egyedik sorszn 22B2

(mn-i értékben, rendsz. a plusz, ill. a mínusz szóval) (Mat is) ’〈sorrendbeli v. vmely viszonyítási ponttól számított elsőségnek a kif-ére, ill. sorrendi érték olyan jelölésében, amelyet vmely tetszőleges mennyiség és az egy összegeként v. különbségeként írunk le〉’ ❖ Írtam Mokcsában, lúd-ólamban, 7-ber [= szeptember] egyedik napján (1802 Csokonai Vitéz Mihály összes művei C1328, 318) | bármely p-vel nem osztható egész számnak p+1.-ik hatványa (1926 TolnaiÚjLex. C5722, 40) | Hat-, hét-, nyolcórás tanítási napok, „nulladik órák”, „mínusz egyedik órák”, az általános iskolában is (1988 Beke Kata 1012002, 173) | a vegyes finanszírozású, 3+1 pilléren alapuló rendszerhez azonban ragaszkodnak (a „plusz egyedik” pillér a kevés szolgálati időt szerzett időskorúaknak folyósítandó öregségi járadék lenne) (1997 Magyar Hírlap CD09) | újabb n + egyedik kötelezettséget (1997 Országgyűlési Napló CD62) | Ha p egy prímszám, g pedig egy 1 és p–1 közötti egész, akkor a kis Fermat-tétel szerint g-nek (p–1)-edik hatványa p-vel osztva 1 maradékot ad (1998 Természet Világa CD50).

a. (fn-i értékben, -en raggal) ’első hatvány’ ❖ minden a csoportelemhez található olyan a 1-nel (‘a a mínusz egyediken’) jelölt elem (inverz elem), amelyre a ∗ a 1 = a 1 ∗ a = e (1998 MagyarNagyLex. C5819, 163).

b. (mn-i értékben, összetett sorszn utótagjaként, a sorszn fn-i értékben is) ’〈sorrendi helyet mint tulajdonságot jelentő, tízes számrendszerben kifejezett szám egyes helyértékű egységének számára utalva〉’ ❖ Lauſanna varoſában 1761dik eſztendben (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, )()()(3[r]) | Ki már tizszer nyert, az tizenegyedikszer is nyerhet még (1831 Széchenyi István CD1501) | lapja 581dik számában (1847 Hetilap CD61) | Február negyedikén lépett át nyolcvanadik esztendejéből a nyolcvanegyedikbe Georg Brandes, úgy látszik, munkakedvének és munkabírásának még friss erejével (1922 Feleky Géza CD10) | A reformációt 1517. október 31-én elindító Luther Márton (1968 CD52) | A huszonegyedik század már régóta volt tárgya álmoknak, misztériumoknak és spekulációknak. Majdnem hihetetlen, hogy ma már csak néhány év választ el bennünket attól, hogy belépjünk ebbe a világba (1992 Majzik Lászlóné ford.–Bonstingl 2050006, 53).

egyedik sorszámnév 22B2
(mn-i értékben, rendsz. a plusz, ill. a mínusz szóval) (Mat is)
〈sorrendbeli v. vmely viszonyítási ponttól számított elsőségnek a kif-ére, ill. sorrendi érték olyan jelölésében, amelyet vmely tetszőleges mennyiség és az egy összegeként v. különbségeként írunk le〉
Írtam Mokcsában, lúd-ólamban, 7-ber [= szeptember] egyedik napján
(1802 Csokonai Vitéz Mihály összes művei)
bármely p-vel nem osztható egész számnak p+1.-ik hatványa
(1926 TolnaiÚjLex.)
Hat-, hét-, nyolcórás tanítási napok, „nulladik órák”, „mínusz egyedik órák”, az általános iskolában is
(1988 Beke Kata)
a vegyes finanszírozású, 3+1 pilléren alapuló rendszerhez azonban ragaszkodnak (a „plusz egyedik” pillér a kevés szolgálati időt szerzett időskorúaknak folyósítandó öregségi járadék lenne)
(1997 Magyar Hírlap)
újabb n + egyedik kötelezettséget
(1997 Országgyűlési Napló)
Ha p egy prímszám, g pedig egy 1 és p–1 közötti egész, akkor a kis Fermat-tétel szerint g-nek (p–1)-edik hatványa p-vel osztva 1 maradékot ad
(1998 Természet Világa)
a. (fn-i értékben, -en raggal)
első hatvány
minden a csoportelemhez található olyan a1-nel (‘a a mínusz egyediken’) jelölt elem (inverz elem), amelyre a ∗ a1 = a1 ∗ a = e
(1998 MagyarNagyLex.)
b. (mn-i értékben, összetett sorszn utótagjaként, a sorszn fn-i értékben is)
〈sorrendi helyet mint tulajdonságot jelentő, tízes számrendszerben kifejezett szám egyes helyértékű egységének számára utalva〉
Lauſanna varoſában 1761dik eſztendben
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Ki már tizszer nyert, az tizenegyedikszer is nyerhet még
(1831 Széchenyi István)
lapja 581dik számában
(1847 Hetilap)
Február negyedikén lépett át nyolcvanadik esztendejéből a nyolcvanegyedikbe Georg Brandes, úgy látszik, munkakedvének és munkabírásának még friss erejével
(1922 Feleky Géza)
A reformációt 1517. október 31-én elindító Luther Márton
(1968 )
A huszonegyedik század már régóta volt tárgya álmoknak, misztériumoknak és spekulációknak. Majdnem hihetetlen, hogy ma már csak néhány év választ el bennünket attól, hogy belépjünk ebbe a világba
(1992 Majzik Lászlóné ford.Bonstingl)

Beállítások