egyedüli mn 1B3

1. ’〈annak kif-ére, hogy a megnevezett személy, dolog stb. egyedül, egyetlenként létezik a szövegkörnyezetben meghatározott tulajdonsággal v. minőséggel, ill. kizárólag a megnevezett személy, dolog stb. bír a szövegkörnyezetben meghatározott tulajdonsággal v. minsőséggel〉’ ❖ Mohón kaptam fel az ázott, roncsolt, és mégis édes drága ereklyét, azóta is egyedüli emlékemet tőle! (1818 k. Fáy András¹ 8139004, 358) | a’ magára behajlás és figyelés a’ filozofusnak legfőbb, de még sem egyedüli foglalatossága (1841 Péterfi Károly 8362001, 11) | A királynénak fia volt, s mint egyedüli fiu, ő volt anyjának minden öröme (1853 Kőváry László 8255001, 43) | Mindezen munkák pedig nagy érdeküek lennének a magyar olvasó közönség előtt, már csak azért is, hogy nagy részint egyedüliek lennének szakukban (1858 Xantus János 8531003, 48) | mindinkább elhatalmasodik a kutatókban az az érzés, hogy a lejegyzett és lenyomtatott változatok a mese egyedüli képviselői (1937 Honti János 9255002, 145) | A Cundpald-kehely nem az egyedüli, amelyen felirat van (1970 Váczy Péter CD52) | A pénz döntő momentum az életkörülmények javításában, az esélyegyenlőség megteremtésében, a kritikus mértékben lelassult társadalmi mobilitás felgyorsításában. De nem az egyedüli (1998 Magyar Hírlap CD09) | Az iszlám – velünk együtt – az egyedüli és személyes Istent hirdeti (2008 Mártonffy Marcell ford.–Ohlig 3234003, 401).

1a. ’önmagában álló, megjelenő, ill. (vhol) egyedül, társ jelenléte nélkül levő’ ❖ Minthogy a kórisme több egymással megegyező roham összehasonlításán és a szabad időköz tüneteinek megfigyelésén alapul, ennélfogva pontos kórismét nem egy egyedüli roham, hanem csakis a bántalom lefolyásának egy egész szakasza nyujthat (1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.–Krafft-Ebing 8267005, 239) | Sose hallottam, hogy egyedüli farkas embert fényes nappal megtámadjon (1960 Sarkadi Imre 9586018, 454) | 20 darabos csibecsoportok kialakításával a természetes állapotot utánozzuk, adoptációval mesterségesen fogolycsaládok alakíthatók ki. Adoptálónak alkalmas a fogolypár, az egyedüli tojó vagy kakas (2007 Kristó László 3197002, 156).

1b. (ritk) ’magányos, társtalan’ ❖ Lelkem egykor nem volt olyan Egyedűli, néma, puszta (1847 Bozzai Pál C1173, 45) | Nagyon megvertnek, egyedülinek, nyomorultnak érezte magát (1913 Szabó Dezső CD10).

2. ’〈annak kif-ére hogy a jelzett szó által jelölt dolog kizárólag a szóban forgó személyt, intézményt illeti, ill. azt egyedül hajtja végre, valósítja meg〉’ ❖ A társaságot korlátlan egyedűli uralkodás bélyegzi (1838 Athenaeum C0016, 641) | A világi és állami vonatkozású ügyekben az Egyház is tökéletesen elismeri az állam egyedüli illetékességét (1940 Bangha Béla 9024001, 4) | az egyedüli kormányalakításhoz szükséges többséget – egy mandátum híján – nem szerezte meg (1997 Tények könyve CD37) | még nem egyértelmű, hogy a jövőben megmarad-e a Bankárképző egyedüli vizsgáztatási joga (1998 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈annak kif-ére, hogy a jelzett szóval megnevezett személy v. dolog az egyetlen, akire v. amelyre igaz v. érvényes vmi〉’ ❖ A finn póroknak volt mit szenvedniök uj uraiktól, kik közül az egyedüli Brahe Péter bánt velük emberségesen (1894 PallasLex. CD02) | Az egyedüli Halász Imre tudott Bródynak imponálni (1915 Szekula Gyula CD10) | az iparágak – az egyedüli turizmus kivételével – meglehetősen borúlátóan ítélik meg internetes lehetőségeiket (2001 Magyar Hírlap CD09) | talán az egyedüli MTK-t leszámítva, az egyik héten még kiváló csapatmunkát nyújtó együttesek a következő fordulóra tökéletesen elfelejtenek futballozni (2002 Magyar Hírlap CD09).

3. ’egyedülálló(an különleges), egyedi’ ❖ Pillantsunk vissza Amerikának szabadditojára, Washingtonra, ki egyedüli rendithetlen kitartásánál fogva szabaditá föl Amerikát (1861 Jámbor Endre 8620002, 11) | Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember. Egyedüli példány (1933 Kosztolányi Dezső 9359173, 395) | karácsonykor lesz esztendeje, hogy elhagyta ezt a világszép várost, mely már fekvésénél fogva is egyedüli (1965 Jankovich Ferenc 9275030, 231) | Az író a lelki és szellemi nagyságot, az egyedülien kiváló alkatot és jellemet, a valódi hazafiságot fedezteti föl olvasóival (1996 Új Könyvek CD29).

Sz: egyedüliség.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. egyedül; ÉKsz.

egyedüli melléknév 1B3
1.
〈annak kif-ére, hogy a megnevezett személy, dolog stb. egyedül, egyetlenként létezik a szövegkörnyezetben meghatározott tulajdonsággal v. minőséggel, ill. kizárólag a megnevezett személy, dolog stb. bír a szövegkörnyezetben meghatározott tulajdonsággal v. minsőséggel〉
Mohón kaptam fel az ázott, roncsolt, és mégis édes drága ereklyét, azóta is egyedüli emlékemet tőle!
(1818 k. Fáy András¹)
a’ magára behajlás és figyelés a’ filozofusnak legfőbb, de még sem egyedüli foglalatossága
(1841 Péterfi Károly)
A királynénak fia volt, s mint egyedüli fiu, ő volt anyjának minden öröme
(1853 Kőváry László)
Mindezen munkák pedig nagy érdeküek lennének a magyar olvasó közönség előtt, már csak azért is, hogy nagy részint egyedüliek lennének szakukban
(1858 Xantus János)
mindinkább elhatalmasodik a kutatókban az az érzés, hogy a lejegyzett és lenyomtatott változatok a mese egyedüli képviselői
(1937 Honti János)
A Cundpald-kehely nem az egyedüli, amelyen felirat van
(1970 Váczy Péter)
A pénz döntő momentum az életkörülmények javításában, az esélyegyenlőség megteremtésében, a kritikus mértékben lelassult társadalmi mobilitás felgyorsításában. De nem az egyedüli
(1998 Magyar Hírlap)
Az iszlám – velünk együtt – az egyedüli és személyes Istent hirdeti
(2008 Mártonffy Marcell ford.Ohlig)
1a.
önmagában álló, megjelenő, ill. (vhol) egyedül, társ jelenléte nélkül levő
Minthogy a kórisme több egymással megegyező roham összehasonlításán és a szabad időköz tüneteinek megfigyelésén alapul, ennélfogva pontos kórismét nem egy egyedüli roham, hanem csakis a bántalom lefolyásának egy egész szakasza nyujthat
(1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.Krafft-Ebing)
Sose hallottam, hogy egyedüli farkas embert fényes nappal megtámadjon
(1960 Sarkadi Imre)
20 darabos csibecsoportok kialakításával a természetes állapotot utánozzuk, adoptációval mesterségesen fogolycsaládok alakíthatók ki. Adoptálónak alkalmas a fogolypár, az egyedüli tojó vagy kakas
(2007 Kristó László)
1b. (ritk)
magányos, társtalan
Lelkem egykor nem volt olyan Egyedűli, néma, puszta
(1847 Bozzai Pál)
Nagyon megvertnek, egyedülinek, nyomorultnak érezte magát
(1913 Szabó Dezső)
2.
〈annak kif-ére hogy a jelzett szó által jelölt dolog kizárólag a szóban forgó személyt, intézményt illeti, ill. azt egyedül hajtja végre, valósítja meg〉
A társaságot korlátlan egyedűli uralkodás bélyegzi
(1838 Athenaeum)
A világi és állami vonatkozású ügyekben az Egyház is tökéletesen elismeri az állam egyedüli illetékességét
(1940 Bangha Béla)
az egyedüli kormányalakításhoz szükséges többséget – egy mandátum híján – nem szerezte meg
(1997 Tények könyve)
még nem egyértelmű, hogy a jövőben megmarad-e a Bankárképző egyedüli vizsgáztatási joga
(1998 Magyar Hírlap)
2a.
〈annak kif-ére, hogy a jelzett szóval megnevezett személy v. dolog az egyetlen, akire v. amelyre igaz v. érvényes vmi〉
A finn póroknak volt mit szenvedniök uj uraiktól, kik közül az egyedüli Brahe Péter bánt velük emberségesen
(1894 PallasLex.)
Az egyedüli Halász Imre tudott Bródynak imponálni
(1915 Szekula Gyula)
az iparágak – az egyedüli turizmus kivételével – meglehetősen borúlátóan ítélik meg internetes lehetőségeiket
(2001 Magyar Hírlap)
talán az egyedüli MTK-t leszámítva, az egyik héten még kiváló csapatmunkát nyújtó együttesek a következő fordulóra tökéletesen elfelejtenek futballozni
(2002 Magyar Hírlap)
3.
egyedülálló(an különleges), egyedi
Pillantsunk vissza Amerikának szabadditojára, Washingtonra, ki egyedüli rendithetlen kitartásánál fogva szabaditá föl Amerikát
(1861 Jámbor Endre)
Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember. Egyedüli példány
(1933 Kosztolányi Dezső)
karácsonykor lesz esztendeje, hogy elhagyta ezt a világszép várost, mely már fekvésénél fogva is egyedüli
(1965 Jankovich Ferenc)
Az író a lelki és szellemi nagyságot, az egyedülien kiváló alkatot és jellemet, a valódi hazafiságot fedezteti föl olvasóival
(1996 Új Könyvek)
Sz: egyedüliség
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. egyedül; ÉKsz.

Beállítások