egyértékes fn 4B (birtokszóként) (kissé rég)

(ritk) ’vmely nem anyagi természetű dolog azonos értékű megfelelője’ ❖ A lelki működéseknek a mozgásban van egyértékesük (1898 Csapodi István ford.–Tissié C1253, 113) | Dosztojevszkij rajzai […] bizonyos értelemben azoknak a költői gondolatoknak vonalban kifejeződő egyértékesei számába mehetnek, melyeket az idő szerint éppen alakba készült önteni (1925 Fülöp-Miller René CD10).

a. (Nyelvt) ’vmely szó, kifejezés pontos (idegen) nyelvi megfelelője, ekvivalense’ ❖ Megemlítendőnek tartjuk még a [„]távol attól hogy[”] (tantum abest ut) latinismusnak magyaros egyértékesét (1872 Magyar Nyelvőr C0358, 460) | [a „formában”, „módon” kifejezések] magok is ismeretesek mint a -kép rag egyértékesei (1888 Simonyi Zsigmond 8407006, 411) | [a purista mozgalom] árkon-bokron át üldözte az idegen szókat, még azokat is, amelyeknek nincs magyar egyértékese (1913 Ambrus Zoltán C0606, 354) | a [„]hírhedt[”] semlegesből rosszértelművé vált, azaz a német „berüchtigt, verrufen” szavak egyértékesévé lett (1937 Zsirai Miklós 9805002, 26).

J: egyenértékes.

egyértékes főnév 4B (birtokszóként) (kissé rég)
(ritk)
vmely nem anyagi természetű dolog azonos értékű megfelelője
A lelki működéseknek a mozgásban van egyértékesük
(1898 Csapodi István ford.Tissié)
Dosztojevszkij rajzai […] bizonyos értelemben azoknak a költői gondolatoknak vonalban kifejeződő egyértékesei számába mehetnek, melyeket az idő szerint éppen alakba készült önteni
(1925 Fülöp-Miller René)
a. (Nyelvt)
vmely szó, kifejezés pontos (idegen) nyelvi megfelelője, ekvivalense
Megemlítendőnek tartjuk még a [„]távol attól hogy[”] (tantum abest ut) latinismusnak magyaros egyértékesét
(1872 Magyar Nyelvőr)
[a „formában”, „módon” kifejezések] magok is ismeretesek mint a -kép rag egyértékesei
(1888 Simonyi Zsigmond)
[a purista mozgalom] árkon-bokron át üldözte az idegen szókat, még azokat is, amelyeknek nincs magyar egyértékese
(1913 Ambrus Zoltán)
a [„]hírhedt[”] semlegesből rosszértelművé vált, azaz a német „berüchtigt, verrufen” szavak egyértékesévé lett
(1937 Zsirai Miklós)

Beállítások