eisz fn 4B11 (jelzőként is) (Zene)

’〈oktávonként változó hangmagassággal:〉 fél hanggal fölfelé módosított e hang, ill. az ezt jelölő hangjegy v. 〈hangszeren:〉 ennek megszólaltatási helye, eszköze, módja’ ❖ Ha a’ Lajtorjánn [= vonalrendszerben] a’ C eltt illyen Jegy [ti. kettős x, vagyis kereszt] vagyon Cis-t, ha a’ D eltt vagyon Dis-t, ha az E eltt vagyon Eis-t vagy F-et, a’ melly mind egy ’s a’ t. kell ütni a’ Kláviron (1802 Gáti István C1857, 26) | Keresztek alkalmazásával lesz a c-ből cisz, a d-ből disz, az e-ből eisz (1915 RévaiNagyLex. C5709, 819) | eisz-fisz diatonikus félhangtávolság (kis szekund) (1930 ZeneiLex. CD49).

a. (rendsz. összetételek előtagjaként) (ritk) ’erre mint alaphangra épülő 〈hangsor, hangnem v. hangzat〉’ ❖ Zenedarabok szerzésére az eis mint ideális skála és hangnem gyakorlatilag nem alkalmas tizenegy szükségelt -el való előjegyzése miatt. Helyette rendesen az egy  előjegyzésü F hangnemet használják (1893 PallasLex. CD02).

Vö. IdSz.

eisz főnév 4B11 (jelzőként is) (Zene)
〈oktávonként változó hangmagassággal:〉 fél hanggal fölfelé módosított e hang, ill. az ezt jelölő hangjegy v. 〈hangszeren:〉 ennek megszólaltatási helye, eszköze, módja
Ha a’ Lajtorjánn [= vonalrendszerben] a’ C eltt illyen Jegy [ti. kettős x, vagyis kereszt] vagyon Cis-t, ha a’ D eltt vagyon Dis-t, ha az E eltt vagyon Eis-t vagy F-et, a’ melly mind egy ’s a’ t.és a többi kell ütni a’ Kláviron
(1802 Gáti István)
Keresztek alkalmazásával lesz a c-ből cisz, a d-ből disz, az e-ből eisz
(1915 RévaiNagyLex.)
eisz-fisz diatonikus félhangtávolság (kis szekund)
(1930 ZeneiLex.)
a. (rendsz. összetételek előtagjaként) (ritk)
erre mint alaphangra épülő 〈hangsor, hangnem v. hangzat〉
Zenedarabok szerzésére az eis mint ideális skála és hangnem gyakorlatilag nem alkalmas tizenegy szükségelt -el való előjegyzése miatt. Helyette rendesen az egy  előjegyzésü F hangnemet használják
(1893 PallasLex.)
Vö. IdSz.

Beállítások