épitette, az honnan mindeneket ſzemlélhetett (1786 Sándor István ford.–Rabener 7287010, 37) | [Bokod] szántóföldei is emelkedett dombosak, de sikeres buzát teremnek (1851 Fényes Elek 8141004, 149) | dombos fekvésü [földbirtok] (1904 Pénz és Föld 2111001, 7) | [az autók] lerontottak a dombos útról a völgybe (1911 Kádár Endre CD10) | dombos terepviszonyok (1997 Borhy László CD17).

2a. ’kerekdeden domborodó 〈tárgy, testrész stb.〉, ill. ilyen tárgyra, testrészre jellemző 〈alak, forma〉’ ❖ a’ daganat […] a’ kzepében világos-piros, dombos (1778 Rácz Sámuel ford.–Störck C3570, 234) | nagy ezüstgombok fityegnek alá dombos melléről (1876 Ágai Adolf C0546, 301) | [A krizolit nevű drágakövet] sorosan v. táblásan, ritkábban rózsának s dombosan szokták megmunkálni (1895 PallasLex. CD02) | Domborítás 1. a szíjkerekek kerületi felszinének […] középen dombos alakuvá esztergályozását jelenti (1912 RévaiNagyLex. C5701, 670) | [Medzsnun] Lejla dombos sírját megleli. Homlokával a földet illeti (1966 Rab Zsuzsa ford.–Nizámí Gandzsaví 9539023, 77).

Ö: dimbes-~.

ÖU: halmos-~, hegyes-~, völgyes-~.

ÖE: ~-halmos, ~-hegyes, ~-völgyes.

Sz: dombosodik.

Vö. CzF. ~, dombosan; ÉrtSz.; TESz. domb; ÉKsz.; SzT. ~, dombosan; ÚMTsz.

dombos melléknév 15A
1.
olyan 〈terület, hely〉, ahol dombok vannak
[a török lovasság sík területen] könynyebben dolgozhatik, mint ſem a’ dombos, hegyes és ſok völgyekkel el-válaſztatott, és ſzaggattatott helyen
(1789 Gvadányi József)
[A Zaire folyam Boma környéki szakaszán hajózva] a kellemes hullámzatu dombos és zöld vegetatióval fedett partokon sok kis helységek valának láthatók
(1857 Magyar László)
dombos nógrádi tájak
(1910 Schöpflin Aladár)
A dombos, olajfás katalán táj nagy hatást gyakorolt rá [ti. Gaudíra], akárcsak honfitársaira, Picassóra, Miróra és Dalira
(1984 Moravánszky Ákos)
2.
dombszerűen (ki)emelkedő 〈hely, terület〉, ill. ilyen helyre, területre jellemző 〈elhelyezkedés, körülmény stb.〉
A’ dombos halmokra […] haſznos vólna imitt amott illendö rendbe ollyan fákat el-ültetni, mellyeknek kivált levelei, a’ juhoknak jó eledelt ſzolgáltatnának
(1774 Tapasztalásból merített oktatás ford.)
állását egy domboſabb helyre épitette, az honnan mindeneket ſzemlélhetett
(1786 Sándor István ford.Rabener)
[Bokod] szántóföldei is emelkedett dombosak, de sikeres buzát teremnek
(1851 Fényes Elek)
dombos fekvésü [földbirtok]
(1904 Pénz és Föld)
[az autók] lerontottak a dombos útról a völgybe
(1911 Kádár Endre)
dombos terepviszonyok
(1997 Borhy László)
2a.
kerekdeden domborodó 〈tárgy, testrész stb.〉, ill. ilyen tárgyra, testrészre jellemző 〈alak, forma〉
a’ daganat […] a’ kzepében világos-piros, dombos
(1778 Rácz Sámuel ford.Störck)
nagy ezüstgombok fityegnek alá dombos melléről
(1876 Ágai Adolf)
[A krizolit nevű drágakövet] sorosan v.vagy táblásan, ritkábban rózsának s dombosan szokták megmunkálni
(1895 PallasLex.)
Domborítás 1. a szíjkerekek kerületi felszinének […] középen dombos alakuvá esztergályozását jelenti
(1912 RévaiNagyLex.)
[Medzsnun] Lejla dombos sírját megleli. Homlokával a földet illeti
(1966 Rab Zsuzsa ford.Nizámí Gandzsaví)
ÖU: halmos-dombos, hegyes-dombos, völgyes-dombos
ÖE: dombos-halmos, dombos-hegyes, dombos-völgyes
Sz: dombosodik
Vö. CzF. ~, dombosan; ÉrtSz.; TESz. domb; ÉKsz.; SzT. ~, dombosan; ÚMTsz.

Beállítások