egyebüvé htl hsz 0 (kissé rég)

1. ’a szövegkörnyezetben meghatározotthoz képest (bármely) más helyre, csoportba stb., máshova’ ❖ más egyebüvé való a czirkalom és linea (1820 Dessewffy József C2570, 91) | „Hová, signore.” „Hová egyebüvé mint a hol először láttam őt?” (1851 Kemény Zsigmond C3295, 226) | Bizonyos családok nem ülnek egyebüvé, csakis alsó páholyba (1880 Mikszáth Kálmán CD04) | a Pester Lloydba s egyebüvé írt magyar irodalmi apróságait (1928 Ignotus CD10) | Lehet hüvelyezgetni, hogy az első vagy a második világháború után e [ti. délszláv] térségre oktrojált szisztéma telepített-e oda – és egyebüvé is – több most robbant aknát (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. ’másfelé, más irányba’ ❖ Soha ſzemeit egyebüvé nem fordíttya, hanem annak ki-nézésére, mi egyez, vagy nem egyez-meg az igazsággal? (1788 Őri Fülep Gábor ford.–Pictet 7252015, 889) | Ez elől a kilátás elől igazán nincs hova nézni egyebüvé, mint az égre (1910 Ignotus CD10).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. egyéb; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

egyebüvé határozatlan névmási határozószó 0 (kissé rég)
1.
a szövegkörnyezetben meghatározotthoz képest (bármely) más helyre, csoportba stb., máshova
más egyebüvé való a czirkalom és linea
(1820 Dessewffy József)
„Hová, signore.” „Hová egyebüvé mint a hol először láttam őt?”
(1851 Kemény Zsigmond)
Bizonyos családok nem ülnek egyebüvé, csakis alsó páholyba
(1880 Mikszáth Kálmán)
a Pester Lloydba s egyebüvé írt magyar irodalmi apróságait
(1928 Ignotus)
Lehet hüvelyezgetni, hogy az első vagy a második világháború után e [ti. délszláv] térségre oktrojált szisztéma telepített-e oda – és egyebüvé is – több most robbant aknát
(1995 Magyar Hírlap)
2.
másfelé, más irányba
Soha ſzemeit egyebüvé nem fordíttya, hanem annak ki-nézésére, mi egyez, vagy nem egyez-meg az igazsággal?
(1788 Őri Fülep Gábor ford.Pictet)
Ez elől a kilátás elől igazán nincs hova nézni egyebüvé, mint az égre
(1910 Ignotus)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. egyéb; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások