egyébkor htl hsz 0

1. ’a szövegkörnyezetben meghatározott időhöz, alkalomhoz képest (bármikor) máskor’ ❖ moſtanság nem olly vidám, vig, és eleven kedvü volnék, mint egyébkor? (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 144) | ki feljövén Pestre, tudja, hogy országgyűlése van, bizonyára elmenne ennek üléseibe, […] s annyit hallana, látna, tanulna, mennyit hazánk más helyein egyébkor sohasem hallhat, láthat, tanulhat (1834 Ormós Zsigmond 8341008, 91) | Ugy volt most is, mint egyébkor is mindég (1929 Cholnoky László 9077001, 22) | – Te, mi volna, ha legalább ma nem hergelnél? Eleget piszkálsz egyébkor (1983 Balla László 1010015, 65).

1a. ’a szövegkörnyezetben meghatározotthoz képest (bármely) más esetben, más körülmények között’ ❖ c. nálunk idegen bet, és e, i, y, vagy ae, és oe eltt úgy mondatik-ki, mint tz; p. o. Cicero, Cyprus, Coelestinus; egyébkor pedig mint k; p. o. Cajus, Curtius (1780 Révai Miklós 7283016, 26) | a’ vadhoz, kivált midőn szaglál, fülel és toprong vagy villog, csak akkor igyekezzünk közelíteni, ha mozgásban van ’s legel, egyébkor egyhelyben merően álljunk (1829 Pák Dienes 8346013, 80) | [Székelyföldön] karton vagy flanell újjast (kurtit), melyet fekete bársonynyal ékesítenek, csak az asszonyok viselnek; a leányok csupán nagy hidegben. Egyébkor karcsú derekukat mélyen kivágott szűk mellénynyel szorítják össze (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Az angolok ugyanis azt mondják, ha szemükre vetik a rókavadászat kegyetlenségét, amit oly nehéz összeegyeztetni egyébkor megnyilvánuló nagy állatszeretetükkel, hogy a róka is szereti a sportot, örül, ha egy kicsit kiszaladhatja magát (1938 Szerb Antal 9668005, 61).

2. (rég) ’〈vmely (közbevetett) kiegészítésben, pontosításban:〉 az említett dologtól függetlenül, azon túl (is), ill. más tekintetben, más vonatkozásban’ ❖ Ez mind, a’ mit okos ésszel a’ bőrnek eltartására és szépíttésére lehetséges tenni. Vagynak ugyan még mindenféle kis apró bajotskák, mellyek az egyébkor szép bőrnél is kárt okoznak (1830 Némethy József ford. 8333002, 33) | Egy pillanat mulva kocsira akarok szállni. A kocsis röhögve tuszkol le, holott a zászlócska „szabad”-ra van állítva, amikor pedig tiltakozom, olyan szavakkal illet, melyek egyébkor a budapesti kocsiszótárban sincsenek meg (1916 Kosztolányi Dezső 9359344, 87).

Sz: egyébkori.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. egyéb; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

egyébkor határozatlan névmási határozószó 0
1.
a szövegkörnyezetben meghatározott időhöz, alkalomhoz képest (bármikor) máskor
moſtanság nem olly vidám, vig, és eleven kedvü volnék, mint egyébkor?
(1772 Mészáros Ignác ford.)
ki feljövén Pestre, tudja, hogy országgyűlése van, bizonyára elmenne ennek üléseibe, […] s annyit hallana, látna, tanulna, mennyit hazánk más helyein egyébkor sohasem hallhat, láthat, tanulhat
(1834 Ormós Zsigmond)
Ugy volt most is, mint egyébkor is mindég
(1929 Cholnoky László)
– Te, mi volna, ha legalább ma nem hergelnél? Eleget piszkálsz egyébkor
(1983 Balla László)
1a.
a szövegkörnyezetben meghatározotthoz képest (bármely) más esetben, más körülmények között
c. nálunk idegen bet, és e, i, y, vagy ae, és oe eltt úgy mondatik-ki, mint tz; p. o.példának okáért Cicero, Cyprus, Coelestinus; egyébkor pedig mint k; p. o.példának okáért Cajus, Curtius
(1780 Révai Miklós)
a’ vadhoz, kivált midőn szaglál, fülel és toprong vagy villog, csak akkor igyekezzünk közelíteni, ha mozgásban van ’s legel, egyébkor egyhelyben merően álljunk
(1829 Pák Dienes)
[Székelyföldön] karton vagy flanell újjast (kurtit), melyet fekete bársonynyal ékesítenek, csak az asszonyok viselnek; a leányok csupán nagy hidegben. Egyébkor karcsú derekukat mélyen kivágott szűk mellénynyel szorítják össze
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Az angolok ugyanis azt mondják, ha szemükre vetik a rókavadászat kegyetlenségét, amit oly nehéz összeegyeztetni egyébkor megnyilvánuló nagy állatszeretetükkel, hogy a róka is szereti a sportot, örül, ha egy kicsit kiszaladhatja magát
(1938 Szerb Antal)
2. (rég)
〈vmely (közbevetett) kiegészítésben, pontosításban:〉 az említett dologtól függetlenül, azon túl (is), ill. más tekintetben, más vonatkozásban
Ez mind, a’ mit okos ésszel a’ bőrnek eltartására és szépíttésére lehetséges tenni. Vagynak ugyan még mindenféle kis apró bajotskák, mellyek az egyébkor szép bőrnél is kárt okoznak
(1830 Némethy József ford.)
Egy pillanat mulva kocsira akarok szállni. A kocsis röhögve tuszkol le, holott a zászlócska „szabad”-ra van állítva, amikor pedig tiltakozom, olyan szavakkal illet, melyek egyébkor a budapesti kocsiszótárban sincsenek meg
(1916 Kosztolányi Dezső)
Sz: egyébkori
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. egyéb; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások