egyedül hsz és partikula 0

I. hsz

1. ’más személy, társ(aság), ill. más dolog, tárgy jelenléte nélkül, vkinek, vminek olyan állapotában, hogy nincs vele más(ik)’ ❖ Harmadik Jelenés. Ágézilaus, egyedül (1772 Bessenyei György¹ C1076, 70) | A’ ſzobából minden ember kiſzalada, ’S Carneval odabé egyedl marada (1799 Csokonai Vitéz Mihály 7069016, 84) | Az öltözetet annál könyebben rejthette a’ bűnös Fröl’ kocsijába, mivel ez épen a’ tágas udvarnak fenekében egyedül állott (1841 Ormós Zsigmond 8341002, 211) | Ah Zsuzsi! két órája leskelődöm e pillanatra, hogy egyedül találjalak (1877 Paulay Ede ford.–Beaumarchais 8357004, 22) | Feri, kísérd haza [Marit] és vigyázz, meg ne hűljön. […] Mari éppen tiltakozni akart, hogy egyedül sem fél elmenni (1906–1907 Mikszáth Kálmán CD04) | alattam lépcsőkön őszi napsütésben szétszórtan fiatalok ülnek, sárga, fekete, fehér diákok, továbbá idősebb emberek is, egyedül, párosával (1992 Eörsi István 2016017, 380) | A vezetőülés például egyedül árválkodik az utastérben (2001 Magyar Hírlap CD09) | Egyedül fogadott bennünket (2010 Huszár Tibor 3159003, 242).

1a. (vkivel) úgy együtt, hogy rajtuk kívül nincs ott más senki’ ❖ Abdellának ugyan nem volt volna tanátsos egy ſzobában egy férjfival egyedül, és olly közel hálni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 316) | Elvégződött a megható jelenet, a fiuk egyedül maradának (1857 Vas Gereben C4378, 239) | [Noémi] egy pillanatra egyedül kapta a szobában Imrust, kivel mostanában nem igen lehetett egyedül (1926 Babits Mihály C0699, 34) | Jób behátrált a házba, az ajtó csukódott, s mi egyedül maradtunk az utcán (1990 Lovass Zoltán 1097002, 199).

1b. ’magányosan, társtalanul, ill. magára hagyottan’ ❖ [A sólyom] egy kis dombotskára ſzáll le véletlenül, Hol nagy fáradſágán bánkodik egyedül (1772 Barcsay Ábrahám 7019037, 20) | Oly rideg, barátságtalan körülte minden és ő oly egyedül áll (1877 Vértesi Arnold 8520001, 14) | Ne hagyj magamra, úgyis olyan nagyon egyedül vagyok (1937 Szerb Antal 9668030, 146) | Már mind a kettőjüknek külön szobájuk van, de néha átmegy Katihoz, mert egyedül érzi magát (1991 Ingusz Iván 2035004, 195).

2. ’más személynek v. dolognak ugyanabban a cselekvésben, folyamatban, helyzetben való jelenléte, segítsége, hozzájárulása, ill. kiegészítése nélkül (önállóan)’ ❖ Tſak az a’ tulajdonság-is, a’ melly nem engedi, hogy a’ Salétrom magánoſon és egyedül a’ leg-nagyobb tüzben-is fel-gyúladgyon, ha hozzá égö avagy fel-gyúladó matéria nem ér (1780 Rácz Sámuel ford.–Haeckel 7278024, 7) | Én egyedl nem gyzném, ha a’ Feleségem nem dolgozna (1804 Verseghy Ferenc 7373019, 70) | Megtörténik igen gyakran [a tarokkban], hogy a játékot felvevő, három ellenében egyedül játszik (1888 Porzsolt Kálmán C3429, 133) | Árpádka már egyedül jár… és mindent beszél (1931 Sárközi György 9587012, 322) | két gyermekét egyedül nevelő asszony (1991 Havas Gábor 2003035, 16) | Nem igazán láttam értelmét, hogy csak azért feljött értem a hegyre, hogy hazavigyen, ami sétálva sincs több mint negyedóra, úgyhogy próbáltam meggyőzni, hogy ez azért holnaptól egyedül is menni fog (2010 Leiner Laura 3208001, 30).

2a. (mellékhangsúllyal, gyakr. a csak szóval nyomatékosítva, partikulaszerűen) ’a másikat v. a többit nem számítva, figyelmen kívül hagyva, önmagában véve’ ❖ A’ patikákba ſok virág, ſok féle fü kell, Jó vólna ki-tanúlni, min kapnak ott felettéb? ’s olly gyökereket ásni, olly virágokat, füveket ſzedegetni, a’ minémüt ott jó pénzen el-adhatni. Tsak egyedül a’ ſzalmából mit nem fonnak, mit nem ſzünek a’ ſzomſzéd okoſok! kalapot, ſzék-ülletét, kosarat, kárpitot; ſzelentzét, pikſist (1775 Molnár János 7232026, 72) | Néhai édes atyámnak ma is fennáll emlékoszlopa a’ Marathon’ mezején, hol csak maga egyedűl kilenczven kilencz Tatárokat aprított-le Hunyady János alatt (1808 Andrád Elek 8010003, 47) | Skandináviában például nemcsak szállodák, motelek, vendéglátóhelyek rendelkeznek [golf]pályával, hanem kórházak, iskolák, lakótelepek, kirándulóhelyek, sőt még börtönök is. Egyedül Svédországban több mint kétezer pálya működik (1994 Magyar Hírlap CD09).

3. (-val/-vel ragos szóval) ’〈annak kif-ére, hogy vki, es. vmi egyetlen vmilyen helyzetben, állapotban〉’ ❖ Lehetséges, hogy a lóversenyző, gyanakvó, elkeseredett Magyarországban egyedül vagyok ezzel a véleményemmel, de szót kérek az embereknél különb csikók védelmére (1918 Krúdy Gyula CD54) | [az] az első világháború előtti gimnazista, aki a kor hírességei közül épp Ambrust, a puritán Ambrust választotta irodalmi mentorának, higgyék el, nem választott vaktán, és nem is állt egyedül ezzel a gyermekinek látszó ábrándjával (1943 Gyergyai Albert 9202012, 22) | nincs egyedül a rosszkedvével, keserű az úr is (1996 Szabó Magda 9630011, 195) | Budapest egyedül áll ezzel a példával (1996 Figyelő CD2601) | A felgyülemlett adrenalintól a fülemben dobogott a vér, és ahogy körbenéztem, ezzel nem voltam egyedül (2010 Leiner Laura 3208003, 95).

II. partikula

’〈annak kif-ére, hogy az állítás érvényessége a rendsz. utána következő (szerkezetes) mondatrészre korlátozódik〉’ ❖ többen vannak most, akik minden világi dolgoknak folyásait egyedül az emberi okosságtól függesztik fel, meg sem gondolják s gondolni sem akarják, hogy az Úristenen áll minden (1772 Rettegi György 7282001, 275) | Mindenki őt csodálta egyedül (1875 Vajda János 8503062, 183) | [Csiky Gergely] úgy találja, hogy Oedipus szomorú sorsát nem egyedül a végzet rendelésének, hanem önmagának is, saját indulatának, jellemének, hibáinak tulajdoníthatja (1914 Ambrus Zoltán 9006003, 4) | az erkölcsileg egyedül helyes megoldásnak (1992 Kis János² 2058004, 212) | Egyedül rajzból lett neki négyese! (2009 Rakovszky Zsuzsa 3271003, 51).

Vö. CzF. egyedűl · egyedül; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

egyedül határozószó és partikula 0
I. határozószó
1.
más személy, társ(aság), ill. más dolog, tárgy jelenléte nélkül, vkinek, vminek olyan állapotában, hogy nincs vele más(ik)
Harmadik Jelenés. Ágézilaus, egyedül
(1772 Bessenyei György¹)
A’ ſzobából minden ember kiſzalada, ’S Carneval odabé egyedl marada
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
Az öltözetet annál könyebben rejthette a’ bűnös Fröl’ kocsijába, mivel ez épen a’ tágas udvarnak fenekében egyedül állott
(1841 Ormós Zsigmond)
Ah Zsuzsi! két órája leskelődöm e pillanatra, hogy egyedül találjalak
(1877 Paulay Ede ford.Beaumarchais)
Feri, kísérd haza [Marit] és vigyázz, meg ne hűljön. […] Mari éppen tiltakozni akart, hogy egyedül sem fél elmenni
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
alattam lépcsőkön őszi napsütésben szétszórtan fiatalok ülnek, sárga, fekete, fehér diákok, továbbá idősebb emberek is, egyedül, párosával
(1992 Eörsi István)
A vezetőülés például egyedül árválkodik az utastérben
(2001 Magyar Hírlap)
Egyedül fogadott bennünket
(2010 Huszár Tibor)
1a.
(vkivel) úgy együtt, hogy rajtuk kívül nincs ott más senki
Abdellának ugyan nem volt volna tanátsos egy ſzobában egy férjfival egyedül, és olly közel hálni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Elvégződött a megható jelenet, a fiuk egyedül maradának
(1857 Vas Gereben)
[Noémi] egy pillanatra egyedül kapta a szobában Imrust, kivel mostanában nem igen lehetett egyedül
(1926 Babits Mihály)
Jób behátrált a házba, az ajtó csukódott, s mi egyedül maradtunk az utcán
(1990 Lovass Zoltán)
1b.
magányosan, társtalanul, ill. magára hagyottan
[A sólyom] egy kis dombotskára ſzáll le véletlenül, Hol nagy fáradſágán bánkodik egyedül
(1772 Barcsay Ábrahám)
Oly rideg, barátságtalan körülte minden és ő oly egyedül áll
(1877 Vértesi Arnold)
Ne hagyj magamra, úgyis olyan nagyon egyedül vagyok
(1937 Szerb Antal)
Már mind a kettőjüknek külön szobájuk van, de néha átmegy Katihoz, mert egyedül érzi magát
(1991 Ingusz Iván)
2.
más személynek v. dolognak ugyanabban a cselekvésben, folyamatban, helyzetben való jelenléte, segítsége, hozzájárulása, ill. kiegészítése nélkül (önállóan)
Tſak az a’ tulajdonság-is, a’ melly nem engedi, hogy a’ Salétrom magánoſon és egyedül a’ leg-nagyobb tüzben-is fel-gyúladgyon, ha hozzá égö avagy fel-gyúladó matéria nem ér
(1780 Rácz Sámuel ford.Haeckel)
Én egyedl nem gyzném, ha a’ Feleségem nem dolgozna
(1804 Verseghy Ferenc)
Megtörténik igen gyakran [a tarokkban], hogy a játékot felvevő, három ellenében egyedül játszik
(1888 Porzsolt Kálmán)
Árpádka már egyedül jár… és mindent beszél
(1931 Sárközi György)
két gyermekét egyedül nevelő asszony
(1991 Havas Gábor)
Nem igazán láttam értelmét, hogy csak azért feljött értem a hegyre, hogy hazavigyen, ami sétálva sincs több mint negyedóra, úgyhogy próbáltam meggyőzni, hogy ez azért holnaptól egyedül is menni fog
(2010 Leiner Laura)
2a. (mellékhangsúllyal, gyakr. a csak szóval nyomatékosítva, partikulaszerűen)
a másikat v. a többit nem számítva, figyelmen kívül hagyva, önmagában véve
A’ patikákba ſok virág, ſok féle fü kell, Jó vólna ki-tanúlni, min kapnak ott felettéb? ’s olly gyökereket ásni, olly virágokat, füveket ſzedegetni, a’ minémüt ott jó pénzen el-adhatni. Tsak egyedül a’ ſzalmából mit nem fonnak, mit nem ſzünek a’ ſzomſzéd okoſok! kalapot, ſzék-ülletét, kosarat, kárpitot; ſzelentzét, pikſist
(1775 Molnár János)
Néhai édes atyámnak ma is fennáll emlékoszlopa a’ Marathon’ mezején, hol csak maga egyedűl kilenczven kilencz Tatárokat aprított-le Hunyady János alatt
(1808 Andrád Elek)
Skandináviában például nemcsak szállodák, motelek, vendéglátóhelyek rendelkeznek [golf]pályával, hanem kórházak, iskolák, lakótelepek, kirándulóhelyek, sőt még börtönök is. Egyedül Svédországban több mint kétezer pálya működik
(1994 Magyar Hírlap)
3. (-val/-vel ragos szóval)
〈annak kif-ére, hogy vki, es. vmi egyetlen vmilyen helyzetben, állapotban〉
Lehetséges, hogy a lóversenyző, gyanakvó, elkeseredett Magyarországban egyedül vagyok ezzel a véleményemmel, de szót kérek az embereknél különb csikók védelmére
(1918 Krúdy Gyula)
[az] az első világháború előtti gimnazista, aki a kor hírességei közül épp Ambrust, a puritán Ambrust választotta irodalmi mentorának, higgyék el, nem választott vaktán, és nem is állt egyedül ezzel a gyermekinek látszó ábrándjával
(1943 Gyergyai Albert)
nincs egyedül a rosszkedvével, keserű az úr is
(1996 Szabó Magda)
Budapest egyedül áll ezzel a példával
(1996 Figyelő)
A felgyülemlett adrenalintól a fülemben dobogott a vér, és ahogy körbenéztem, ezzel nem voltam egyedül
(2010 Leiner Laura)
II. partikula
〈annak kif-ére, hogy az állítás érvényessége a rendsz. utána következő (szerkezetes) mondatrészre korlátozódik〉
többen vannak most, akik minden világi dolgoknak folyásait egyedül az emberi okosságtól függesztik fel, meg sem gondolják s gondolni sem akarják, hogy az Úristenen áll minden
(1772 Rettegi György)
Mindenki őt csodálta egyedül
(1875 Vajda János)
[Csiky Gergely] úgy találja, hogy Oedipus szomorú sorsát nem egyedül a végzet rendelésének, hanem önmagának is, saját indulatának, jellemének, hibáinak tulajdoníthatja
(1914 Ambrus Zoltán)
az erkölcsileg egyedül helyes megoldásnak
(1992 Kis János²)
Egyedül rajzból lett neki négyese!
(2009 Rakovszky Zsuzsa)
Vö. CzF. egyedűl · egyedül; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások