egyetemleg hsz 0

1. (kissé rég) ’〈annak kif-ére, hogy a szóban forgó személyek, dolgok mindegyikére egyaránt, ill. vmely csoportra teljes egészében vonatkozik vmi〉’ ❖ az Universalitert egyetemesen vagy egyetemlegnek […] neveztem el (1811 Kazinczy Ferenc C2561, 346) | A „Vanitas vanitatum” egyetemleg szólland mindenkihez (1823 Szemere Pál 8439042, 211) | [Jadviga Borbála királyné üdvös cselekedetet vitt véghez] mind a két hazájára, Magyarországra és Lengyelországra nézve egyetemleg (1892 Jókai Mór CD18) | Bocskay, hadjárata befejezésekor 1606. a hajdukat egyetemleg megnemesítvén s bizonyos szabadalmakkal ruházván fel, a mai Bihar és Hajdu vármegye térségein telepítette le (1897 PallasLex. CD02) | olyan képviselő kell, akiben van tudás, szakértelem, az ország lakosságát egyetemleg érdeklő ügyekhez (1919 Soproni Szemle CD52).

1a. (kissé rég, Jog) ’〈annak kif-ére, hogy vmely kötelezettség minden érdekeltre egyaránt és teljes egészében kiterjed〉’ ❖ A bünvádi költségekben egyetemlegesen, a rabtartási költségekben fejenkint marasztaltattak el az elitéltek, a tanudijakban az elitéltek egyetemleg marasztaltattak el (1883 Budapesti Hírlap jan. 27. C4730, 5) | több kezes a hitelezővel szemben egyetemleg, egymás között pro rata [= arányosan] felelős (1895 PallasLex. CD02) | az adófizetési kötelezettség a tényleges tulajdonost és a marhalevélen feltüntetett tulajdonost egyetemleg terheli (1934 Állategészségügyi törvények és rendeletek 1051002, 67).

2. (rég, ritk) ’Együtt.’

2a. ’egy egységben, egyben’ ❖ A természet’ mveinek egyetemleg van f céljuk, egyenként ’s különvéve nincs (1828 Bajza József C5614, 48).

2b. (-val/-vel ragos szóval) ’vmivel, vkivel együtt, egybevéve’ ❖ [A Habsburg Birodalomban] a lakosok fő tömege a római katholika hit tanjaihoz ragaszkodik, mert hiveinek száma a görög, és örmény szertartásu katholikusokkal egyetemleg 30 milliónál több (1847 Ramóczy Valerián 8388004, 123).

2c. (-val/-vel ragos szóval) ’vmivel egyformán, ahhoz hasonlóan’ ❖ [A halászsas] ott, a hol okszerű halgazdaság nincsen s olyan ősi területeken, mint pl. al-dunai vidékeink […] valami túlságos sok kárt nem tehet s inkább a többi halpusztítóval egyetemleg birálandó el (1899 Chernel István CD34).

Vö. CzF. egyetėmileg, v. egyetėmleg; ÉrtSz.; ÉKsz.

egyetemleg határozószó 0
1. (kissé rég)
〈annak kif-ére, hogy a szóban forgó személyek, dolgok mindegyikére egyaránt, ill. vmely csoportra teljes egészében vonatkozik vmi〉
az Universalitert egyetemesen vagy egyetemlegnek […] neveztem el
(1811 Kazinczy Ferenc)
A „Vanitas vanitatum” egyetemleg szólland mindenkihez
(1823 Szemere Pál)
[Jadviga Borbála királyné üdvös cselekedetet vitt véghez] mind a két hazájára, Magyarországra és Lengyelországra nézve egyetemleg
(1892 Jókai Mór)
Bocskay, hadjárata befejezésekor 1606. a hajdukat egyetemleg megnemesítvén s bizonyos szabadalmakkal ruházván fel, a mai Bihar és Hajdu vármegye térségein telepítette le
(1897 PallasLex.)
olyan képviselő kell, akiben van tudás, szakértelem, az ország lakosságát egyetemleg érdeklő ügyekhez
(1919 Soproni Szemle)
1a. (kissé rég, Jog)
〈annak kif-ére, hogy vmely kötelezettség minden érdekeltre egyaránt és teljes egészében kiterjed〉
A bünvádi költségekben egyetemlegesen, a rabtartási költségekben fejenkint marasztaltattak el az elitéltek, a tanudijakban az elitéltek egyetemleg marasztaltattak el
(1883 Budapesti Hírlap jan. 27.)
több kezes a hitelezővel szemben egyetemleg, egymás között pro rata [= arányosan] felelős
(1895 PallasLex.)
az adófizetési kötelezettség a tényleges tulajdonost és a marhalevélen feltüntetett tulajdonost egyetemleg terheli
(1934 Állategészségügyi törvények és rendeletek)
2. (rég, ritk)
Együtt.
2a.
egy egységben, egyben
A természet’ mveinek egyetemleg van f céljuk, egyenként ’s különvéve nincs
(1828 Bajza József)
2b. (-val/-vel ragos szóval)
vmivel, vkivel együtt, egybevéve
[A Habsburg Birodalomban] a lakosok fő tömege a római katholika hit tanjaihoz ragaszkodik, mert hiveinek száma a görög, és örmény szertartásu katholikusokkal egyetemleg 30 milliónál több
(1847 Ramóczy Valerián)
2c. (-val/-vel ragos szóval)
vmivel egyformán, ahhoz hasonlóan
[A halászsas] ott, a hol okszerű halgazdaság nincsen s olyan ősi területeken, mint pl.például al-dunai vidékeink […] valami túlságos sok kárt nem tehet s inkább a többi halpusztítóval egyetemleg birálandó el
(1899 Chernel István)
Vö. CzF. egyetėmileg, v. egyetėmleg; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások