egyévi mn 1B3

1. ’egy évet kitevő, egy évnyi 〈időtartam, időszak〉’ ❖ eltölt már a’ törvényszabta egy évi határidő (1841 Pesti Hírlap CD61) | A 16-ik életévüket be nem töltött csavargók egy évi tartamra javítóintézetbe szállítandók (1893 PallasLex. CD02) | [a tanács] 19 óvónőt egy évi várakozási idő elengedésével magasabb fizetési fokozatba léptetett elő (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 15) | [a] támogatás legfeljebb egyévi időtartamra nyújtható (2009 Belügyi Közlöny 3038001, 4).

1a. ’egy évig tartó, egy évnyi időtartamú 〈tevékenység, állapot, folyamat stb.〉’ ❖ A Magyart nem egy napi, nem egy évi, de számos évek mostohasága sülyeszté oda, hol ma teng (1835 Széchenyi István CD1501) | [a Szép Heléna című színdarabot] egy nővel végig nézni, – biztosabb a siker, mint egy évi udvarlás után (1869 Toldy István 8482003, 33) | Egy évi fennállás után megbukik az ujság [ti. az Országos Hírlap] (1934 Pintér Jenő CD44) | [Várhegyi Attilát] különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt egyévi – két évre felfüggesztett – szabadságvesztéssel sújtotta a bíróság (2002 Magyar Hírlap CD09).

1b. (kissé rég) ’vmely tevékenységi kört, szerepet egy éven át betöltő 〈személy〉’ ❖ Tájékozásul azoknak, kik a hadseregben egy évi önkéntesek akarnak lenni (1869 Magyar írók élete CD27) | egy besorozott intelligens fiatal ember, aki nem egyévi katona, hogyan lehetne tisztté? (1891 Budapesti Hírlap nov. 21. C4738, 4) | egyévi honvéd gyalogönkénteseket (1901 Budapesti Hírlap júl. 5. C0056, 5) | [Farkas Pálnak az Egy önkéntes naplója című elbeszélése] mozgóképszerű elevenséggel mutatja be az egyévi önkéntesek életét az osztrák-magyar hadseregben (1940 Pintér Jenő CD44).

2. ’egy éven át halmozódó, egy év alatt kialakult, összegyűlt 〈dolog〉’ ❖ egy évi adó hátramaradás (1842 Pesti Hírlap CD61) | [a könyvgyűjteményt] Boros Györgyné ujabban szaporitotta egy szép irodalmi lap egy évi folyamával (1888 Unitárius Közlöny 8670001, 60) | Egy jól fejlett állat [ti. angóranyúl] egyévi szőrhozamának […] maximuma 200 gr (1929 Az állatok világa ford. CD46) | meggyőződésem, ha Péter egyévi további tapasztalattal gazdagodva hazatér, itthon sem lehet elhelyezkedési gondja (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. ’egy évre vonatk., egy évre eső, egy évre szóló stb.’ ❖ egy évi kegyelemdíjjal (1500) [kapom a fizetésemet] s azon igérettel, hogy első alkalommal illetékkel alkalmaztatandom (1809 Kazinczy Ferenc C2560, 113) | Egy évi előfizetési dij 10 ft. (1860 Vasárnapi Újság CD56) | méltoztat a Tekintetes Nemes Tanács […] a megnevezett Moldova és Oláh honba számomra legalábbis egyévi utlevelet eszközölni (1864 Természet Világa CD50) | [A hadbiztosoknak] a várakban mindenkor legalább egy évi élelem jelenlétéről kell gondoskodniok (1885 Thaly Kálmán 8477009, 293) | az utolsó tízévi tiszta nyereség egyévi átlaga (1942 Schindler András CD52) | [a futballklub részvényeinek] 122 pennys árfolyama közel van az egyévi mélypontnak számító 118 pennyhez (2002 Magyar Hírlap CD09).

4. (kissé rég, Növ) ’olyan 〈növény〉, amelynek élettartama, életciklusa egy év v. annál rövidebb időszak; egynyári’ ❖ Bellis annua, egyévi, vagy kékellö Rukercz (1803 Csokonai Vitéz Mihály C1322, 50) | A festő czikszár (polygonum tinctorium) levelei bőven adják ugyan az indigót; de ez csak egy évi(1847 Hetilap CD61) | számos egyévi, sekélyesen gyökerező növény már a nyár derekának kezdete előtt teljesen megérlelte magvait (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [a paprika] egyévi növény, márciustól kezdve vetik (1949 Anyag- és áruismeret C5268, 185).

Vö. CzF. egyhetes; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

egyévi melléknév 1B3
1.
egy évet kitevő, egy évnyi 〈időtartam, időszak〉
eltölt már a’ törvényszabta egy évi határidő
(1841 Pesti Hírlap)
A 16-ik életévüket be nem töltött csavargók egy évi tartamra javítóintézetbe szállítandók
(1893 PallasLex.)
[a tanács] 19 óvónőt egy évi várakozási idő elengedésével magasabb fizetési fokozatba léptetett elő
(1917 Budapesti Hírlap)
[a] támogatás legfeljebb egyévi időtartamra nyújtható
(2009 Belügyi Közlöny)
1a.
egy évig tartó, egy évnyi időtartamú 〈tevékenység, állapot, folyamat stb.〉
A Magyart nem egy napi, nem egy évi, de számos évek mostohasága sülyeszté oda, hol ma teng
(1835 Széchenyi István)
[a Szép Heléna című színdarabot] egy nővel végig nézni, – biztosabb a siker, mint egy évi udvarlás után
(1869 Toldy István)
Egy évi fennállás után megbukik az ujság [ti. az Országos Hírlap]
(1934 Pintér Jenő)
[Várhegyi Attilát] különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt egyévi – két évre felfüggesztett – szabadságvesztéssel sújtotta a bíróság
(2002 Magyar Hírlap)
1b. (kissé rég)
vmely tevékenységi kört, szerepet egy éven át betöltő 〈személy〉
Tájékozásul azoknak, kik a hadseregben egy évi önkéntesek akarnak lenni
(1869 Magyar írók élete)
egy besorozott intelligens fiatal ember, aki nem egyévi katona, hogyan lehetne tisztté?
(1891 Budapesti Hírlap nov. 21.)
egyévi honvéd gyalogönkénteseket
(1901 Budapesti Hírlap júl. 5.)
[Farkas Pálnak az Egy önkéntes naplója című elbeszélése] mozgóképszerű elevenséggel mutatja be az egyévi önkéntesek életét az osztrák-magyar hadseregben
(1940 Pintér Jenő)
2.
egy éven át halmozódó, egy év alatt kialakult, összegyűlt 〈dolog〉
egy évi adó hátramaradás
(1842 Pesti Hírlap)
[a könyvgyűjteményt] Boros Györgyné ujabban szaporitotta egy szép irodalmi lap egy évi folyamával
(1888 Unitárius Közlöny)
Egy jól fejlett állat [ti. angóranyúl] egyévi szőrhozamának […] maximuma 200 grgramm
(1929 Az állatok világa ford.)
meggyőződésem, ha Péter egyévi további tapasztalattal gazdagodva hazatér, itthon sem lehet elhelyezkedési gondja
(2000 Magyar Hírlap)
3.
egy évre vonatk., egy évre eső, egy évre szóló stb.
egy évi kegyelemdíjjal (1500) [kapom a fizetésemet] s azon igérettel, hogy első alkalommal illetékkel alkalmaztatandom
(1809 Kazinczy Ferenc)
Egy évi előfizetési dij 10 ft.forint
(1860 Vasárnapi Újság)
méltoztat a Tekintetes Nemes Tanács […] a megnevezett Moldova és Oláh honba számomra legalábbis egyévi utlevelet eszközölni
(1864 Természet Világa)
[A hadbiztosoknak] a várakban mindenkor legalább egy évi élelem jelenlétéről kell gondoskodniok
(1885 Thaly Kálmán)
az utolsó tízévi tiszta nyereség egyévi átlaga
(1942 Schindler András)
[a futballklub részvényeinek] 122 pennys árfolyama közel van az egyévi mélypontnak számító 118 pennyhez
(2002 Magyar Hírlap)
4. (kissé rég, Növ)
olyan 〈növény〉, amelynek élettartama, életciklusa egy év v. annál rövidebb időszak; egynyári
Bellis annua, egyévi, vagy kékellö Rukercz
(1803 Csokonai Vitéz Mihály)
A festő czikszár (polygonum tinctorium) levelei bőven adják ugyan az indigót; de ez csak egy évi
(1847 Hetilap)
számos egyévi, sekélyesen gyökerező növény már a nyár derekának kezdete előtt teljesen megérlelte magvait
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[a paprika] egyévi növény, márciustól kezdve vetik
(1949 Anyag- és áruismeret)
Vö. CzF. egyhetes; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások