dúc¹ fn 3A

1. (Ép) ’kül. építmény, fal, ritk. vmely szerkezet alátámasztására v. megtámasztására való, (ferde irányban elhelyezett,) vastag, erős (fa)gerenda’ ❖ katona gyakorlóház, oszlop és ducz nélkűl, mellynek széle 168, hossza 630 láb (1831 Zádor Elek 8532007, 39) | a nyoszolya nem áll, hanem kétfelül a szoba sövényfalai, más két felől egyéb támaszok, czövekek, duczok, kis székek stb. tartják fenn, különben összerogyik (1836 Táncsics Mihály 8463007, 18) | Ódon, duczokkal gyámolítgatott Düledező vén rom volt akkor is (1880 Jánosi Gusztáv ford.–Tennyson C2218, 32) | Akkoriban még négy ferde dúc között állott az egyszerű sírdomb (1960 Horváth József² CD52) | [A harangházban] a császárfát és a toronyoszlopokat dúcok és viharkötők támasztják ki a harangok lengése és a szél hatása ellen (1997 Magyar néprajz CD47) | Az objektumot kívülről dúcok támasztják, a keskeny hegyi utcát az omlásveszély miatt elkerítették (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. (kissé rég) ’vminek a szétfeszítésére v. alátámasztására való rövid, kemény fadarab, pecek, ék’ ❖ [a halott boszorkány] melyébe is tölgyfa duczot verettek: de ő tsak nevetett, ’s szörnyeteg szavával ezt bömbölte: „Jó, hogy egy kis botot adtatok, annál jobban beverhetem fejeteket” (1820 Hasznos Mulatságok C0181, 255) | a’ födél deszkának a’ fiókkal való megerősitése végett, abba szinte apró duczok üttetnek (1835 Vajda Péter C4660, 20) | Láttunk egyszer egy asztalost, aki kezébe vette társának rózsafából remekelt rekeszes dobozát. […] El volt tőle ragadtatva. Tárgyilagos lelkesedése kizárólag abban nyilatkozott meg, hogy dúcokról, csapágyakról, csavarolásról meg a kötés fecskefarkjairól beszélt (1932 Kosztolányi Dezső CD10).

1b. (kissé rég) ’fagerenda, faoszlop v. farúd’ ❖ Némelly falukban ducokra táblák valának szegezve, miszerinte azon környékben koldulni fogság büntetése alatt tiltaték (1843 Gondol Dániel ford.–Dickens C1888, 81) | A két parton nagy duczok voltak, s a lánczokat éjelente ezekhez kötötték (1855 Vas Gereben C4386, 303) | az építészetben [az andráskereszt] a favázas falakban két szárfa közé X alakban keresztbefektetett és egymáson átlapolt két duc (1893 PallasLex. CD02) | Megfogják az ifjut s bilincsbe verék ott: Egy duczhoz, bitóhoz kötik őt (1899 Jánosi Gusztáv ford.–Tasso 8206009, 34) | a kidőlt palánk árva ducán is ott a földosztásra váró hirdetmény (1945 Illyés Gyula 9274069, 29).

2. ’házi galambok számára kül. oszlopon v. eresz alatt elhelyezett kis házikó; galambdúc, galambház’ ❖ Dúttz, vagy Galambház edgyet tészen (1800 Perecsényi Nagy László C3472, 115) | A galambok tollászkodnak és a ducz csapóajtójára állnak (1898 Tömörkény István 8493014, 4) | A héja fekete kört ír az égre fel, fölriad az udvar és sápadt port emel. Minden fölfelé néz, kinyílnak a szemek, a dúc két léce közt a könnyű toll remeg (1936 Radnóti Miklós 9543086, 22) | a szénapadlás fölé emelt dúcban gerlék burukkoltak (1986 Nádas Péter 9466003, 212).

2a. ’〈(méh)kas(ok elrendezési formájának) megnevezéseként〉’ ❖ A kaptárokat […] dúcba is rakhatjuk (1896 PallasLex. CD02) | Ez egy olyan öreg boszorka volt, akinek mintha annyi nyelve lett volna csőrében, amennyi darázs egy dúcban, csak még szúróbbak (1937 Tersánszky Józsi Jenő 9706009, 37).

3. (Könyv v. Műv) ’képek, szövegek (nyomdai) sokszorosítására szolgáló falap v. fémlemez, amelynek faragott pozitív v. vésett negatív mintájáról a levonat készül’ ❖ föltalálták a galvanoplasztikát, melynek segélyével a metszett rézlemez után is készítenek dúcokat (1893 PallasLex. CD02) | egy fametszet dúcait semmisítik meg néhány nyomat után (1910 Lengyel Géza CD10) | A kártyamintás dúcok általában nagyon ritkák múzeumainkban (1958 Csatkai Endre CD52) | A térkép vonalait gyakorlott metszők vésték fába, a neveket vékony fémlapocskákba öntötték és felragasztották a dúc mélyedéseibe (1997 Magyarország földje CD05) | a dúcra lerajzolják a portré vagy tájkép tükörképét, és finom vésőkkel kimetszik (1999 Természet Világa CD50).

3a. (Ipar) ’fából, agyagból, gipszből készült nyomóforma v. préselőminta’ ❖ a gömöri [kékfestő] mesterek kiküldték rajzaikat, vagy régi használatban elkopott ducaik lenyomatait Morvába s ott csináltatták meg (1916 e. Malonyay Dezső CD07) | A nagyszombati ú. n. jezsuita kötések a bécsi és gráci kötések mintájára készült vaknyomásos, dúccal préselt és aranyozott kötések, finom, hálós, szinte csipkeszerűen ható kerettel (1940 Bárányné Oberschall Magda CD43) | Mikor kiszáradt a deszka, legyalulják, és ezekből a legyalult körtefa deszkákból vágják ki a lapító alakú dúcokat (1999 Természet Világa CD50).

Ö: anya~, fa~, galamb~, nyomó~, sürgöny~.

ÖU: villany~.

Sz: dúcos.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dúc¹; ÉKsz. dúc¹; ÚMTsz. dúc¹

dúc¹ főnév 3A
1. (Ép)
kül. építmény, fal, ritk. vmely szerkezet alátámasztására v. megtámasztására való, (ferde irányban elhelyezett,) vastag, erős (fa)gerenda
katona gyakorlóház, oszlop és ducz nélkűl, mellynek széle 168, hossza 630 láb
(1831 Zádor Elek)
a nyoszolya nem áll, hanem kétfelül a szoba sövényfalai, más két felől egyéb támaszok, czövekek, duczok, kis székek stb.és a többi tartják fenn, különben összerogyik
(1836 Táncsics Mihály)
Ódon, duczokkal gyámolítgatott Düledező vén rom volt akkor is
(1880 Jánosi Gusztáv ford.Tennyson)
Akkoriban még négy ferde dúc között állott az egyszerű sírdomb
(1960 Horváth József²)
[A harangházban] a császárfát és a toronyoszlopokat dúcok és viharkötők támasztják ki a harangok lengése és a szél hatása ellen
(1997 Magyar néprajz)
Az objektumot kívülről dúcok támasztják, a keskeny hegyi utcát az omlásveszély miatt elkerítették
(2000 Magyar Hírlap)
1a. (kissé rég)
vminek a szétfeszítésére v. alátámasztására való rövid, kemény fadarab, pecek, ék
[a halott boszorkány] melyébe is tölgyfa duczot verettek: de ő tsak nevetett, ’s szörnyeteg szavával ezt bömbölte: „Jó, hogy egy kis botot adtatok, annál jobban beverhetem fejeteket”
(1820 Hasznos Mulatságok)
a’ födél deszkának a’ fiókkal való megerősitése végett, abba szinte apró duczok üttetnek
(1835 Vajda Péter)
Láttunk egyszer egy asztalost, aki kezébe vette társának rózsafából remekelt rekeszes dobozát. […] El volt tőle ragadtatva. Tárgyilagos lelkesedése kizárólag abban nyilatkozott meg, hogy dúcokról, csapágyakról, csavarolásról meg a kötés fecskefarkjairól beszélt
(1932 Kosztolányi Dezső)
1b. (kissé rég)
fagerenda, faoszlop v. farúd
Némelly falukban ducokra táblák valának szegezve, miszerinte azon környékben koldulni fogság büntetése alatt tiltaték
(1843 Gondol Dániel ford.Dickens)
A két parton nagy duczok voltak, s a lánczokat éjelente ezekhez kötötték
(1855 Vas Gereben)
az építészetben [az andráskereszt] a favázas falakban két szárfa közé X alakban keresztbefektetett és egymáson átlapolt két duc
(1893 PallasLex.)
Megfogják az ifjut s bilincsbe verék ott: Egy duczhoz, bitóhoz kötik őt
(1899 Jánosi Gusztáv ford.Tasso)
a kidőlt palánk árva ducán is ott a földosztásra váró hirdetmény
(1945 Illyés Gyula)
2.
házi galambok számára kül. oszlopon v. eresz alatt elhelyezett kis házikó; galambdúc, galambház
Dúttz, vagy Galambház edgyet tészen
(1800 Perecsényi Nagy László)
A galambok tollászkodnak és a ducz csapóajtójára állnak
(1898 Tömörkény István)
A héja fekete kört ír az égre fel, fölriad az udvar és sápadt port emel. Minden fölfelé néz, kinyílnak a szemek, a dúc két léce közt a könnyű toll remeg
(1936 Radnóti Miklós)
a szénapadlás fölé emelt dúcban gerlék burukkoltak
(1986 Nádas Péter)
2a.
(méh)kas(ok elrendezési formájának) megnevezéseként〉
A kaptárokat […] dúcba is rakhatjuk
(1896 PallasLex.)
Ez egy olyan öreg boszorka volt, akinek mintha annyi nyelve lett volna csőrében, amennyi darázs egy dúcban, csak még szúróbbak
(1937 Tersánszky Józsi Jenő)
3. (Könyv v. Műv)
képek, szövegek (nyomdai) sokszorosítására szolgáló falap v. fémlemez, amelynek faragott pozitív v. vésett negatív mintájáról a levonat készül
föltalálták a galvanoplasztikát, melynek segélyével a metszett rézlemez után is készítenek dúcokat
(1893 PallasLex.)
egy fametszet dúcait semmisítik meg néhány nyomat után
(1910 Lengyel Géza)
A kártyamintás dúcok általában nagyon ritkák múzeumainkban
(1958 Csatkai Endre)
A térkép vonalait gyakorlott metszők vésték fába, a neveket vékony fémlapocskákba öntötték és felragasztották a dúc mélyedéseibe
(1997 Magyarország földje)
a dúcra lerajzolják a portré vagy tájkép tükörképét, és finom vésőkkel kimetszik
(1999 Természet Világa)
3a. (Ipar)
fából, agyagból, gipszből készült nyomóforma v. préselőminta
a gömöri [kékfestő] mesterek kiküldték rajzaikat, vagy régi használatban elkopott ducaik lenyomatait Morvába s ott csináltatták meg
(1916 e. Malonyay Dezső)
A nagyszombati ú. n.úgynevezett jezsuita kötések a bécsi és gráci kötések mintájára készült vaknyomásos, dúccal préselt és aranyozott kötések, finom, hálós, szinte csipkeszerűen ható kerettel
(1940 Bárányné Oberschall Magda)
Mikor kiszáradt a deszka, legyalulják, és ezekből a legyalult körtefa deszkákból vágják ki a lapító alakú dúcokat
(1999 Természet Világa)
ÖU: villanydúc
Sz: dúcos
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dúc¹; ÉKsz. dúc¹; ÚMTsz. dúc¹

Beállítások