elad ige 2a4

1. ts (tárgy n. is) ’pénzért vkinek a tulajdonába átenged vmit, es. vkit’ ❖ az Apatikaruſok arra vigyázzanak, hogy ’zíros irekbl tſak annyit kéſzitſenek a’ mennyit rvid idö alatt el-adhatnak, mert ha ſoká állanak, az illy olajos ſzerek, meg-romlanak (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 464) | Az egyik negyed kizárólag szőllővel van beültetve, mely oly bő termést ád, hogy évente a missio 500 hordó bort ád el (1858 Xantus János 8531006, 168) | [akik] élve a barbárok kezei közé jutottak, azokat eladták rabszolgáknak (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | a halász meg a kereskedő pedig eladta drága pénzen a gyöngyöt, amit ők termeltek (1925 Karinthy Frigyes 9309077, 83) | jelen korunk zavarairól olvashatunk: [...] a szegénységről – a gyermekét eladó anyáról (1997 Új Könyvek CD29) | A korabeli árviszonyok olyanok voltak, hogy eladni ebből [ti. a napi 4 liter tejből] feldolgozatlanul, friss tej formájában volt a leggazdaságosabb (1997 Magyar néprajz CD47).

1a. tn ’〈vhány egységnyi mennyiséggel〉 elárusít vmiből’ ❖ szép számmal adott el belőlük [ti. a részvényekből] ismerősei között (1856 Vasárnapi Újság CD56) | A sztrájkhirek reklámjai óta kétezer üveggel eladtunk [a szódavízből] (1904 Rákosi Viktor 8387016, 223) | Amikor a redmondi óriás [ti. a Microso részvénytársaság] piacra lépett ezzel a termékkel, akkor alig egy dobozzal adtunk el egy évben (1997 Magyar Hírlap CD09).

1b. ts eladja magát ’〈nő férfinak〉 pénzért, érdekből (alkalmi) szexuális partnerként, ill. feleségként odaadja magát’ ❖ Sok szép asszony rút férfinak adja magát el (1846 Népdalok és mondák C2981, 247) | a szegény leány [...] férjhez megy, mert másféle kenyere nincs. Eladja magát anyagi jólét fejében (1899 Szabóné Nogáll Janka 8417003, 179) | A nő egyre lejjebb süllyed, mert gyermeke van, s ezért a gyermekért az anya naponként eladja magát (1905 Ady Endre CD0801) | Izrael lányai közt ne legyen, aki eladja magát, s Izrael fiai közt se, aki kéjelgésnek él (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

1c. ts (rég, nyj is) ’〈leányt〉 férjhez ad’ ❖ A léányát el-adta, Férjnek adta (1794 Gyarmathi Sámuel C1947, 173) | Legnagyobb lányom’ eladám, S már szürke nagyapó vagyok (1872 Szász Károly² ford.–Peacock C3847, 242) | Szenkirájra atták el a leánt (1905 Magyar Nyelvőr C5963, 104).

1d. ts ’〈vmely becses dolgot〉 lemondva róla cserébe odaad, feláldoz vmiért’ ❖ ezen nagy közhatalomnak és szabadságnak felállításáért egyes vagy különös szabadságodat el kellett adni úgy, hogy már te a köz nagy szabadságának törvényei alá estél, melyek ellen ha vétesz, megbüntettetel (1778 Bessenyei György¹ 7044017, 17) | rablóktól nem fogad el kegyelmet, s hajóját nem veszi meg, hogy becsületét eladja, tessék vele a kalóznak azt tenni, amit akar (1851 Jókai Mór CD18) | Agyontanultam és agyontanítottam magamat. Az iúságomat eladtam a jövendőért. Ezért, ami most van (1911 Bródy Sándor 8068014, 294) | Mert enni akar a nép! [...] – Úgy bizony! Megtömni a bendőjét, és egy jó zabálásért eladni legszebb lehetőségeit! (1966 Sánta Ferenc 9585005, 129).

1e. ts eladja magát ’vmely előnyért, haszonért (szellemi) függetlenségéről lemond, és elkötelezi magát (vkinek v. vminek)’ ❖ bármilly jeleit adta legyen is hazafiságának ’s hajthatlan jellemének, már testestül lelkestül eladá magát a’ kormánynak, sőt egyenesen a’ rosz léleknek (1841 Széchenyi István CD1501) | Szerződött az igazgatóval, testestül-lelkestül eladva magát neki, kötelezve magát ünnepi prologok és epilogok irására (1894 PallasLex. CD02) | Biró már megjárta Párizst, de nem akarta eladni magát, s így visszahullott szürke rajztanárnak, a pesti hétköznapok világába (1965 Diószegi András CD53).

2. ts (biz) ’úgy mond el, közvetít vki vmit, hogy azt mások könnyen fel tudják fogni, be tudják fogadni’ ❖ Vekerdi [László] oldottan, színesen, nemcsak nehéz témáihoz képest, de önmagában is szórakoztatóan ír, „el tudja adni” a tudományos kutatás logikájával foglalkozó, egyszerre természettudományos és filozófiai műveltséget feltételező popperi, mertini, kuhni stb. modelleket a szakmában kevésbé járatos olvasóknak is (1995 Új Könyvek CD29) | a tudományt ma már nem lehet úgy „eladni” a fiataloknak, hogy száraz táblázatokba és képletekbe tömörítjük az információt (1997 Természet Világa CD50).

2a. eladja magát (biz, pejor) ’megnyerő fellépésével megtévesztő módon, ill. vminek a látszatát keltve elfogadtatja magát vki, ill. vmi’ ❖ a szerelmes sorozatok többnyire regényújságként adják el magukat (1992 Békés Pál 2016043, 460) | Dale Carnegie könyvében arra keresi a választ, mi a sikeres családi, baráti, társasági és legfőként üzleti élet titka, milyen módszerekkel „adhatja elmagát leghatékonyabban az, aki sikeres akar lenni (1994 Új Könyvek CD29) | Bárha vállalkozása légvár, ő maga amolyan Patyomkin-vállalkozó, blöffember, mégis hihetetlenül magabiztos, noha egyedüli tudása az, hogy el tudja adni magát (1995 Figyelő CD2601) | Szekfű hihetetlenül jó marketingben, vagyis nagyon jól eladja magát, viszont e mögött nincs fedezet (2000 Figyelő CD2601).

3. ts ’rendsz. vmely előnyért v. pénzért hűtlenül elárul, cserbenhagy vkit v. vmit’ ❖ nagy ſzív-buzgósággal kérem a’ Magyarok’ Iſtenét: hogy minden ollyas embert, ki Orſzágunkat el-adgya, avagy annak nyomorgatására czélloz, [...] veſzeſzſze-el (1786 Dugonics András 7087013, 200) | bűntársát is kész ingerült állapotában boszú- vagy szeszélyből eladni, elárulni (1846 Kuthy Lajos 8261003, 209) | Az a Németország, mely pár hónap előtt annyira buzgott Ausztria mellett: a villafrancai béke után Ausztriát franczia zsoldba szegődött árulónak tekintette, ki eladta Németországot, hogy magát megmentse (1881 Kossuth Lajos CD32) | [egy népmonda szerint Petőfi] hallotta, hogy Görgei már eladta a magyar sereget és a tizenhárom tábornokot (1957 Magyar néprajz CD47).

Sz: eladatlan, eladhatatlan.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. ad; ÉKsz.; SzT. ~, eladandó, eladat, eladatik, eladatott, eladattat, eladattathatik, eladattatik, eladattatott, eladhat, eladható, eladott, eladta; ÚMTsz.

elad ige 2a4
1. tárgyas (tárgy n. is)
pénzért vkinek a tulajdonába átenged vmit, es. vkit
az Apatikaruſok arra vigyázzanak, hogy ’zíros irekbl tſak annyit kéſzitſenek a’ mennyit rvid idö alatt el-adhatnak, mert ha ſoká állanak, az illy olajos ſzerek, meg-romlanak
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Az egyik negyed kizárólag szőllővel van beültetve, mely oly bő termést ád, hogy évente a missio 500 hordó bort ád el
(1858 Xantus János)
[akik] élve a barbárok kezei közé jutottak, azokat eladták rabszolgáknak
(1900 Nagy képes világtörténet)
a halász meg a kereskedő pedig eladta drága pénzen a gyöngyöt, amit ők termeltek
(1925 Karinthy Frigyes)
jelen korunk zavarairól olvashatunk: [...] a szegénységről – a gyermekét eladó anyáról
(1997 Új Könyvek)
A korabeli árviszonyok olyanok voltak, hogy eladni ebből [ti. a napi 4 liter tejből] feldolgozatlanul, friss tej formájában volt a leggazdaságosabb
(1997 Magyar néprajz)
1a. tárgyatlan
〈vhány egységnyi mennyiséggel〉 elárusít vmiből
szép számmal adott el belőlük [ti. a részvényekből] ismerősei között
(1856 Vasárnapi Újság)
A sztrájkhirek reklámjai óta kétezer üveggel eladtunk [a szódavízből]
(1904 Rákosi Viktor)
Amikor a redmondi óriás [ti. a Microso részvénytársaság] piacra lépett ezzel a termékkel, akkor alig egy dobozzal adtunk el egy évben
(1997 Magyar Hírlap)
1b. tárgyas eladja magát
〈nő férfinak〉 pénzért, érdekből (alkalmi) szexuális partnerként, ill. feleségként odaadja magát
Sok szép asszony rút férfinak adja magát el
(1846 Népdalok és mondák)
a szegény leány [...] férjhez megy, mert másféle kenyere nincs. Eladja magát anyagi jólét fejében
(1899 Szabóné Nogáll Janka)
A nő egyre lejjebb süllyed, mert gyermeke van, s ezért a gyermekért az anya naponként eladja magát
(1905 Ady Endre)
Izrael lányai közt ne legyen, aki eladja magát, s Izrael fiai közt se, aki kéjelgésnek él
(1996 Katolikus Biblia ford.)
1c. tárgyas (rég, nyj is)
〈leányt〉 férjhez ad
A léányát el-adta, Férjnek adta
(1794 Gyarmathi Sámuel)
Legnagyobb lányom’ eladám, S már szürke nagyapó vagyok
(1872 Szász Károly² ford.Peacock)
Szenkirájra atták el a leánt
(1905 Magyar Nyelvőr)
1d. tárgyas
〈vmely becses dolgot〉 lemondva róla cserébe odaad, feláldoz vmiért
ezen nagy közhatalomnak és szabadságnak felállításáért egyes vagy különös szabadságodat el kellett adni úgy, hogy már te a köz nagy szabadságának törvényei alá estél, melyek ellen ha vétesz, megbüntettetel
(1778 Bessenyei György¹)
rablóktól nem fogad el kegyelmet, s hajóját nem veszi meg, hogy becsületét eladja, tessék vele a kalóznak azt tenni, amit akar
(1851 Jókai Mór)
Agyontanultam és agyontanítottam magamat. Az iúságomat eladtam a jövendőért. Ezért, ami most van
(1911 Bródy Sándor)
Mert enni akar a nép! [...] – Úgy bizony! Megtömni a bendőjét, és egy jó zabálásért eladni legszebb lehetőségeit!
(1966 Sánta Ferenc)
1e. tárgyas eladja magát
vmely előnyért, haszonért (szellemi) függetlenségéről lemond, és elkötelezi magát (vkinek v. vminek)
bármilly jeleit adta legyen is hazafiságának ’s hajthatlan jellemének, már testestül lelkestül eladá magát a’ kormánynak, sőt egyenesen a’ rosz léleknek
(1841 Széchenyi István)
Szerződött az igazgatóval, testestül-lelkestül eladva magát neki, kötelezve magát ünnepi prologok és epilogok irására
(1894 PallasLex.)
Biró már megjárta Párizst, de nem akarta eladni magát, s így visszahullott szürke rajztanárnak, a pesti hétköznapok világába
(1965 Diószegi András)
2. tárgyas (biz)
úgy mond el, közvetít vki vmit, hogy azt mások könnyen fel tudják fogni, be tudják fogadni
Vekerdi [László] oldottan, színesen, nemcsak nehéz témáihoz képest, de önmagában is szórakoztatóan ír, „el tudja adni” a tudományos kutatás logikájával foglalkozó, egyszerre természettudományos és filozófiai műveltséget feltételező popperi, mertini, kuhni stb.s a többi modelleket a szakmában kevésbé járatos olvasóknak is
(1995 Új Könyvek)
a tudományt ma már nem lehet úgy „eladni” a fiataloknak, hogy száraz táblázatokba és képletekbe tömörítjük az információt
(1997 Természet Világa)
2a. eladja magát (biz, pejor)
megnyerő fellépésével megtévesztő módon, ill. vminek a látszatát keltve elfogadtatja magát vki, ill. vmi
a szerelmes sorozatok többnyire regényújságként adják el magukat
(1992 Békés Pál)
Dale Carnegie könyvében arra keresi a választ, mi a sikeres családi, baráti, társasági és legfőként üzleti élet titka, milyen módszerekkel „adhatja elmagát leghatékonyabban az, aki sikeres akar lenni
(1994 Új Könyvek)
Bárha vállalkozása légvár, ő maga amolyan Patyomkin-vállalkozó, blöffember, mégis hihetetlenül magabiztos, noha egyedüli tudása az, hogy el tudja adni magát
(1995 Figyelő)
Szekfű hihetetlenül jó marketingben, vagyis nagyon jól eladja magát, viszont e mögött nincs fedezet
(2000 Figyelő)
3. tárgyas
rendsz. vmely előnyért v. pénzért hűtlenül elárul, cserbenhagy vkit v. vmit
nagy ſzív-buzgósággal kérem a’ Magyarok’ Iſtenét: hogy minden ollyas embert, ki Orſzágunkat el-adgya, avagy annak nyomorgatására czélloz, [...] veſzeſzſze-el
(1786 Dugonics András)
bűntársát is kész ingerült állapotában boszú- vagy szeszélyből eladni, elárulni
(1846 Kuthy Lajos)
Az a Németország, mely pár hónap előtt annyira buzgott Ausztria mellett: a villafrancai béke után Ausztriát franczia zsoldba szegődött árulónak tekintette, ki eladta Németországot, hogy magát megmentse
(1881 Kossuth Lajos)
[egy népmonda szerint Petőfi] hallotta, hogy Görgei már eladta a magyar sereget és a tizenhárom tábornokot
(1957 Magyar néprajz)
Sz: eladatlan, eladhatatlan
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. ad; ÉKsz.; SzT. ~, eladandó, eladat, eladatik, eladatott, eladattat, eladattathatik, eladattatik, eladattatott, eladhat, eladható, eladott, eladta; ÚMTsz.

Beállítások