egyenvonal fn 2A8 (rég)

1. ’az a helyzet, elhelyezkedés, amelyben vmely hosszan elnyúló dolog egy másiktól minden részén nagyjából egyenlő távolságra van; párhuzamosság’ ❖ [a vasútvonalat] Wallau ur terve szerint az ország határán a Szávával egyenvonalban vitetnék (1846 Hetilap CD61) | A Fernand Vaz folyam sok mérföldnyi hosszasságban a tengerparttal egyenvonalban fut (1863 Hazai és külföldi vadászrajzok C2039, 149).

2. ’két v. több dolog között felállított olyan kapcsolat, viszony, amelyben a köztük levő egyezések, hasonlóságok kimutathatók; párhuzam’ ❖ [báró Szepessy] egyen vonalat húz az akkori [ti. a régebbi országgyűlések ideje] és mostani idők, s a sérelmeknek akkori s mostani állapotja között (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | – Folytassuk tovább az egyenvonalt. – Országos egyház Magyarországon van; Erdélyben nincs (1842 Pesti Hírlap CD61) | [Bem József] erdélyi első hadjáratát valóban mesésnek lehet mondani s méltán egyenvonalra tehető a régi és újabb történelem bármelyik hadjáratával (1856 Pálffy János 9229005, 475).

2a. ’két v. több dolognak bizonyos tulajdonságai, értékei stb. között mutatkozó hasonlóság; párhuzamosság’ ❖ ha más europai nemzetekkel egyenvonalra akarunk lépni, ki kell küszöbölnünk a’ penészes ócska institutiókat (1843 Pesti Hírlap CD61) | Én itt csak egy korlátot ismerek: T. i. a király iránti hüség viszonyát. […] De ezzel egyen vonalban a fejedelem részéről is ösmerek egy kötelességet (1847 Kossuth Lajos CD32).

2b. (ritk) ’az a dolog, amely vmely másik dologgal ilyen viszonyban van, párhuzamba állítható’ ❖ Egy vad magasztosság van ez önfeláldozásban, melyre egyenvonalt alig lehet találni (1881 Kossuth Lajos CD32).

Sz: egyenvonalas.

egyenvonal főnév 2A8 (rég)
1.
az a helyzet, elhelyezkedés, amelyben vmely hosszan elnyúló dolog egy másiktól minden részén nagyjából egyenlő távolságra van; párhuzamosság
[a vasútvonalat] Wallau ur terve szerint az ország határán a Szávával egyenvonalban vitetnék
(1846 Hetilap)
A Fernand Vaz folyam sok mérföldnyi hosszasságban a tengerparttal egyenvonalban fut
(1863 Hazai és külföldi vadászrajzok)
2.
két v. több dolog között felállított olyan kapcsolat, viszony, amelyben a köztük levő egyezések, hasonlóságok kimutathatók; párhuzam
[báró Szepessy] egyen vonalat húz az akkori [ti. a régebbi országgyűlések ideje] és mostani idők, s a sérelmeknek akkori s mostani állapotja között
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
– Folytassuk tovább az egyenvonalt. – Országos egyház Magyarországon van; Erdélyben nincs
(1842 Pesti Hírlap)
[Bem József] erdélyi első hadjáratát valóban mesésnek lehet mondani s méltán egyenvonalra tehető a régi és újabb történelem bármelyik hadjáratával
(1856 Pálffy János)
2a.
két v. több dolognak bizonyos tulajdonságai, értékei stb. között mutatkozó hasonlóság; párhuzamosság
ha más europai nemzetekkel egyenvonalra akarunk lépni, ki kell küszöbölnünk a’ penészes ócska institutiókat
(1843 Pesti Hírlap)
Én itt csak egy korlátot ismerek: T. i.tudniillik a király iránti hüség viszonyát. […] De ezzel egyen vonalban a fejedelem részéről is ösmerek egy kötelességet
(1847 Kossuth Lajos)
2b. (ritk)
az a dolog, amely vmely másik dologgal ilyen viszonyban van, párhuzamba állítható
Egy vad magasztosság van ez önfeláldozásban, melyre egyenvonalt alig lehet találni
(1881 Kossuth Lajos)
Sz: egyenvonalas

Beállítások