ekvivalens mn és fn 4B3

I. mn (Tud is)

’vmely szempontból vmivel megegyező, azonos 〈érték, mennyiség〉, egyenértékű’ ❖ a társulat az úgyis oly csekélyre szabott évdíjért, a „Századok” füzeteinek jelen terjedelmében és bérmentes kézhez küldésében, a tagoknak immár equivalens értéket ád (1869 Századok CD57) | Baritüveget nyerünk, ha az üveg-keverékben a kalciumoxidot equivalens mennyiségű báriumoxiddal helyettesítjük (1893 PallasLex. CD02) | a két fordítás, úgy érzem, aequivalens az eredetivel (1930 Móricz Zsigmond CD10) | Az egyenlő számosságú halmazok ekvivalensek (1983 Szénássy Barna CD30) | Nehezen érthető, hogy egy kolozsvári, marosvásárhelyi vagy temesvári oklevél miért nem szolgál az ekvivalens, vagyis egyenértékű végzettség dokumentumaként (1997 Magyar Hírlap CD09).

II. fn

1. (Tud is) ’vmely szempontból vmivel megegyező érték, egyenérték, ill. vminek a pontos megfelelője’ ❖ a’ lovas és gyalog nemes és nemtelen személyekből álló katonaságnak állítása aequivalensnek tartattatik az adó nem fizetésért (1819 Magda Pál 8285004, 151) | hatalmas parancsárok mindig találnak pénzért vagy ennek aequivalenséért olyféle dilettánsokat kik magát az „operátiót” szivesen és bizonyosan […] végbeviszik (1857 Széchenyi István C3885, 22) | 425 gramméter munka átalakulásánál 1 g. kaloria hőmennyiség keletkezik; mit röviden ugy fejezünk ki, hogy a hő mekanikai equivalense 425 (1895 PallasLex. CD02) | A reneszánsznak, a lineáris művészetnek talán a shakespeare-i drámatípus a színpadi ekvivalense (1925 Szerb Antal CD10) | a kezében békát tartó Buddha és Hany Istók figurája között sajátos összefüggés áll fenn, […] a két figurában manifesztálódó kultikus tartalom egymás ekvivalensei (1990 Katona Imre² CD52).

2. (Nyelvt) ’pontos (idegen) nyelvi megfelelő’ ❖ Én a’ Faustrechtet ököljusnak nevezném, hogy az itt váratlanúl megjelent ököl szó azt, a’ ki hallja, emlékeztesse a’ német szóra, mellynek aequivalenst kerestek (1812 Kazinczy Ferenc C2563, 50) | Hadrovics László évek hosszú során át elemezte nap mint nap az orosz, magyar és szerbhorvát szavakat, mérlegelve jelentésüket, stilisztikai értéküket, grammatikai viselkedésüket, s ekvivalenst keresett hozzájuk a másik nyelvből (1999 Kiss Lajos² CD30).

3. (rég) ’áru v. szolgáltatás vmilyen ellenértéke’ ❖ fekvő jószágot eladni nem látom okosságnak; én azomban megkínáltam, hogy adjon aequivalenst (1820 Kazinczy Ferenc C2570, 234) | elég aequivalenst nyer a’ fejdelem, mind azon megszakadt jószágokért, mellyek rendszerint olly mélyen feküsznek adósságok alatt, hogy sokszor minden becsök az azokbul kilátszó templomi tornyok csucsaira reducáltatik (1831 Széchenyi István CD1501) | Használták [ti. a részvényeket] előfizetési ekvivalensül olyan lapokért, amiket valakinek a szerkesztő a nyakára köt erővel (1870 Jókai Mór CD18) | a külföldi vámtételek leszállítása által nyerhető aequivalenst (1883 Trefort Ágoston 8494006, 277).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

ekvivalens melléknév és főnév 4B3
I. melléknév (Tud is)
vmely szempontból vmivel megegyező, azonos 〈érték, mennyiség〉, egyenértékű
a társulat az úgyis oly csekélyre szabott évdíjért, a „Századok” füzeteinek jelen terjedelmében és bérmentes kézhez küldésében, a tagoknak immár equivalens értéket ád
(1869 Századok)
Baritüveget nyerünk, ha az üveg-keverékben a kalciumoxidot equivalens mennyiségű báriumoxiddal helyettesítjük
(1893 PallasLex.)
a két fordítás, úgy érzem, aequivalens az eredetivel
(1930 Móricz Zsigmond)
Az egyenlő számosságú halmazok ekvivalensek
(1983 Szénássy Barna)
Nehezen érthető, hogy egy kolozsvári, marosvásárhelyi vagy temesvári oklevél miért nem szolgál az ekvivalens, vagyis egyenértékű végzettség dokumentumaként
(1997 Magyar Hírlap)
II. főnév
1. (Tud is)
vmely szempontból vmivel megegyező érték, egyenérték, ill. vminek a pontos megfelelője
a’ lovas és gyalog nemes és nemtelen személyekből álló katonaságnak állítása aequivalensnek tartattatik az adó nem fizetésért
(1819 Magda Pál)
hatalmas parancsárok mindig találnak pénzért vagy ennek aequivalenséért olyféle dilettánsokat kik magát az „operátiót” szivesen és bizonyosan […] végbeviszik
(1857 Széchenyi István)
425 gramméter munka átalakulásánál 1 g. kaloriagrammkalória hőmennyiség keletkezik; mit röviden ugy fejezünk ki, hogy a hő mekanikai equivalense 425
(1895 PallasLex.)
A reneszánsznak, a lineáris művészetnek talán a shakespeare-i drámatípus a színpadi ekvivalense
(1925 Szerb Antal)
a kezében békát tartó Buddha és Hany Istók figurája között sajátos összefüggés áll fenn, […] a két figurában manifesztálódó kultikus tartalom egymás ekvivalensei
(1990 Katona Imre²)
2. (Nyelvt)
pontos (idegen) nyelvi megfelelő
Én a’ Faustrechtet ököljusnak nevezném, hogy az itt váratlanúl megjelent ököl szó azt, a’ ki hallja, emlékeztesse a’ német szóra, mellynek aequivalenst kerestek
(1812 Kazinczy Ferenc)
Hadrovics László évek hosszú során át elemezte nap mint nap az orosz, magyar és szerbhorvát szavakat, mérlegelve jelentésüket, stilisztikai értéküket, grammatikai viselkedésüket, s ekvivalenst keresett hozzájuk a másik nyelvből
(1999 Kiss Lajos²)
3. (rég)
áru v. szolgáltatás vmilyen ellenértéke
fekvő jószágot eladni nem látom okosságnak; én azomban megkínáltam, hogy adjon aequivalenst
(1820 Kazinczy Ferenc)
elég aequivalenst nyer a’ fejdelem, mind azon megszakadt jószágokért, mellyek rendszerint olly mélyen feküsznek adósságok alatt, hogy sokszor minden becsök az azokbul kilátszó templomi tornyok csucsaira reducáltatik
(1831 Széchenyi István)
Használták [ti. a részvényeket] előfizetési ekvivalensül olyan lapokért, amiket valakinek a szerkesztő a nyakára köt erővel
(1870 Jókai Mór)
a külföldi vámtételek leszállítása által nyerhető aequivalenst
(1883 Trefort Ágoston)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások