drusza fn 6A (rendsz. birt szjeles alakban) (biz)

1. ’〈a beszélővel v. a szóban forgó emberrel〉 azonos (kereszt)nevű személy, névrokon’ ❖ Többi vendégeim a tűzhez szorulnak, De a bogaraktul – kivált a druszámnak – Nincs nyugta, azért csak fel s alá járkálnak (1776 Radvánszky János C0221, 97) | Vezeték neved’ Druszája [ti. Szentgyörgyi Gellért, akiről Kazinczy Szentgyörgyi Józsefnek ír] a’ maga Sallustjával [ti. Sallustius-fordításával] engem megajándékoza (1811 Kazinczy Ferenc C2562, 15) | Dumas Sándor szeretetreméltó ember… nem hiába, hogy druszám (1847 Petőfi Sándor 8366456, 75) | – Maga valóságos Báthory Erzsébet. Nem csoda, hogy a druszája. Kegyetlen. Igazi kis gyilkos maga. Erzsike elnevette magát (1893 Mikszáth Kálmán CD04) | ne hagyd magad elriasztani, drusza, kun legény lennél vagy mi (1923 Laczkó Géza CD10) | Juhász Gyula egyszer négykézlábra állt és a hátán lovagoltatta meg három-négyéves kis druszáját, Ortutay Gyulát (1991 Paládi-Kovács Attila CD30).

1a. ’vmivel (részben) azonos elnevezésű dolog, jelenség’ ❖ [az Erdélyi Híradónak] Budapesti ját-jával (druszájával) ugy is meggyült már a baja (1846 Hetilap CD61) | megjelent az északamerikai helységek névlajstroma, melly szerint 27 kerület és 156 város és falu Washington nevet visel […]. Itt aztán vakarhatja a fültövit ennyi drusza között a szegény posta expeditor [= kézbesítő] (1854 Vasárnapi Újság CD56) | Suczaweny falunál a folyó [ti. a Szereth] kisebb druszájával, a Kis-Szerethtel gyarapodik (1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | egy cég, szervezet – még nem regisztrált – nevét bárki más is lefoglalhatja magának, megfosztva ezzel a vállalatot a saját nevével azonos „www.cegnev.hu” típusú domain-név használatától. A címbitorlók később persze jó pénzért hajlandóak lemondani a névről „druszájuk” javára (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. (ritk, nyj is) ’pajtás, barát, cimbora, es. vkivel azonos korú személy’ ❖ Druga. Dru’ſka, der Freund. Druſza (1799 Gyarmathi Sámuel C1945, 310) | Girardin Emil urat – azok szerint, miket felőle a múlt esztendőben újságokban olvastam – oly druszának nem tartom, kinek példáját követni tanácsos (1845 Eötvös József 8126043, 72) | Én úgy összenőttem ezekkel a druszákkal, hogy biztosan tudom ha nekem nehéz, ha én nem bírom: akkor egyikük se bírja (1930 Gelléri Andor Endre CD10).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

drusza főnév 6A (rendsz. birt szjeles alakban) (biz)
1.
〈a beszélővel v. a szóban forgó emberrel〉 azonos (kereszt)nevű személy, névrokon
Többi vendégeim a tűzhez szorulnak, De a bogaraktul – kivált a druszámnak – Nincs nyugta, azért csak fel s alá járkálnak
(1776 Radvánszky János)
Vezeték neved’ Druszája [ti. Szentgyörgyi Gellért, akiről Kazinczy Szentgyörgyi Józsefnek ír] a’ maga Sallustjával [ti. Sallustius-fordításával] engem megajándékoza
(1811 Kazinczy Ferenc)
Dumas Sándor szeretetreméltó ember… nem hiába, hogy druszám
(1847 Petőfi Sándor)
– Maga valóságos Báthory Erzsébet. Nem csoda, hogy a druszája. Kegyetlen. Igazi kis gyilkos maga. Erzsike elnevette magát
(1893 Mikszáth Kálmán)
ne hagyd magad elriasztani, drusza, kun legény lennél vagy mi
(1923 Laczkó Géza)
Juhász Gyula egyszer négykézlábra állt és a hátán lovagoltatta meg három-négyéves kis druszáját, Ortutay Gyulát
(1991 Paládi-Kovács Attila)
1a.
vmivel (részben) azonos elnevezésű dolog, jelenség
[az Erdélyi Híradónak] Budapesti ját-jával (druszájával) ugy is meggyült már a baja
(1846 Hetilap)
megjelent az északamerikai helységek névlajstroma, melly szerint 27 kerület és 156 város és falu Washington nevet visel […]. Itt aztán vakarhatja a fültövit ennyi drusza között a szegény posta expeditor [= kézbesítő]
(1854 Vasárnapi Újság)
Suczaweny falunál a folyó [ti. a Szereth] kisebb druszájával, a Kis-Szerethtel gyarapodik
(1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
egy cég, szervezet – még nem regisztrált – nevét bárki más is lefoglalhatja magának, megfosztva ezzel a vállalatot a saját nevével azonos „www.cegnev.hu” típusú domain-név használatától. A címbitorlók később persze jó pénzért hajlandóak lemondani a névről „druszájuk” javára
(2000 Magyar Hírlap)
2. (ritk, nyj is)
pajtás, barát, cimbora, es. vkivel azonos korú személy
Druga. Dru’ſka, der Freund. Druſza
(1799 Gyarmathi Sámuel)
Girardin Emil urat – azok szerint, miket felőle a múlt esztendőben újságokban olvastam – oly druszának nem tartom, kinek példáját követni tanácsos
(1845 Eötvös József)
Én úgy összenőttem ezekkel a druszákkal, hogy biztosan tudom ha nekem nehéz, ha én nem bírom: akkor egyikük se bírja
(1930 Gelléri Andor Endre)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások